سناتور روراباکر: ما امریکایی ها غول و دبنگیم – ۲

۱۷ میزان (مهر) ۱۴۰۰

کرزی حتی برای پاکستانی ها هم جاسوسی میکرد هنگام ریاست جمهوری استاد ربانی مرحوم  فهیم  قسیم مسئول امنیت ملی بود که گفته شد کرزی بعدا ویرا زهر خورانید و کرزی معین اداری وزارت خارجه که مؤظفین ویرا با دستگاه مخابره اش با آی اس آی گرفتند مدتی درزیرخانهء وزارت خارجه بندی  بود که اجنت های  پاکستانی درنزدیکی اطاق وی راکتی فیرکردند؛ پهره داران کرزی از ترس گریختند وی از موقع سوء استفاده کرده فرارکرد دربیرون محوطه پاکستانی ها انتظارش را داشتند ویرا باخود اول به سفارت و بعدا به ملک خود بردند

داکترسپنتا در کتاب روایتی از درون در ص 203 کرزی را قبیله گرا و دربسیاری موارد سیاسی تنگ نظر میگوید.

 پول های کمکی با یک طیاره می آمد و به طیاره دیگردوباره  بار میشد. کسی نبود  ویا نمی خواستند یا نمی توانستند  که بپرسند آقا این دارایی ملت است.

رئیس اوغانستان بانک داکتر شاه محمد محرابی گفت «کرزی شخصا به کابل بانک آمد جهت مصارف انتخاب دوبارهء خود 80  ملیون دالراز حساب کابل بانک بدون اینکه به کابل بانک رسیدی بدهد برداشت» بعد افشای این خیانت وی تهدید به مرگ شد که اجبارا ترک وطن کرد.

بدین لحاظ نتوانست پول های کمکی که باید توسط آن وطن ما آباد میشد به جهت درستش  اداره کند

اخیرا هفته نامه تایمز لندن می نویسد ما به اسناد دست یافته ایم که نشان میدهد حامد کرزی رئیس جمهورسابق افغانستان از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۴ مبلغ ۶۰۰ میلیون دالر از پول های کمکی جامعه ی جهانی را برای تقویت طالبان از بودجه افغانستان پرداخت کرده است!

البته قسمتی ازپول های کمکی  برای ساختن بلند منازل توسط اشخاص بخصوص به شمول برادران و اقربای کرزی که نظر به اسناد دست داشتهء مرحوم پروفیسور حمید هادی «21 نفر شان در امریکا موتر شوی و بشقاب شوی بودند وحالا به دالر ملیونر شدند» و  طورمثال  محمود کرزی برادربزرگ عبدالاحد کرزی در حکومتی کرز ولایت قندهار 13 هزار اپاتمان و همین قسم در امریکا و کابل  چندین باب هوتل و رستورانت آباد کرده قسمتی دیگر از این پول یعنی 18 ملیارد دالر را جنرالان امریکایی نظربه نشرات امریکایی بین خود تقسیم کردند که یکی از این جنرالان طور نمونه دردوران حکومت  اوباما به محکمه کشیده  شد (ودر عراق 68 ملیارد را همین جنس جنرالان دزدیند)

داکتر اسپنتا مینویسد «کرزی درسال دوم حکومت خود باراول مبلغ 50 هزاردالربرای ملا عمر درولایت قندهار روان کرد»

رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین امریکا در کتاب خاطرات خود ص 212 نوشته است آقای کرزی (ملا عمر اصلی) در یک نشست محرمانه درارگ کابل از من خواست تا درازبین بردن سران جبهه شمال وتضعیف آنها همرایش همکاری نمایم.  و به من گفت بزرگ ترین تهدید در برابرحکومت من جبهه شمال است نه طالبان! وکرزی افزود حد اقل دست مرا درتقویه طالبان بازبگذارید تا بتوانم از آن طریق تفنگ سالاران را از بین ببرم.

بعدا طالبان توسط چرخ بال ها به میدان هوایی کندزآورده میشدند.

شاید همه به یاد داشته باشید که از شمال کشور صدا های بلند شد که شبانه هلیکوتر های ناشناس در مناطق شمالی مخصوصا درولایت کندوز طالبان آورده میشوند وکرزی در جواب  خبرنگاری گفت «بلی من هم شنیده ام این کارامریکایی هاست»..

اما کرزی پشتون های سرحدی را ازپاکستان با فامیل های شان بنام عودت کنندگان وبیجا شده گان توسط هلی کوپترها آغاز نمود واین هلیکوپتر ها مربوط نیروی ویژه انگلیس ها بود که سلاح وتجهیزات آنها را هم اکمال  میکرد کرزی تا اخیر دورهء حاکمیت خود آنها را تمویل وتجهیزمی نمود.

اولین جابجای آنها در منطقه کیله گی ،دند غوری ، چشمه شیر وخواجه الوان ولایت بغلان بود همین گفته های رابرت گیتس را داکتر رنگین سپنتا هم قسما در کتاب خاطرات خود تایید میکند.

حتی کرزی هیئت از مرکز فرستاد وآنها را جابجا نمود این کار در زمان وزارت داخله ی اتمر و پتنگ صورت گرفت.

بعدا این پروژه را در ولسوالی های چهاردره ودشت ارچی ولایت کندز نیز عملی نمود.

به خاطر داشته باشید که بدون شک مردم پلخمری فراموش نکرده اند درگیری های شدیدی در همان روز ها بین افراد جدید الورود  دعودت کنندگان (طالبان) و مردم پلخمری صورت گرفته بود.

داکتر سپنتا میگوید در سال 2009 درانتخابات داکتر عبدالله 53.7 در صد رأی برد سفیرانگلیس به نمایندگی قوای مهاجم به هیئت امرکرد نتیجه باید اعلان  نشود وبه کرزی گفت؛ رأی گیری را به دوردوم بکشان که البته در دور دوم رای گیری جعلی کرزی برنده شد  مهاجمین بازهم میخواستند حکومت به شکل وحدت ملی ایجاد شود؛ اما کوشش شان جایی را نگرفت. کرزی با هر بی شرمی که داشت یعنی با آوردن 1.2 ملیون رأی ساختگی، خود را برنده اعلان کرد.

و هم چنین 2014 درانتخابات  غنی احمد زی به  تأیید آقای رحمت الله  نبیل رئیس پیشین امنیت ملی که انسان وطندوست است گفت «ماشین چاپ اوراق رأی گیری درمنزل حنیف اتمربود؛ که در صندوقهای رأی داکترغنی احمدزی ریختند و برنده شد این خیانت  امرخیل و اتمرتوسط  قوماندان امنیهء ولایت کابل آقای جنرال ظاهر یکی ازخادمین مردم کشف شد؛ اما این افشاگری شنیده نشد که بعدا به خانه نشینی این مرد مردمی تمام شد.

امرالله صالح و آقای نبیل که هردوی شان رؤسای  امنیت ملی بودند یکی پس از دیگربه امررئیس آی اس آی توسط عبدالاحد کرزی برطرف شدند.

امرخیل به پاداش خیانتش درجلال آباد به حیث والی نصب شد که بعدا آن ولایت را به طالبان تسلیم کرد. اسپنتا میگوید: «اسنادی از حکومتیی را دیدم که اصلا هیچ خانمی ثبت نام نکرده بود، اما صدها رأی به نام خانمها در صندوق بود. داکتر سپنتا این انتخابات را یک فاجعه، یک افتضاح  یک غمنامه و شرم آور میخواند. این جعل و تقلب برای هر وطندوست مایۀ سرافگنیست. وی اضافه میکند دراول اکثریت کابینه و کرزی طرفدار احمدزی نبودند. نمیدانم چرا به یک بارگی تغییر عقیده کردند.

اما عجبتر از آن؛ گوینده ی اتحادیه ی اروپا همین انتخابات را خواب وحشتناکی خواند.

غنی احمدزی به کوشش کرزی جا نشینش شد خیانت و قوم پرستی را قدم به قدم با کرزی عملی کرد.

تا وقتی که امیراسمعیل مجاهد والی هرات وعطا محمد نوروالی بلخ بودند  پیشرفت معارف اقتصاد آرامی در آن ولایات بهتر از کابل بود. چرا بزرگمردان جهادی مارا کنار زدند؟ بجای آنها افراد مغرض و ولگرد مانند لغمانی والی غزنی و همین طورحمد الله محب که 48 حکومتی را به دست نشاندگان خود تفویض کرده بود که دراول همین ها تسلیم طالبان شدند و.. چه بزرگمردان بی شمارجهادی مارا که از بین نبردند محمد قسیم فهیم جنرال داوود  استاد ربانی و....

دیدیم و شنیدیم چه جنایتی بود که حامد خان با همراهانش درحق ملت مظلوم ما و چاکری برای بیگانگان از دستش شد که نکرد بالاخره آرزوی  حامد کرزی ‌آوردن غنی احمد زی و اخراج امریکایی ها بود که مؤفق شد.

پوتین گفت؛ حضور 20 سالهء امریکا درافغانستان با نتیجهء صفر پایان یافت.

بوش پسر گفت طالبان دشمنان  ما اند آنها ناقض حقوق بشر جاهل و وحشی اند ما به افغانستان لشکر کشی کرده  آنها را نابود میکنیم

ترامپ؛  ما با طالبان تعامل بسیار خوبی داریم آنها سرسخت زیرک و تند استند آنها باید  آیندهء اوغانستانرا رقم زده کشور شانرا رهبری کنند.

جورج بوش پسر گفته بود؛  من از افغانستان دومین کوریای جنوبی میسازم.

یک نمونه از خیانت احمد زی را می آورم

افشای فساد و اختلاسهای اشرف غنی توسط محمد امین فرهنگ یکی از اولین وزرای کابینه کرزی. میگوید : «اشرف غنی وقتی به افغانستان آمد یک موئسسه به نام "انسجام کمکهای بین المللی" درکشورساخت. کمکهای جهانی را در اختیار خود گرفت. وزارتهای دولت بکنار گذاشته شدند. من و مفتشها را زمانی راه دادند که تمام سافت های همه کامپیوترها را کشیده بودند. تا دانسته نشود پولها چه شد»

با عرض حرمت

سید آقا هنریبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   سید آقا هنری