جلادی از کابل

١٨ جدی (دی) ١٣٩٠

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

khorasanzameen10.01.2012 - 00:14

 Dear Omed, you have to have Acrobat Reader installed on your computer to be able to read PDF files. Acrobat Reader is free to to download from www.adobe.com.

Omed09.01.2012 - 23:48

 Where is the PDF sign, i could not open it.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   حامد یوسف نظری