خـراســان

١٠ عقرب (آبان) ١٣٩٠

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

اجمل19.07.2023 - 19:43

 سیر تاریخی خراسان

زبیدالله 09.05.2021 - 01:29

 دیدگاه خاص ندارم خراسان زادگاه معنوی مثنوی است زادگاه سامانی زردشت کبیر است
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   احمد علی کهزاد