چرا خراسان؟ پیشینۀ واژه ھای افغان، افغانستان و احیای نام تاریخی «خراسان»

۱۴ قوس (آذر) ۱۴۰۰

 

برای خواندن این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

Razaq Anwari06.01.2022 - 21:02

 I wish all Tajik, Uzbik, Hazara realise the facts that we all are not aughan or afghan. The name of our country is not aughanistan or afghanistan. Hey Tajik, Uzbik, Hazara, Eemaq, Torkman please unite.

شاهین09.12.2021 - 01:14

  سپاس از زحمات شما بزرگوار مگر چقدر خوش آیند است که هر انسان از حق و حقایق آگاه شود تا کشور و فرهنگ و نیاکان خود را بشناسد در غیر آن یک پوده ای نادان ببار می آید. و خوردن حقش بسیار آسان خواهد بود. در این دنیا مردم در فکر خدا نیستند و ایمان ندارند و ما باید از انسان های بترسیم که زور دارند و حق ما را می خورند. اکنون چه یک فرقیست میان انسان و خدا. انسانها از خداوند کرده توانمند به نظر می رسند. خداوند حق کس را نا دیده نمی گیرد مگر انسانها خورده می توانند. باید چه گونه یک انسان باشی که حق خوردگی ات را از دگران بگیری. در کشور ما هر دستور ناحق نباید به رسمیت شناخته شود چون ناحق است و همچنان نام افغانستان ناحق به رسمیت شناخته شده است آنهم توسط بیگانگان و نه توسط مردم خراسان. با این زبان که من نویسم در اصل خراسانی است یعنی زبان مولانا خراسانی و دگر بزرگان خراسانی. نام افغانستان با فرهنگ خراسانی و زبان خراسانی هرگز رسمیت داده نمی شود چون این نام همه تمدن و فرهنگ خراسانی را نظر به تاریخ دو سد ساله اش نابود کرده است.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد