راه حل معقول بحران کشور: غیرمتمرکزسازی، فدرال‏‏‏‏ سازی و یا تجزیه؟

۴ دلو (بهمن) ۱۴۰۰

 

برای خواندن این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهین24.01.2022 - 03:59

  درود برشما بزرگوار!
تا توانی تکیه بر شمشیر کن؟؟؟ جفنگ حبیبی!
اکنون شمشیر گلوی حق را از تن حق جدا می کند.
آقای حبیبی روحت شاد باد نسل والا نژاد این چطور است؟
( تا توانی تکیه بر حق کن!).
هه ههه مرا سر شعر حبیبی خنده می گیرد. بسیار شهنامه خوانده و شعرش هم به زبان پارسی از یک سون خود را والا نژاد می داند و از سون دگر فاتحه ای لسان خود را خوانده است. ها ها ها ( اولا پشتو لسانت زنده ساز؟ فاتحه ی زبان پشتو! لسان پشتوی بیچاره را زنده به خاک گور کرده است. در حالیکه زبان پشتو زنده است و سرش تهمت می کند. ) هر کس از هر تبار نمی تواند زبردست شاعر شود و بار فرهنگ را بدوش خود بگیرد این تنها نسل های تاجیکان اند چون زبانشان زبان شعر و تمدن است.
قهقهقه.
یادداشت:
۱ - زبان افغانی اجداد زبان هاست؟؟؟؟ ( لوده ی یکم )
۲ - اولا پشتو زبانت زنده ساز ؟؟؟؟؟ ( لوده ی دوم )
من خو از دست خنده مُردم ها ها ها.... ما دل پژوهشی داریم هرچه هر فیلسوف از هر تباری که برای ما بگوید و ما بدون پژوهش همان نظر را می پذیریم.
بسی رنج بردم در این سال سی *** عجم زنده کردم بدین پارسی. این درست است. چنین شاعر باش اجداد بادار!
بسی رنج بردم در این سال سی *** زنده پخته کردم بدین پارسی. این درست است. چنین شاعر باش اجداد بادار.
واژگان زبان پارسی در قرآن می درخشند و لسان پشتو اجداد زبانهاست و حبیبی قبر زبان پشتو را در پهلوی قبر زبان سانسکریت کنده است. زبان مادری خود را زنده به گور کرده است چون شهنامه خوانده و از فردوسی یادگرفته است.
یادداشت:
هر زبان یک گلی از گلستان است و همه زبانها گلهای رنگارنگی از گلستان اند. هر زبان که ضعیف شد مانند یک گل پژمرده می شود و آهسته آهسته می مُرَد. هر تن باید خودشان سر زبان خود کار کنند. در برابر دگر زبانها ایستاد نشوند چون جهالت و حماقت می باشد. من سر زبان پشتو هم کار کرده ام کله ی پشتون ها کار نمی کند بخدا!! هشتاد در سد مصادر پشتو از زبان پارسی است. جمله های زبان پشتو و جمله های زبان هندی از روی زبان پارسی ساخته شده اند مگر عبارات زبان پشتو از روی عبارات زبان هندی ساخته شده و عبارات زبان هندی با عبارات زبان پارسی همسان نیست. مگر با پشتو همسان است.
اجداد زبان پارسی: لسان پشتو؟؟؟
چقدر خندآور است. گناهشان نیست بیچاره ها از دانش زبانشناسی بی اندازه دور استند.

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد