طالبان و چالشهای روبروی دموکراتهای امریکا

۴ دلو (بهمن) ۱۴۰۰

بیشتر از پنج ماه از خروج امریکا ،فرار اشرف غنی  و سلطنت امارات سپری می گردد. تاهنوز هیچ کشوری ازآن جمله پاکستان که ولینعمت طالبان است جرآت به رسمیت شناختن امارات را ندارد. همه از طبیعت تمدن ناپذیر طالبان نگرانند که آزادی های اجتماعی وسیاسی را  با قهر وخشم بد تر ازقرون وسطی سرکوب می نمایند، به شکنجه مخالفین  ادامه می دهند، خواسته های عادلانه زنان  بر خلاف قوانین  و تجارب جهانی و موازین اسلامی نقض و پایمال می گردد، بی مهری و تبعیض آشکار  در مقابل سایر اقوام صورت می گیرد. افغانستان به زندان ملیت ها ساکن این سرزمین تبدیل گردیده است .تمام کشور های جهان شرط شناسایی دولت جدید  را چون عضو سالم و شایسته درکنار سایرخانواده های سربلند سازمان ملل پیروی از اعلامیه حقوق بشر با توجه با آموزه های نیک فرهنگی وتاریخی افغانستان می دانند. تعدادی از کشورهای که مایل اند تا با عجله جای خالی امریکا وکشور های اتحادیه اروپا را پر نمایند نیز بطور محافظه کارانه  به موعظه های دلسوزانه واخلاقی طالبان را به تساهل ومدارا فرا می خوانند.

به رسمیت شناختن دولت طالبان بدون اشاره امریکا در سازمان ملل  تحقق نه خواهد یافت و بدون اجازه  امریکا نام طالبان ازلست سیاه تروریست ها نیز حذف نه خواهد گردید. فرار امریکا از افغانستان لطمه شدید به روحیه مردم امریکا و حیثیت جهانی آن وارد نمود، این فرار باعث کاهش بی سابقه محبوبیت بایدن درمیان رئیسان جمهوری آمریکا بعد ازجنگ جهانی دوم شد.بایدن در آستانه نخستین سالروز پیروزی خود به مقام ریست جمهوری درکنفرانس خبری ازتصمیم خود مبنی بر خروج سربازان امریکا دفاع نمود. رئیس جمهور امریکا ادامه حضور سربازانش  را با توجه به‌ تلفات جانی وهزینه های مالی نجومی در کشوری که به گفته وی حاکمیت متحد و وفاق ملی وجود ندارد بیهوده نامید. بایدن با بی اعتنایی نفرت انگیز و بدون ذکر نام از طالبان ازهرگونه ابراز نظر درباره به رسمیت شناختن امارات خود داری ورزید، بایدن می‌داند که عواقب به رسمیت شناختن امارات برای اوبه چند دلیل رسوا تراز فرار امریکاخواهد بود، دولت آمریکا به مردم وجهانیان در موقع امضا موافقتنامه دوحه با طالبان وعده داد که درنظام سیاسی آینده افغانستان رژیمی را به نام‌ امارات نمی پذیرد و درشورای امنیت سازمان ملل نیز از قطعنامه نامه ضد امارات حمایت نمود .ولی امریکا با خروج سربازان خود از افغانستان صحنه ژئوپولتیک قلب آسیا را ترک نه خواهد گفت. امریکا هرزمانی که بخواهد می تواند بر گردد ونیازی به تقاضا و مخالفت کسی ندارد، اگرچه امریکا درحال حاضر ابرقدرت بی رقیب نیست وبازیگران قوی و تازه نفس مانند روسیه وچین مخالف هژمونی و یکجانبگرایی امریکا دربازی های ژئوپولتیک می باشند ولی آنها هنوز ظرفیت های مقابله جویی را در زمینه های سیاسی ،اقتصادی و نظامی را به امریکا ندارند و به خاطر طالبان حاضر نه خواهند گردید تا روابط خودرا با امریکا و اتحادیه اروپا تیره تر بگردانند. برگشت مجددامریکا  باغنی ترین کشورهای اتحادیه اروپا بعد ازترامپ احیای مجدد نقش واشنگتن دربازی های ژئوپولتیک خواهد بود.

رمز  دلسردی نگران کننده امریکا برعلیه  طالبان بیانگر بی اعتمادی کامل واشنگتن به این گروه نامتعارف و غیر قابل پیش‌بینی می باشد، به رسمیت شناختن طالبان به ابتکار امریکا حکم مرگ سیاسی دموکراتهای امریکا را در انتخابات میان دوره‌ای کنگره و مناطق این کشور که درسال جاری صورت می گیرد خواهد داشت، لذا خطر وضرر به رسمیت شناختن طالبان برای امریکا بدتر از فرار آن از افغانستان خواهد بود وامریکا اخلاقا حق مشروعیت مبارزه با تروریسم را در جهان ازدست خواهد داد . با وجودیکه تمام کشورها حاکمیت طالبان را یک واقعیت عینی بعد از سقوط جمهوری وفرار غنی می دانند ولی منتظراند تا امریکا مبتکر پیروزی و شناسایی تروریسم گردد تا درآینده از این ابتکار برعلیه امریکا درسیاست  های یک بام و دوهوا بنام دموکراسی وحقوق بشر استفاده نمايند.  

دکتور علی احمد کریمی تحلیلگر مسایل بین الملی - امریکابه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکتور علی احمد کریمی