افغان در افغانستان: بتها در سرزمین بتها

۲۵ حمل (فروردین) ۱۴۰۳

 

برای خواندن این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهین25.04.2024 - 02:59

  سلام بزرگوار!
در قاعده ای جمع زبان پارسی واژه فغ برابر با عربی چنین است.
۱ - فَغ : صنم. ( یَزد )
۲ - اَفَغ : الصنم. ( اَیَزد ) بدل ( اِیزَد )
۳ - فَغان : اصنام. ( یَزدان )
۴ - اَفَغان : الاصنام. ( اَیَزدان ) بدل ( اِیزَدان )
کُرد های هم وجود دارند که ( اِیزَدی ) گفته می شوند و تا هنوز از این آیین ایزدی پیروی می کنند.
اگر ما واژه ای فغ را در قالب و قاعده ی جمع شکسته ای عربی جمع ببندیم پس چنین می شود.
پس در واژه ای ( فغ ) حرف غ هنگام جمع بستن باید در آخر کلمه ثابت باشد.
۱ - فغ و افاغ. چون مرض و امراض.
۲ - افغان و افاغنه.
قاعده ای جمع بستن زبان پارسی منطقی تر است.
هدف: چنین قاعده ای در جمع بستن زبان پارسی دری هست.
از خوانش نبشته ایتان با بهره برداری خرسند شدم.
پاینده و سرفراز باشید بزرگوار گرامی تا اینکه حق یتیمان را بفرمان الله ج برایشان برسانید.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد