عوامل و موانع ملت سازی در کشور

۲۱ حوت (اسفند) ۱۴۰۱

 

برای خواندن این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهین03.04.2023 - 15:09

  گشودن پینگ های دانشمندان کائنات!
پوزشمندانه که ( داذ: عادل ) ، ( داذیک: عادلی ) و (داذیکان یا داذیک ها: عادلی ها ) معنی می دهند.
بی گمان که دادیکای هرودت همان داذیکهای ایران زمین اند. این فرضیه گگ منطقی و پذیرفتنی است. بقیه ای فرضیه ها دور از منطق و بدون سند و بدون معنی اند.

شاهین15.03.2023 - 10:00

 سلام بزاگواران!
همین واژه ای تاجیک را چندین بار نوشتم مگر اینبار هم با ابدال ها می نویسم که همین واژه ای تازی شناخته شود. چون سرک و پچک را (هم زبان شناس درونی و هم بیرونی را) گنس کرده است.
قسمیکه از واژه ها دیده می شود عرب ها و پارس ها ضدیت داشتند و سر همدیگر نام می ماندند.
مثال:
۱ - پارس: غو غو سگ (ساختگی و تشبیه است)
۲ - تازی: (سگ تازی) از واژه ای تاخت و تاز است که سر عرب ها گذاشتند.
۳ - هار: (سگ هار که به واژه ای هاری و آری و هری) نزدیک است. و این هم ساختگی است. معلوم می شود که در گذشته ها سر همدیگر نام گذاشته اند حتی در فرهنگ ها درج شده اند و رواج پیدا کرده اند.

گد شدن واژه ای (تازی با داذی یا داذیک) که اولاد های پیش داذیان یا پیش داذیکان اند.
در زبان پارسی دری پیش داد گفتن نادرست است مگر پیش داذ. چون حرف دال در اینجا ذال معجم است.
ابدال های داذ.
داذی و داذیک چون تاری و تاریک.

داذی: (داهی) داجی: تاجی. مانند: (ذر: جر: جه: جا بلاخره کوجا و هرجا)
داذیک: (داهیک) داجیک: تاجیک. حرف ذال می تواند به شین بدل شود در آنصورت داشیک می شود.
داذیکان: داهیکان: دِهیکان: دِهکان: دِهگان: دِهقان.
اشتباه گرفتن واژه ای (تازی به جای داذی) کار عاقلانه نیست.
از این ابدال ها پیداست که واژه ای تاجیک نسبت واژه ای داذ است. همان پیش داذیان یا پیش داذیکان یا پیش تاجیکان که شهر بلخ را و دگر شهرها را آباد کرده اند. و اکنون همین کشور پارچه شده داذیکان با همین زبان پارسی دری داذیکان و فرهنگ داذیکان یعنی همان دهقانان به ما به میراث مانده است. نه از کدام تازی یا سک تازی یا کدام قوم دکر تازی.
داذیکان: عادلان.
جمشید هم داذیک بود مگر نه تازی.

آنان که به فارسی سخن می رانند
در موضع ذال دال را ننشانند
ماقبل وی ار ساکن جز وای بُوَذ
دال است وگرنه ذال معجم خوانند.

هر کسی که می خواهد از واژه ای تاجیک آگاهی پیدا کند پس باید قانون و آیین زبان دری را بداند. چگونه به واژه ای تازی می رسند و می گویند از قوم عرب است. اینگونه به واژه ای تازی می رسند چونکه واژه ای داذی را تلفظ کرده نمی توانند و حرف ذال و حرف ث از یاد ها رفته اند. نظر از من پذیرفتن و نپذیرفتن در دست شما. آنچه دگران می گویند من آنها را نمی پذیرم چون به نگرم غیر منطقی نموده می شوند.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد