سخنی با جناب نبی هیکل

۱۳ قوس (آذر) ۱۴۰۰

 

برای خواندن این نوشته به شکل پی دی اف به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهین17.01.2022 - 20:14

  نقد خوب است. در صورتیکه منتقدین شیوه ای نقد را بدانند و باید حق با منتقد باشد. نقد در نهاد و خلقت آفریدگان هست. نقد در قرآن مبارک از جنت آمده است. هنگامیکه خداوند ج آدم ع را می آفرید. سپس فرشتگان خداوند را نقد کردند. گفتند ما همیشه مشغول عبادت استیم و کسی را خلق میکنی که در زمین خون می ریزد. و خداوند فرمود آنچه من می دانم شما نمیدانید. سپس به فرشتگان گفت اسمای اشیا را بگوید و آنان یاد نداشتند و آدم ع یاد داشت. و فرشتگان ناحق بودند پس نقد شان بجای نبود.
یادداشت:
نقد ادبی!
۱ - نقد نباید از روی دشمنی باشد.
۲ - نقد نباید از روی حسادت باشد.
۳ - منتقد نباید جاسوس و تبارپرست باشد.
۴ - یک منتقد باید عیب کلام ادبی را آشکار بسازد نه عیب نویسنده و گناه نویسنده را در این حالت نقد منتقد باطل است و منتقد پست ترین انسان است. چون منتقدی نیست مگر یک مخرب! و از گروه شیاطین است.
نقد قرآن:
۱ - نقد قرآن نباید از روی سرکشی و ضدیت و مقابله با خدا و رسول باشد. چون فهمیده می شود.
۲ - نقد یک انسان کافر در برابر قرآن باطل است. چون یک کافر خدا را نمی شناسد و برای کافر خدا وجود ندارد. و مولف قرآن پاک خداوند است پس باید قرآن و کلام مبارک خداوند را هم نشناسد. ( یعنی خدا را نمی شناسد مگر کلامش را می شناسد.). پس آن کافر کی را نقد می کند؟ خدا را. کدام خدا را؟ خدای را که نمی شناسد و به او ایمان ندارد. پس نقدش باطل است. اگر خداوند کافران را نقد می کند او کافران را خلق کرده است آنان را بسیار خوب می شناسد مانند ابلیس!
۳ - خداوند از هر قوم یک پیغمبر فرستاده است. یک لک و بیست و چهار هزار پیغمبر! و این پیغمبران همه مسلمانان و برادران اند مگر نسل های آینده ای هر قوم را ابلیس کافر ساخت. فهم قرآن سخت است باید از فهم چهار کتاب با تاریخ آگاهی داشته باشی یعنی از زمان موسی ع تا امروز. امروز هر کس قرآن را نقد می کند. آیا عالم فقه زبان پارسی است؟ جواب: نی.
آیا عالم فقه زبان عربی است؟ جواب: نی.
پس چگونه قرآن را نقد می کنند؟
زمانیکه خداوند نقد فرشتگان را باطل ساخت که چقدر به خداوند نزدیک استند. آیا نقد انسان نزد خداوند باطل نیست؟ باطل است.
کار های که در کشور ما صورت می گیرد نا مشروع است از خاطر کار های نا مشروع مسلمانها ما نمی توانیم کلام مبارک خداوند را نقد کنیم. در اینجا تیشه را در پای خود می زنیم

عزیزپور 14.01.2022 - 18:00

 تمام آنچه درین نوشته بیان شده است به استناد به کلام الله است. یعنی هیچ چیزی را از هوا و هوس نگفته ام. آقای ادم خودش بعد از خواندن، موضوع خود را صادقانه بیان کرده است که این قران برای مسلمانان است. نا مسلمان هرچه میخواهد بگوید عیب نیست. فهم قران ، کار هر ناقص ، بلی ، لا ریب نیست.
آفرین به ادم با صداقت و دینداری شما.
چون من به دین کورکورانه ایمان ندارم و از عقل و دانش و اخلاق برای نیک بد هرنوشته استفاده می کنم، ایمان صادقانه شما قابل احترام است درصورتی آیه های خشونت و کشتار را بر ضد هموطنان خود در عمل استفاده نکنید.
اما جناب عرفانی خراسانی با بیان اینکه من این مطلب را خواندم. چرندیاتی بیش نبود. در واقعیت آیات قرآن را که کلام الله است، و من در نوشتارم نقل کرده ام، چرندیات بیش نمی داند. خراسای گرامی من چیزی از خود نگفته ام تنها آیات را که شما آن را چرندیات می گویید بر اساس خرد و منطق و اخلاق بررسی و نقد کرده ام.

حمید عرفان خراسانی23.12.2021 - 17:17

 من این مطلب را خواندم. چرندیاتی بیش نبود که علیه اسلام تاخت و تاز نموده و دروغ پردازی کرده است.
سخنان این طور آدمهاعلیه دین مبین اسلام جایی را نمیگیرد
زیرا این نوشته ها صرف برای تملق و چاپلوسی است.

آدم16.12.2021 - 02:15

 قران برای مسلمانان است.
نا مسلمان هرچه میخواهد بگوید عیب نیست
فهم قران ، کار هر ناقص ، بلی ، لا ریب نیست

نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   عید محمد عزیزپور