بزرگداشت از هفته شهدا و دهمین سالگرد شهادت احمد شاه مسعود در لندن

١٣ سنبله (شهریور) ١٣٩٠

بسم الله الرحمن الرحیم

مسعود و آزادی

بمناسبت بزرگداشت از هفته شهدا و تجلیل ازدهمین سالگرد شهادت اسطوره جهاد ورهبر مقاومت ،قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود وسایرشهدای جهادومقاومت ، محفلی از طرف بنیاد شهید احمد شاه مسعود و سایر نهاد ها و شخصیت های مقیم بریتانیا به تاریخ 11 سپتامبر 2011 در شهر لندن بر گزارمی گردد.

بنا از تمام هموطنان عزیزمقیم برتانیا صمیمانه تقاضا به عمل می آید تا با تشریف آوری خویش در شکوهمندی مجلس افزوده وروح شهدا را شاد نمایند.

تاریخ: 11سپتامبر 2011

محل برگزاری:

Ealing Town Hall

New Broadway

Ealing London UK W5 2BY

شماره های تماس:

07411644282     07904501765

ستاد برگزاری بزرگداشت از هفته ای شهدا و تجلیل از دهمین سالگرد شهادت احمدشاه مسعود- لندن.

به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

احمدراشدصدیقی29.11.2012 - 07:58

 نظرمن این است که خوب بود که این سطور ادامه پیدامیکرد چون مسعود عزیز به چندسطر محدود خلاصه نمیشود. اویک مکت، یک ملت و یک جامعه بود. او افغانستان آزاد ، آباد و مستقل بود. روح آن بزرگمرد تاریخ افغانستان شاد و یادش در خاطرات همه افغانها جاودان باد! آمین
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   بنید شهید احمد شاه مسغود