بخش طنزیلدا صبور
 • تفاوت و تناسب ميان غني و هتلر
 • تابوت ها بــه غزنی رسيده اند!
 • هدیه یی برای «بابا»
 • بیشتر

 • گل رحمان داغدیده
 • دو فکاهی تاریخی از زبان حلیم تنویر نابغۀ حزب اسلامی
 • بیشتر

 • کاکه تیغون
 • از اضغاث احلام یک ملاّ
 • برادر برتر
 • بیشتر

 • کاکا مراد
 • آقای کرزی مچم خبر داری یانی؟
 • شهردار کابله میگم که مژه بالای چشم گرنگی نداره!
 • بیشتر

 • کاسنیمل
 • فساد آبی
 • حکایتِ نان و پیاز در هوتلِ کابل استار!
 • بیشتر

 • پرتو نادری
 • « چت روم » سیاست
 • نشست منطقه‌یی مارشناسان!
 • انفجار دوم
 • مفتی الممالک و آن جماعت اوباشان!
 • بیشتر

 • پ. گلمراد
 • شهردار ما، راسپوتین روزگارما
 • بیشتر

 • هارون یوسفی
 • وطن دوستی
 • بیشتر

 • نصیر احمد نشاط
 • در حرمان خریت
 • بیشتر

 • نذیر ظفر
 • سکوت گلبدین (طنز)
 • غنی به عمره میرود
 • بیشتر

 • نجیب الله دهزاد
 • التجای دست دو
 • کمپاین عاشقانه و جالب ترین اخبار انتخاباتی بدخشان
 • زنی که "گناه" میسراید
 • شبکۀ آب پارلمانی
 • بیشتر

 • موسی ظفر
 • در باب سرشماری هوایی
 • بیشتر

 • مرزا کاتب
 • اندر باب فضایل مشام وزیر غلام آروق خان مردک
 • بیشتر

 • مرزا ملامت
 • کلاف سرگم
 • بیشتر

 • محمد قوی کوشان
 • این امامزاده ایست که باهم ساختیم!
 • بیشتر

 • محمد اسماعیل خراسان پور
 • کرزی به زرداری (طنز)
 • بیشتر

 • مبارکشاه شهرام
 • نقدِ کتاب (طنز)
 • بیشتر

 • لطیف کریمی استالفی
 • بُغض تاریخ
 • بیشتر

 • فیض آبادی
 • زنی، در هوای موزیک شلاق
 • بیشتر

 • غمدرون
 • خاک بر فرق سرم
 • بیشتر

 • ضیا باری بهاری
 • کرزی صیب تو امضا کو، بعد ما همرایشان می‌ فامیم...
 • بیشتر

 • سیروس حبیب
 • نامه ی عاشقانه
 • شورای عالی عزاداری
 • بیشتر

 • دستگیر نایل
 • عدالت زمانه (طنز)
 • استراتژی طالب (طنز)
 • بیشتر

 • استاد واصف باختری
 • بیان نامۀ وارثان زمین
 • بیشتر

 • احسان سلام
 • کومای لطیفه
 • پرکاری
 • بیشتر