شهروند و رعیت (تفاوت رای و بیعت)

۲ حوت (اسفند) ۱۴۰۰

شهروند رای دارد. رعیت بیعت دارد. شهروند به کسی گفته می‌شود که در انتخاب امور خصوصی و شخصی خود آزاد است، حق انتقاد و ابراز نظر در امور سیاسی و جمعی دارد. بنابراین شهروند از نظر عقلی صغیر نیست، نیاز به سرپرست، ارباب و مرشد ندارد و با رای خود برای دوره‌ای زمانی مشخص، نماینده‌های پارلمان، رییس‌جمهور، والی (مقامات حکومت و دولت) را انتخاب می‌کند. 

 

رعیت جمعی از گوسپند است‌که نیاز به چوپان دارد. به صورت مجازی جمعی از مردم (عوام) که نیاز به ارباب و سرپرست دارد. زیرا عوام از نظر عقلی صغیر دانسته می‌شود، نمی‌تواند خوب و بد خود را حتا در امور خصوصی درک و درست رفتار کند. ارباب باید آن‌ها را سرپرستی و هدایت کند. ارباب جمع واژه‌ی رب است، خدا و فرمانروای مطلق معنا می‌دهد. رعیت برده، مطیع، سرافکنده و فرمان‌بردار مطلق معنا دارد. رعیت در انتخاب دین، مذهب، شیوه‌ی زندگی و حتا هم‌خوابگی خود آزادی و حق انتخاب ندارد. 

 

رعیت چه دارد؟ بیعت دارد. بیعت از بیع گرفته شده است. بیع به معنا خرید و فروش است. از این نظر، رعیت جنس و حیوان است. رعیت بایع یا ارباب (صاحب) دارد. اربابان رعیت خود را به یک‌دیگر می‌فروشند.

 

بیعت به این معنا است‌که ارباب افراد مطیع و رعیت خود را به ارباب دیگر فروخته است. بنابراین حیوان و جنس فروخته‌شده متعلق به اربابی می‌شود که بایع (ارباب) آن را خریده است. از این نظر، رعیت از ارباب باید اطاعت و فرمان‌برداری مطلق کند. هرگونه نافرمان‌برادری، سرکشی و باغی‌گری تلقی می‌شود. ارباب از رعیت بیعت دارد. حق دارد رعیت را بکُشد یا به بیعت اربابی دیگر درآورد. 

 

ط‌البان خود را در جای‌گاه ارباب (خواص) می‌دانند، مردم را عوام، رعیت، بنده، برده و گوسپند فکر می‌کنند که به ط‌البان فروخته (بیعت) شده است. به چنین جامعه‌ای می‌گویند: ارباب-رعیتی (خدایان و بندگان)به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

آدم30.09.2022 - 14:08

 کور به یک فرد بینا بیعت میکند و دامنش را میگیرد و از دنبالش راه می افتد ، چون انتخاب دیگری ندارد و بینا ها با چشم میبینند و با عقل و خرد خود تشخیص میدهند و بعد با رای خود انتخاب میکنند و در وسط راه اگر کج روی دیدند و دغلی رای خود را پس میگیرند. در نظام طالبانی چون ملت کور پنداشته میشود و امیر یگانه موجود بینا پس همه باید بیعت کنند و امیر هم پشت به مردم می ایستد تا مردم از دامنش بگیرند و از پی اش راه بیفتند.

شاهین25.02.2022 - 09:16

  خدا خیرت را پیش کند. طالبان حافظ و مولانا نیستند. با آنان کله شخی نکن! که پشت رفتگی ها روانت می کنند شُله ات را بخور پرده ات را بکن. یک چیز را بدان! ( زور دارند. ). تو کی را نقد می کنی؟ کله ات را در کار بینداز. آیا طالبان شاعران اند که از فلسفه کار بگیری؟ پشت فلسفه ای افلاطون روانت می کنند. مچم که این رعیت است این بیعت است این خداست. سر همین نقد کافر گفته سرت را زیر بالت می کنند.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد یعقوب یسنا