برنامه‌ی وسیع «مبارزه با خرافات» آغاز شد، جوانان افغانستان: "سی‌و‌نه فقط یک‌عدد است"

٣٠ عقرب (آبان) ١٣٩٠

برای نخستین بار جوانان افغانستان برنامه‌ی وسیع زیر نام «مبارزه با خرافات» را آغاز کردند و عکس‌هایی از عدد «39» را در نمایه‌های فیس‌بوک شان گذاشتند.

از چندی‌بدین‌سو در افغانستان عدد «39» به «دشنام ناموسی» تعبیر می‌شد و چالش‌های زیادی را به‌باور آورده بود.

پس از بی‌علاقگی مردم به گرفتن پلاک‌موترها که با عدد «39» شروع می‌شد و توقف روند ثبت موترها که ضررهای بی‌شمار اقتصادی را به‌همراه داشت، این مسأله حتا سر از لویه‌جرگه‌ی عنعنوی ـ‌‌ که گویا قرار است برنامه‌ی بستن پیمان راهبردی با امریکا را مورد بررسی قرار دهد‌ـ در آورد.

سطح پایین برداشت اعضای لویه‌جرگه و قربانی‌شدن شان در دام خرافات نیز در نوع خودش تأسف‌بار است.

شماری از جوانان افغانستان با آغاز این برنامه‌ ادعا دارند که واکنش نشان دادن به یک عدد، جزئی از خرافات است و دامن زدن به‌آن جفایی‌ست در حق ‌جامعه‌ی نوپای کشور.

کسانی که به‌این روند پیوسته‌اند با استناد به‌موارد زیادی دامن زدن به این مسایل را نشان‌گر نادانی و جهل می‌پندارند. شماری از اهالی فیس‌بوک با استناد به‌ آیه‌ی 39 در بیشتر سوره‌های کلام‌الله مجید می‌گویند: کسانی که‌به‌خاطر یک‌برداشت غلط، با 39 مخالفت می‌کنند و آن‌را دشنام و حرفِ‌بد می‌پندارند، با آیه‌های 39 در سوره‌های قرآن چه‌کار می‌کنند، آیا می‌شود این آیه‌ها را هم کنار گذاشت؛ شماری از جوانان با اشاره‌به آیه‌ی سی‌و‌نهم سوره بقره ـ‌که می‌گوید:«و كسانى كه كفر ورزيدند و نشانه‏هاى ما را دروغ انگاشتند آنانند كه اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود» باور دارند که این گونه مسایل زندگی‌عادی ما را با‌چالش‌ روبرو می‌سازد.

به‌هر حال در نخستین روز از این برنامه‌ استقبال گسترده‌یی از آن شده است و قرار است این روند در حوزه‌ی فراتر از دنیای مجازی نیز گسترش یابد.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   مصدق پارسا