طالبان وآیندۀ افعانستان در افق ژیوپولتیک جدید

۲۳ جدی (دی) ۱۴۰۰

خروج امریکا از افغانستان، مذاکرات مجازی بایدن با پوتین پیرامون حمله احتمالی روسیه به اوکراین و همایش بین المللی مجازی  واشنگتن به هدف اتحاد جهانی به خاطر دموکراسی به رهبری امریکا  از مهم ترین رویداد ها در اوخر سال جاری است. بحران های افغانستان در  آینده نیز در محور بازی های بزرگ  باقی خواهد ماند، بعد از فرار بزدلانه غنی روشنی در افق تاریک افغانستان دیده نمی شود با وجودیکه مردم از سقوط رژیم فاسد و اطرافیان دزد غنی راضی می باشند و یک نفر افغان با وجدان آرزو ندارد تا دوران وطن فروشان تباه‌کار تکرار گردد اما رفتار  تندگرایانه طالبان آنهم بنام اسلام نه تنها مایه تعجب و تشویش کشور های اسلامی بلکه دلیل نگرانی سازمانهای جهانی نیز گردیده است و بیم آن می رود که این افراطگرایی ها افغانستان را به قهقرا و بهانه برای تکرار بازی بزرگ قرن نزده گردد و بیگانگان درباره سرنوشت آینده و حاکمیت ملی ما تصمیم بگیرند. طالبان باید بدانند که شلاق زدن بر زنان ، نیمی ازپیکر زیبای بشریت  که پیامبر اسلام از آنان چون امانت های الهی به امت خود توصیه نمود، مخالف دین است. بستن درهای مکاتب حکم باز گردانیدن در های زندان را در سرتاسر کشور دارد. چگونه به آینده رژیمی می توان خوشبین بود که به گام گذاشتن به مسیر پیشرفت و تمدن دشمنی دارد. آیا طالبان بدون استفاده از زور می توانند اعتماد و رضایت مردم را کسب نمایند .دنیا زمانی  به کشورها به دیده احترام می نگرد که  برگزیده مردم واز عزت واقتدار  ملی برخوردا باشد. مردم ما درطول تاریخ از تبعیضها،بی عدالتی ها و استبداد های سیاسی و اختناق های مذهبی رنج فروان برده اند.

سکوت امروز مردم با وجود تندگرایی های  طالبان استقبال مردم از امنیت طالبانی نیست بلکه رضایت مردم از زوال عصر ارباب  دزدان فرومایه  است. طالبان می دانند که چراجهانیان رژیم تفتیش عقاید وتبعیض را به رسمیت نمی شناسند. خودداری ازخشونت و تبعیض های قومی،احترام به آزادی های مدنی وحقوق زنان ومبارزه با تروریسم و مواد مخدر از جمله شرایط سازمانهای جهانی می باشد و اگر طالبان به تعهدات خود عمل نه نمایند شاهد رویداد های بدتر ازگذشته خواهیم بود. افغانستان درشطرنج بازی های بزرگ که در آستانه تکوین است، اگر ازمسیر تمدن انحراف نماید چاره ندارد جز مانند سابق پوستین چرکین وابستگی را در بر نماید . دنیا تغیرنموده و مسابقات ژئوپولیتیک از غرب به آسیا سرنوشت آینده دنیا را رقم خواهد زد.امریکا برای برگشت دوباره و احیای نفوذ واقتدار برباد رفته دوران ترامپ ازکشور های جهان دعوت می نماید تا به نام دموکراسی برعلیه فساد، تبعیض و نقض حقوق بشر ودفاع از کرامتهای انسانی جهان را برعلیه روسیه وچین بسیج نماید.حذف نام کشور های مانند روسیه، چین و سایرکشور ها ازلست مهمانان همايش بین‌المللی دموکراتها  نشان داد که بزرگترین ابر قدرت جهان به تنهایی توان برگشت به گذشته را ندارد و امریکا  خطر مقابله همزمان را باروسیه وچین می داند. روسیه برای نخستین بار بعد ازپایان جنگ سرد  بالحن هوشداره دهنده  از امریکا و ناتو خواستار تضمین وتعهد رسمی  و خودداری آنها ازعضویت اوکراین وگرجستان به پیمان نظامی ناتو گردید و زنگهای خطر را به صدا در آورد که خزش و توسعه ناتو به جمهوری های سابق شوری، خط سرخ و مناطق منافع ژئوپولتیک روسیه است. روسیه وچین  بر علیه فلسفه جدید غرب در بازی های جدید ژئوپولتیک دیدگاه مشترک دارند .

نسیم ژئوپولتیک تازه برفراز آسیا می وزد. به هراندازه که اختلافات میان  قدرت های بزرگ بیشتر گردد پیشگویی ها و نگرانی ها پیرامون تکرار بازی های قرن نزده در افغانستان که در قلب آسیا موقعیت دارد تشویش برانگیز تر می گردد، بدون تردید تعلل امریکا مبنی به رسمیت شناختن طالبان که نقش اصلی را در تصامیم سازمان ملل دارد تصادفی نیست. امریکا به اجازه سازمان ملل بیست سال در افغانستان بدون رقیب رفتار نمود در آن زمان روسیه وچین بزرگترین رقبای امریکا مخالف حضور آن در افغانستان نه بودند وهمکاری هم می کردند. برگشت مجدد امریکا به افغانستان مانند گذشته نه خواهد، روسیه وچین هژمونی امریکا را نمی پذیرند. آیا رژیم طالبان که دراثر توافقنامه دوحه قدرت را گرفته اند درایت و صلاحیت سیاسی خواهند داشت تا نگذارند افغانستان به میدان مسابقه بازی های بزرگ تبدیل گردد. آینده نشان خواهد داد.


دکتور علی احمد کریمی تحلیلگر مسایل بین الملی – امریکابه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکتور علی احمد کریمی