کتاب «نیم نگاهی به تاریخ شکنجه در افغانستان» از چاپ برامد

۲۳ جدی (دی) ۱۴۰۰

نیم نگاهی به تاریخ شکنجه در افغانستان

تألیف و جمع آوری: نویسنده ومؤرخ کشور نصیرمهرین

ناشر، انتشارات شاهمامه. هالند. به مدیریت خانم منیژه نادری

سال چاپ 2021

دوستی من با جناب محترم محمد نصیر مهرین،  نویسنده  ومؤرخ شناخته شدۀ افغانستان، بر می گردد به سال ۱۹۹۲ میلادی. من درهمان سال برنامه تلویزیون  را به نام ( رنگین ) از طریق کانال آزاد شهر هامبورگ، انتشار می دادم . از همان زمان  جناب نصیر مهرین همکاری قلمی شان را با برنامه تلویزیونی رنگین و بعدا نشریه و فصلنامه رنگین آغاز کردند.

 ولی در این اواخر نسبت مشکلات فاصله راه از یک سو، وهم وقوع  ویروس کرونا از جانب دیگر نمی توانیم، مانند گذشته ها باهم دیده و تبادل نظر نماییم . خوشبختانه در هفته گذشته زمینه مساعد شد ومن به منزل شان رفته و ساعتی باهم ازهر طرف  سخن گفتیم .  در اخیر زمانی که می خواستم  از ایشان خدا حافظی نمایم،  آقای مهرین تازه ترین کتابش را که تحت عنوان ( نیم نگاهی  به تاریخ شکنجه درافغانستان )  اقبال چاپ یافته،  طور تحفه برایم لطف کردند . راست گفته اند که از اهل فرهنگ بهترین تحفه شان کتاب است، من هم با اظهارسپاس کتاب را باخود گرفتم.

 زمانی که به خانه رسیدم  نخست شروع کردم به  مطالعۀ کتاب  . این اثر ارزشناک در ۱۵۸صفحه  با قطع وصفحات زیبا در انتشارات شاهمامه، در کشور هالند اقبال چاپ یافته است .

مؤلف کتاب جناب محترم نصیر مهرین، در آغا می نویسد: این  کتاب را به شکنجه دیده گانی تقدیم می کنم که شب ها و روزهای بسیاری  رنج دیده اند و من  هم با رنج های شان زیسته ام .

 و با امیدی که چند دهه درسینه ام لانه داشته است، به نسلی تقدیم می کنم که قد برمی افرازند، اما با عوامل رویش شکنجه، گسست تاریخی، سیاسی وانسانی خواهند داشت .

جناب مهرین کتاب را با اظهار امتنان از کسانی که  شکنجه شده، وزندان دیده اند و خاطرات هولناک شان را در اختیارش گذاشته صمیمانه ابراز امتنان نموده است .

کتاب  نیم نگاهی  به تاریخ شکنجه در افغانستان، به بخش ها ویا فصل های مختلف تقسیم بندی نشده ، بلکه  برای هر واقعه  شکنجه  دیده  و شکجه گران رژیم های مختلف در افغانستان،  با عناوین مختلف از هم مجزا می شود، به این معنی کتاب دارای  یکصدو هژده عنوان  می باشد .

 مطالعه کتاب های تاریخی وبه خصوص  مرور وقایع دردناک،  هموطنان زجر کشیده  برای بسیار از ما سخت و متاثر کننده است  . این گونه کتاب ها معمولا  اقسام وحشت وبربریت  شکنجه گران وقاتلین را شناسایی می نماید. اما از خلال  داستان ها و قصه های که از زبان مردم شکنجه شده و زندان دیده، بیان می شود جذاب و پر کشش و در عین حال اطلاعاتی تاریخی،  وهم از اتفاقات مهم که در طول این سال های متوالی، در سرمین ما و در دوران رژیم های مختلف  اتفاق افتاده  مطلع می سازد.

 جناب مهرین نخست از ظلم، شکنجه، به سیاه چاه انداختن ها، ذبح انسان، کله منار سازی، تعصب قومی وزبانی، عبدالرحمن خانی  را مجسم می سازد. بعداً می پردازد به بخش  سرکوب  دور اول مشروطه خواهان،  توسط امیر حبیب الله خان که تعدادی را به قتل رسانیده  وبخش اعظم مشروطه خواهان را راهی زندان نموده بود.

قتل ها و شکنجه های مردم بی گناه، در زمان زمام داری نادرشاه، همچنان قتل و شکنجه و زندانی نمودن  تعداد فراوان شخصیت های فرهنگی وادب کشور، توسط تیم هاشم خانی مانند عبدالغنی خان قلعه بیگی، قوماندان طره بازخان شکنجه گر، بخش دیگر کتاب را احتوا می کند . از قتل و شکنجه ومحبوس کردن یک  تعداد از شخصیت های مهم افغانستان، مانند شهید محمد هاشم میوند وال، شهید جنرال خان محمد خان مرستیال، جنرال عبدالجبار ملکیار و ...  رابه جرم واهی کودتا،  درزمان رژیم جمهور سردار محمد داود خان به صورت مشرح ومستند یاد آوری گردیده است .

  بعداز سقوط دولت جمهوری  درافغانستان و به میان آمدن رژیم دست نشاندۀ شوروی سابق  یعنی کودتای ننگین ونامیمون هفت ثور، کودتا گران به خاطر بقای شان به بگیر وببند بکش  شروع نمودند.  هرکه جزیی ترین مخالفت ویا عکس العملی با رژیم از خود نشان می  داد، جایش  پولیگون پلچرخی بود ویا این که بعداز شکنجه، تحقیر و توهین سال های سال عقب میله های زندان  پلچرخی  باقی می ماند.

مؤرخین در گذشته واقعات  تاریخی  را با پرس و پال از مردمان که آن ها نیز از اشخاصی دیگر شنیده بودند ویا از روی سایر کتاب ها می نگاشتند . خوبی ومستند بودن کتاب ( نیم نگاهی  به تاریخ شکنجه درافغانستان ) این است که، تعدادی از ذوات محترمی که بعداز کودتای ننگین ثور  چه درزمان زمامداری خلقی ها  و چه دردوره استبدادی  پرچمی ها، به بهانه های مختلف زندانی  دستگیر شده وتوسط جلادان و شکنجه گران خلقی و پرچمی،  در دستگاه های جهنمی  اکسا و خاد شکنجه دیده،  تحقیر شده و به زندان افگنده شده بودند و فعلا شکر حیات به سر دارند، حاضر شده اند که تمام جریانات شکنجه، آزار واذیت ، تحقیر وتوهین، شکنجه گران اکسا و خاد را با اندوه فراوان به روی کاغذ آورده و به خدمت تاریخ نگار موفق کشور جناب نصیر مهرین ارسال داشته اند. همچنان از کتاب های نشر شدۀ قبلی  بدون کدام تعصب از هر کی بوده است، با امانتداری استفاده نموده است.

 بنائاً گفته می توانیم که این کتاب جامع ترین ومستند ترین کتابی است که تا کنون اقبال چاپ یافته است . مطالعه این اثر ارزشمند را به تمام علاقمندان کتاب، و به خصوص کسانی  که در بخش جنایت  در تاریخ افغانستان کار می نمایند توصیه می کنم . مطالعه این اثر از دو جهت ارزش بیشتر دارد .

 یک،  برای معلومات افاقی ومستند برای طبقه جوان، افغانستان می تواند مفید باشد و دو دیگر،  باعث پند وعبرت برای جنایت کاران ووطنفروشان خلقی و پرچمی،  خادیست ها و شکنجه گران می باشد که تا کنون هیچ کدام شان حاضر نشده اند که قتل و جنایت، شکنجه  درزمان زمامداری "قهرمانان" شان مانند حفیظ الله امین، ببرک و نجیب را قبول نمایند. همیشه کوشش می نمایند که برف بام خود را بر بام یکی دیگرشان بیاندازند .

از بارگاه خداوند برای دوست محترم خود نصیر مهرین تندرستی و توفیق بیشتر تمنا دارم.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

Nasir Mehrin19.06.2022 - 18:33

 ممنون لطف ومعرفی کتاب از جانب شما، جناب آقای محمد حیدر اختر.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد حیدر اختر