یعقوب یسنا استاد دانشگاه البیرونی در پی تهدید به تکفیر مجبور به استعفا گردید

۱۷ دلو (بهمن) ۱۴۰۰

محمد یعقوب یسنا نویسنده و استاد دانشگاه البیرونی که از او تا کنون ۱۳ کتاب در بارۀ مسایل فرهنگی و اجتماعی به چاپ رسیده است، در پی تهدید به تکفیر از سمتش استعفا داد. استاد یسنا از گذشته تا کنون از جملۀ منتقدان رفتار تندروانۀ طالبان و فرهنگ زن‌ستیزانه در افغانستان بوده است.

آقای یسنا میگوید که نمایندۀ طالبان در دانشگاه البیرونی و زمری محمدی استاد شرعیات با جمعی از استادان ثقافت اسلامی او را از آدرس دانشگاه البیرونی تکفیر کرده و گفته اند یسنا زرتشتی است. زمری محمدی استاد ثقافت اسلامی گفته یسنا به هفت طبقۀ آسمان باور ندارد. بنابراین او مسلمان نیست.

معنای تکفیر در افغانستان این است که در واقع حکم قتل آن فرد صادر شده است، زیرا هنگامی که یک فرد تکفیر می‌شود، مردم به خود حق می‌دهند آن فرد را بکُشند. سرنوشت تلخ و دردناک فرخنده را همه به یاد داریم که نمونۀ ننگینی از چنین تفکر سیاه و جزم اندیشانه است.

یعقوب یسنا انگیزه‌ی این اتهام‌ها برخودش را قومی و مذهبی دانسته و افزوده که این پیشامد را پیش‌بین بوده است و مدعی است که طالبان تصفیۀ قومی را به راه انداخته اند. اما گفته است از این‌که توسط افراطی‌ها به دلیل گسترش دانایی و روشن‌گری کنارزده می‌شود، ناراحت نیست.

آقای یسنا در ادامه افزوده که شماری از استادان دانش‌گاه‌ها پس از استعفای او برایش پیام همدردی داده اند و ضمن ابراز تاسف، گفته‌اند که آن‌ها نیز وضعیت مناسبی ندارند، اما ناگزیر اند سکوت کنند و خاموشانه شغل شان را ترک نمایند. زیرا به ادعای آقای یسنا، استادان فارسی زبان از طرف طالبان دچار مشکل و محدودیت شده‌اند تا دانشگاه‌ها را ترک کنند و تصفیه‌ی قومی در دانشگاه‏ها عملا جریان دارد.

 

متن استعفانامۀ محمد یعقوب یسنا استاد دانشگاه البیرونی به قلم خودش

 به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

داکتر عبید الله فضلپور16.02.2022 - 14:30

  قلم تان سبز باد.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رویدادها