از پارسی گرایی تا آریایی گرایی

۹ جدی (دی) ۱۴۰۱

 

برای خواندن این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهین05.03.2023 - 07:15

  هری: یک تن. جمع هریان.
آری: یک تن. جمع: آریان.
نام کشور ما ( هریان و آریان ) است که در تقلیب به ( ایران ) برگشته است همان ( ایران شهنامه )
واژه ی ( حیران ) عربی در فرهنگ پشتو به ( اَریان ) تقلیب کرده است هممانند واژه ای ( آریان ) ما.
جمله ای پشتو:
اَریان پاتی شو: حیران پاتی شو.
از دستی که آریایی گرایی کردند حتی واژه ای عربی را سون آریانا برده اند.
فردا چنین می شود: ( آریانا پاتی شو. )
گرین راست می گوید.

شاهین31.12.2022 - 00:10

  چقدر جالب!
ما ( چین ) می گوییم مگر نه ( چینا )! همچنان ما ( آریان و هریان) می گوییم مگر نه ( آریانا و هریانا ).
۱ - هری شنگ؟
۲ - هری نگار؟
۳ - هری رود؟
این نام ها را پدر هتلر گذاشته است؟
آیا کدام کشور را بنام هریان می شناسید؟ که باز سید های همان ناحیه عربی تراشی کرده ( هری ) را با ( آت ) عربی جمع بسته کند و سپس به ( هریات ) برگرداند. و آهسته آهسته حرف یای هریات درست دهان برود سپس به هرات برگشتانده شود. می اندیشم که نام هرات را شاید پدر هتلر گذاشته باشد.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد