نقشه های خراسان


نقشه های قدیمی خراسان در موزیم Louvre در پاریس
وزیم Louvre در شهر پاریس فرانسه یکی از قدیم ترین و نامدارترین موزیم های جهان است. گردآورد غنی این موزیم از آثار پر ارزش هنری سرزمین های مختلف جهان، از شهرت به سزایی برخوردار است و در باره ی تاریخ جهان نیز گفتنی های زیادی دارد. در سال 2005 بیش از هفت ملیون نفر از این موزیم دیدن نمودند. همچنان در این موزیم بخش بزرگی درباره ی تمدن های شرق باستان و هم جهان اسلام وجود دارد. در این بخش آثار زیاد هنری، فرهنگی و باستانی از تمدن های شرق باستان و جهان اسلام به نمایش گذاشته شده اند. اصل نقشه ها ی که عکس های شان را در این تارنما می بینید، نیز بر دیوار های همین بخش آویزان اند. در همه ی این نقشه ها که خاورزمین را در سده های مختلف به نمایش میگذارند، میهن ما به نام خراسان یاد شده است. متاسفانه کیفیت بعضی از این عکس ها زیاد خوب نیست ولی با آنهم مطلب را میرسانند. در آینده کوشش خواهیم نمود تا چنین موادی را با کیفیت بهتر در خدمت شما دوستان بگذاریم. برای دیدن نقشه ها به پیوند های زیر اشاره کنید.

نقشه های قدیمی خراسان
نقشه های قدیمی خراسان، کار دانشمندان شرقی - تهیه کننده: طاهر