روایت دست اول از دوران عبدالرحمن تا امان لله

۳۰ قوس (آذر) ۱۳۹۹

 

برای دستیابی به این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

عبدالرحمن نجفی22.12.2020 - 00:32

 درود واحترام به دانشمند گران ارج جناب محترم پرفیسور لعل زاد صاحب با ابراز ممنونیت از ترجمه ونشر کتاب بزرگوارم داکتر عبذالغنی که یک کار فرهنگیی پر ارزش است خواستم به اطلاع محترم شما برسانم که این کتاب، جند سال قبل توسط برادرم دوکتور عبدالوحید ترجمه گردیده و من آن را باهمکاری دوستان ویاران دوبار چاپ نموده و پخش نمودییم چاپ و پخش دوره اول یک هزار جلد بین معلمین مکتب و محصلین علوم سیاسی وتار باردوم صد جلد درهالند توسط شاهمامه . ترجمه ونشر آت بار سوم توسط جنان شما روح آن مرد بزرگ ویارانش را شاد مینماید مؤفق وکامران باشید دوستدار شما رخمن نجفی service@kufaev.de www.kufaev.de
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد