نکته ھای در مورد فدرالیزم در کشور و حساسیت پشتونھا

۱۸ عقرب (آبان) ۱۴۰۱

 

برای خواندن این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهین30.12.2022 - 04:31

  درود بزرگمرد! همان پارهنگار ( پاراگراف ) آخری برم بسیار دلچسپ است.

قیام ادین قیام10.11.2022 - 03:00

 موضوع های جالب، درخور توجه، خواندنی، قابل تعمق انبارشده در این نبشته و دارای منابع؛ راستی فیض بردم. دست نویسنده و گردآورنده که کار آسانی نیست درد نکند. با احترام.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد