چاپ بیست و ششم کتاب «افغانستان در پنج قرن اخیر»

۲۲ جدی (دی) ۱۳۹۹

چیست تاریخ ای زخود بیگانه یی        داستانی، قصه یی، افسانه یی 

این تــرا از خویشتن آگــه کند             آشنای کار و مرد ره کند

روح را سرمایه تاب است این           جسم ملت را چو اعصاب است این

 (اقبال لاهوری)

 

کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر، برای بیست وششمین باربچاپ رسیده است.

نویسندۀ محترم و دانشمند میرمحمد صدیق فرهنگ در چاپ اول کتاب چنین عرض سپاس میکند:

"در تهییهء مطالب این کتاب و معرفی منابع آن یک تعداد از دوستان فاضل و صاحب نظربا  این جانب کمک کرده اند. در حالی که مراتب سپاس گزاری خودرا به همه آنان تقدیم می نمایم؛ وظیفهء خود میدانم تا ازهمکاری صمیمانهء دوستم آقای«محمد قوی کوشان» که دست نویس کتاب را با حوصله مندی و دقت تایپ کرده و در ضمن آن مرا از نظریات ارجمند شان مستفید ساخته اند؛ بخصوص یادآوری وتشکر کنم."

بعد از چاپ اول، این کتاب در پاییز1371  ازطرف چاپ صدر در قم ایران به زینت طبع آراسته شد که طرف علاقهء تشنگان حقیقت پو قرار گرفت و به زودی کم یاب شد وبازهم زیرچاپ رفت. به همین ترتیب درمدت بیست و هشت سال  تا امروزبیست وشش باربدسترس علاقمندان درسراسرگیتی قرار گرفت. چاپ بیست وششم با صحافت عالی از طرف انتشارات شاهمامه که در هالند است، عرضه شده است.

 سخنی  راخوب بیاد دارم که باری ازبزرگمرد شهید راه وطن، محمدهاشم میوندوال شنیدم او گفت: "در حق مردم ما مظالمی را روا داشته اند، که اکثریت خبر ندارند». مرحوم فقید محمد نجیم آریا معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت:

" وقتی جریدهء نوبه کار آغاز میکرد جهت اجازه گرفتن آن نزد محمد هاشم میوندول آنزمان وزیراطلاعات و فرهنگ میرفتم خوشی برای شان دست میداد و از ذوق خبرآنرا بدست خود مینوشتند. چرا در زمان حکمرانی خاندان دیره دونی آنقدر سانسور بود که نسبت نشر کتاب افغانستان درمسیر تاریخ وزیرمطبوعات عبدالرؤوف بینوا برطرف شد و اولین سبب برانداختن حکومت میوندوال را ریختند امروز که الحمد الله قید وقیودی نیست ودانشمندان ما که خاطراتی درسینه دارند یا ازمردمان درد دیدهء ما که دیده یا شنیده اند روی کاغذ می آورند قسما با تصویرو اسناد و هموطنان خود پیشکش میکنند، مردم از مظالم وموضوعات قبلی اطلاع حاصل میکنند. از آن جمله خردمند مردی چون استاد محمد نصیرمهرین است که عمری شریفش درتدریس وتحقیق گذشته وبرای  اطلاع دهی از گذشته های وطن مردم زحمت می کشد. چاپ بیست وششم کتاب أفغانستان در پنج قرن اخیر نیززیرنظر وی صورت گرفت است که جناب سید ضیأ فرهنگ در مقدمۀ چاپ اخیر از ایشان به نیکویی یاد میکند. جناب مهرین درتصحیح و بازنگری آثارنویسندگان همکاری بیدریغ وافتخاری نموده اند.

معلوم است که مناسبات شهید میوندوال و مرحوم فرهنگ حسنه نبود، با آنهم مرحوم فرهنگ با وجدان پاکیزه، واضح بیان میدارد که در حق میوندوال ودیگر هموطنانی ک با ایشان دستگیر وزندانی شدند، ظلم شده است.   

اینجانب چاپ بیست وششم افغانستان در پنج قرن اخیر وکتاب جفای بزرگ را برای هموطنان و حقیقت جویان وطن مبارک میگویم. در بارهء کتاب جفای بزرگ بعداً بیشتر مینویسم.  

باعرض حرمت،

سید آقا هنریبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

علی شاه صبار15.02.2021 - 04:40

 سلام آقا هنری، ممنون شما، شمارۀ ارسالی را گرفتم، زنگ زدم، ولی پاسخی داده نشد، امیدوارم در وقت مناسب بتوانم زنگ بزنم و پاسخ جناب شما را دریافت نمایم. شما بسیار لطف نمودید.

سید آقا هنری14.02.2021 - 15:03

 از ناشر نامه ي خراسان زمین صمیمانه سپاسگزارم که مخلصانه در رسای نشر فرهنگ و دانش بیشتر وطنداران ما زحمات شباروزی که دارند وهم نبشته های من هیچمدان را شکر گزارم.
با عرض حرمت سید آقا هنری

سیدآقا هنری13.02.2021 - 20:53

 محترم ع.شا.صبار می خواهید یک دوره کتاب افغانستان در پنج قرن آخیر را داشته باشید لطفا بامن یا آقای مهرین در تماس شوید 00491764033341

علی شاه صبّار 08.02.2021 - 06:52

 آقا سید آقا هنری از شما ممنون، ولی با کمال تأسف، به آنطرفها دسترسی نخواهم داشت. پیروز باشید.

سید آقا هنری13.01.2021 - 14:55

  محترما؛ نبشته ام در چاپ خانه ی شاهمامه هالند. تشکر

ع. شا. صبار 13.01.2021 - 07:03

 آقا هنری ممنون! کاش این را هم ذکر میفرمودید، که این چاپ اخیر، در کجا صورت گرفته و آیا در افغانستان / کابل به چاپ رسیده و یا خارج از کشور، تا اگر به دریافت نسخه ای از آن موفق شویم. باز هم سپاس از معلومات شما.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   سید آقا هنری