به پیشگاه مجلس نمایندگان افغانستان

٢٣ حمل (فروردین) ١٣٩٠

بسم الله الرحمن الرحیم

به پیشگاه مجلس نمایندگان افغانستان

جریان اصلاح طلبان

اصلاح طلبان یک جریان مردمی است که از چندین ماه بدین سو برای آوردن اصلاحات به شیوه‌های مدنی کار می‌کند. این جریان  نخستین منشور و خواست خود را در یک نشست رسانه یی  به مردم افغانستان معرفی کرد و برای برآورده شدن خواست‌های خود فشارهای مدنی و مردمی را عنوان نمود .

جریان اصلاح طلبان به گونه ی متعهدانه و پی‌گیر راه و برنامه های خود را پیش خواهد برد و درین راستا هیچ کوتاهی را قبول نخواهد کرد.

ده ها هزار جوان بی سرنوشت

بی سرنوشت شدن بیش ازهفتاد هزار جوان وطن به خاطر نبود ظرفیت‌های لازم در موسسات تحصیلات عالی کشور فاجعه ای است که نمی شود از آن چشم پوشید؛ در همین رابطه،  اصلاح طلبان به تاریخ دهم حمل سال روان طی یک کنفرانس رسانه یی در پای منار شهدای دهمزنگ در شهر کابل، بی سرنوشت شدن جوانان کشور را جدأ محکوم کرد و خواستار برکناری وزرای معارف، تحصیلات عالی و اطلاعات و فرهنگ شد که به خاطر بی کفایتی و سوء مدیریت آنها، با گذشت یک دهه، زمینه‌های پرورش درست علمی و فرهنگی و ظرفیت های جذب جوانان در موسسات تحصیلات عالی فراهم ساخته نشده است.

بی اعتنایی حکومت نشانه ای از بی میلی به اصلاحات است

بی اعتنایی حکومت در برخورد به خواست های اصلاح طلبان، بی میلی آنها را به اصلاحات و عدالت نشان می دهد و ادامه‌ی این ناهنجاری، دامنه ی نام امنی را وسیع تر ساخته و به ریشه های ثبات در کشور آسیب می رساند. اکنون اصلاح طلبان صدای خود را به گوش مجلس نمایندگان می رساند تا در این رابطه، جدی و مسوولانه تصمیم بگیرید.

مجلس‌نمایندگان یکی از ارکان موثر دولت است و باید بداند که ما دربرابر این بی‌عدالتی و قربانی شدن هزارها جوان نمی‌توانیم بی تفاوت باشیم؛ بنا بر آن، ازحقوق مدنی شهروندان کشور دفاع خواهیم کرد و بدین وسیله از مجلس‌نمایندگان به گونه‌ی جدی و مصرانه می‌خواهیم که رای اعتماد شان را از وزیران معارف، اطلاعات و فرهنگ پس گرفته و این وزرا را سلب صلاحیت نمایند؛ همچنان می‌خواهیم که پارلمان افغانستان از حکومت خواستار برکناری هرچه عاجل سرپرست وزارت تحصیلات عالی شود.

تا رسیدن به هدف ادامه می دهیم

ما در مسیر مقدس رسیدن به اهداف والای اصلاحات و منافع مردم این کشور  قرار داریم و تا زمانی که به خواست های مدنی خود نرسیم از پا نمی نشینیم و این وعده ی ماست.

شورای عالی اصلاح طلبان

22 /1/1390 خورشیدی

www.islahtalaban.orgبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   اصلاح طلبان