الان و اکنون ما «احمد مسعود» را داریم

۲۲ سنبله (شهریور) ۱۴۰۰

در ۱۸ سنبله بیست سال قبل آمرصاحب «مسعود» در فضای پُر از رمزِ و راز و تبانی ها و توطئه های پُشت پردهء قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای و بعضی از همرهان سست عناصر به شهادت رسید! 

جمع آمد راستگویی و راست کرداری و صداقت در او بود که مردم به او اعتماد کردند. مردم فقیر اما غیور تاجیک، آرزوها و امیدهای شان را  برای  دادگری و دادگستری در او یافتند و روی این حساب بود که  فرزندان خود را به فرمان او روانه میدان نبرد نمودند. این بود رازِ بقای آن مقاومت در دل آن توفان های وحشت و خشونت به رهبری آمریکا - پاکستان و مزدوران «هار» و «آزمند» دو سوی مرز دیورند و سایر دهشت افگنان بین المللی شان. آمرصاحب - مسعود - درعرصۀ داخلی و قومی، تاجیک را به  همبستگی رساند و از این پایگاه و پناهگاه قدرت، صلح و آزادی و عدالت اجتماعی - سیاسی  و همدیگر پذیری را در کل کشور آرزو می کرد. 

تاجیک  در آن دوران  با رهبری با صلابت - پاک  او، محکم و استوارپای - پایه قدرت در کشور بود و آینده تقدیر خود را درچنگ داشت و هیچ طرفی او را نمی توانست نادیده انگارد، چون قدرت تخریب نمودن آرزو های جانب مقابل  را داشت. در اصل  سیاست تئوری قدرت است،  شما اگر مقتدر بودید به حساب خواهید آمد، چون قدرت "تخریب" جانب مقابل را دارید. اما اگر ضعیف بودید دیگر در منازعه قدرت کسی برای شما حساب باز نمی کند. تاجیک  در زمان حیات زنده یاد - احمد شاه مسعود - در چنین جایگاه قرار داشت  چون - احمد شاه مسعود - این شخصیّتِ شعله ورِ و انسان عدالت مدار با نگاهی به تاریخ و آنهمه حملات و هجوم های ویرانگرِ به «تاجیک» به کشف این راز رسیده بود که اگر تاجیک در کشوری که استعمار فرمان میدهد  قدرت " تخریب " جانب مقابل را نداشته باشد «کلاهش پس معرکه است». 

بعد از شهادت - احمدشاه مسعود - مردم تاجیک، تکه تکه و در یک شرایط تاریخی و سرنوشت ساز قرار گرفتند/هستند. تا به امروز در بین این تکه ها آن تکه که قادر باشد - تاجیک - را به  همبستگی رساند و بر خلاء سیاسی و فقدان رهبری با صلابت – پاک، فائق آید و قدرت "تخریب" جانب مقابل را پیداکند مفقود بوده واین مشکل بزرگ تاجیک می باشد. اما، برای خروج از این وضعیت دشوار و فاجعه بار، الان و اکنون ما «احمد مسعود» را داریم. راستگوی و راست کردار و صادق  و پاک  و دلاور است.  باید این تکه های پراگنده «تاجیک» به نیرویی بدل شده و به دَور «احمد مسعود» جمع شوند. دست در دست همدیگر داده به رهبری «احمد مسعود» منافع و اراده - تاجیک -  را تمثیل نموده و از آن دفاع  کنند. آنگاه خنثی کردن امیال شوم برتری-جویان لگام گسیخته مشکل نخواهد بود.  در غیر این صورت اگر مقاومت در پنجشیر خاموش شود و اگر طالبان به اهداف خود برسند و بر تمامی کشور حاکم گردند. ۱) این تکه ها بوسیله طالب-افغان بلا فاصله به  نفع پاکستان بلعیده خواهند شد. ۲)  با حمایت های مالی گسترده کشورهای خلیج فارس، کوچ کشی میلیون ها پشتون پاکستان به نام مهاجر و بیجا شده های کشور به شمال شروع می شود. ۳) ترکیب و ساختارهای قومی در جغرافیایی اقوام غیرپشتون تخار، کندز، سمنگان، مزار، جوزجان، سرپل، فاریاب، پروان، کاپیسا، کابل، مناطق مرکزی  پنجشیر و بدخشان به نفع پشتون-افغان و پاکستان تغییر خواهد کرد. ۴) دیگر شما صاحب زن-زمین و هویت خود نخواهید بود. 

به تکرار می گویم، تا جامعه - تاجیک - از کاهلی و کهولت ذهنی بیدار شود، احمد شاه مسعود - راهکار اش، آئینه یی است که  با نگاه به آنها، باید به خاطر آوریم که فقط قدرت  تاجیک در امر «تخریب» جانب مقابل  به  - تاجیک - توان چانه زني، بالادستي، بازدارندگی از نابودی و  نیروی  مانور در منازعه قدرت را خواهد داد و بس. باری، کلید این پیروزی اتحاد و  رهبری پاک است. 

من ایمان دارم «پنجشیر عزیز» به رهبری احمد مسعود در این مبارزه مرگ و زندگی در رویارویی خود با این جمع آمد استعماری - استبدادی منطقه ای و فرا منطقه ای هرگز نبرد نهایی و سرنوشت  ساز را نخواهد باخت. در چنین شرایطی، وظیفه سنگین و در عین حال شرافتمندانه کسانی از افراد جامعه ما و جهان که در خط انسان دوستی، عدالت اجتماعی ، روشنگری و آزادگی قدم برمیدارند این است که این جنایت و تصفیه قومی در «پنجشیر» را بدون تقیه محکوم و با تفنگ و قلم به جنگ با این تهاجم و تجاوز آشکار تا دیر نشده برخیزند و الا شریک جنایت ها و خیانت ها و ویرانگری هایی هستند که توسط طالبان و لشکر چند ملیتی انجام گرفته و میگیرد.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

آدم06.10.2021 - 15:20

 با محوریت احمد مسعود عزت جهاد و مقاومت احیا میشود. من با شما موافقم
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   وحید تاجیک