تفکر فرهنگی احمد شاه مسعود

۲۶ سنبله (شهریور) ۱۳۹۹

قرنها باید که بیند باز این چرخ کهن

همچو مسعود در رشادت یا خلیلی در سخن  

احمد شاه مسعود سپه سالار جهاد،سردار فاتح، فرمانده بزرگ،قهرمان ملی، فاتح جنگ سرد، الگوی مقاومت، شیر دره پنجشیر، استراتیژیست بزرگ، یکی از نبوغ نظامی جهان و ده ها نام ، القاب و صفات دیگر چنانچه به گفته استاد عزیز احمد پنجشیری احمد شاه مسعود و بلخ کهن تنها دو میراث پرافتخار این سرزمین میباشد، که بیشترین القاب و صفات را در تاریخ به خود اختصاص داده اند. بلخ کهن در تاریخ بیش از 41 نام و صفت دارد، و القابی که احمد شاه مسعود در جریان جهاد، رشادت، پایمردی و مقاومت در دره ها و کوه ها شمال و شمال شرق این کشور کمایی کرد حدوداً بیش از 20 لقب، صفت و شهرت بین المللی میباشد که به خود اختصاص داده است.

احمد شاه مسعود شهید در جبهات که زیر کنترول وی بود، کمیته های مختلف را ایجاد کرده بود به مانند کمیته فرهنگی، کمیته اجتماعی، کمیته اقتصادی و کمیته های دیگر که هر کدام از این کمیته ها به مانند یک وزارت یا ارگان دولتی ایفای وظیفه مینمودند. تاکید آمر صاحب شهید برای مجاهدین همیشه این بود که تمام مسایل مختص به بخش نظامی نمیشود بلکه دیگر بخش ها نیز ضروری میباشد. مراکز تعلیمی که خود آمر صاحب شهید وظیفه تدریس آن را به دوش داشت تنها سیستم و مسایل جنگ و نحوه بکارگیری اسلحه، دفاع، تعرض و بخش های دیگر نظامی تدریس نمیشد. بلکه دورس مختلف دیگر از جمله علوم اسلامی، چون قرآنکریم، تجوید، تفسیر، حدیث، فقه، ادبیات و دیگر مضامین که تدریس آنها در یک آموزشگاه بزرگ لازم دیده میشد.  

معمولا کسی که تمام وقت با جنگ، جبهه، دفاع و حمله سر و کار داشته باشد، روحیه خشن در او ایجاد میشود، که همه چیز را از دوربین رزم و نبرد مشاهده می کند، اما وقتی تندی و خشونت را با لطافت های ادبی همراه کرد از او شخصیت دیگر میسازد که دارای روح عطوفت، مهربانی، گذشت و بخشش که همگان را حیرت زده می کند.

بدون شک تاثیر اشعار حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی، حضرت بیدل، فردوسی بزرگ، حافظ شیرازی و سعدی شیرازی در ساختن شخصیت آمر صاحب شهید بی اثر نبوده است. که حتی آمر صاحب شهید با دشمنان خویش مدارا، مهربانی و بخشش مینمود و این دلیل شده بود که تا کسی نزد وی میرسید دیگر از کینه و دشمنی خبری نبود بلکه شفیته یی وی میشد. از اسیر روسی که مسلمان شد و عسکرش گردید، از عکاسی ایرانی که برای او اشک ریخت، از فیلم ساز فرانسوی که بعد از مسعود زنده گی برایش معنا نداشت، از شاعر تاجیکستانی که برایش شعر سرود، از آهنگ ساز آمریکایی که برایش آواز خواند و ده ها نویسنده و فیلم ساز که در موردش کتاب نوشتند و مستند ساختند.

آمر صاحب شهید یکی از مدافعان اصلی روزنامه نگاران و خانواده رسانه ها بود، آمر صاحب شهید به آزادی بیان ایمان داشت و از خبرنگاران ملی و بین المللی که در سنگر از آمر صاحب گزارش تهیه مینمودند تسهیلات را مساعد می ساخت و یک مصاحبه شونده خوبی برای خبرنگاران به شمار می آمد که با حوصله مندی و کلام زیبا و جبین گشاده با خبرنگاران صحبت می نمود و این رفتا آمر صاحب شهید دلیل شده بود تا همه خبرنگاران به آرزوی مصاحبه با آمر صاحب شهید باشند. آمر صاحب شهید حامی اصلی خبرنگاران و فامیل رسانه بود این امر باعث شده بود که تروریستان بین المللی با استفاده از این آدرس بخاطر شهادت آمر صاحب اقدام نمایند. که توسط دو تروریست بین المللی که خبرنگار معرفی شده بودند، احمد شاه مسعود سپه سالار جهاد جام شهادت را نوشید و دار فانی را وداع گفت و برای رهروان خویش میراث مبارزه برای آزادی را گذاشت.    

بعد از آنکه آمر صاحب شهید فاتحانه داخل کابل گردید و در چندین جبهه مصروف مبارزه و دفاع از شرف و عزت مردم بود و شب های که خواب به چشم های شان نمی آمد با وجود این همه گرفتاری بی حد از بخش فرهنگی غافل نشده و اولین کسی بود که بعد از ورد به کابل به ضرورت چاپ و تکثیر هفته نامه پیام مجاهد متوجه شد، آمر صاحب شهید با وجود گرفتاری های بی شمارش مطالب و مقالات آماده چاپ جریده را شخصاً از نظر میگذراند. موصوف اگر چه یک نویسنده حرفوی نبود، اما تحلیل ها و بررسی موضوعات به شکل همه جانبه و عالمانه و نقطه نظر های سازنده اش  همه تعیین خطوط نشراتی و رهنمود های آموزنده بود. طوری که معلوم میشد دخیل شدن یک نظر جزیی او بر قوت مقاله می افزود و بر آن برازنده گی خاص میبخشید.

آمر صاحب شهید زمانیکه از جای به جای دیگر سفر میکرد و بخش فرهنگی مقاله های را که ترتیب میکردند توسطه مخابره برای آمر صاحب از اول الی اخیر می خواندن تا واژه ها یا جملات که مخالف پالیسی جبهه یا مصلحت مردم نمی بود آنرا با واژه های دیگر تعویض می نمود.

آمر صاحب شهید همیشه به فرا گرفتن علم مشتاق بود و دلیل شده بود که ده ها باب مکتب از ابتدائیه تا لیسه در نقاط مختلف و دور دستی مناطق کشور احداث شود.

بیجا نیست که در پایان دو بیت از غزل حافظ که آمر صاحب شهید آن را زیاد دوست داشت و بار بار آن را می خواند در این جا بیاوریم :

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

من ار  چه در نظر یار خاکسار شدم

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

   روح این ابر مرد شاد و یادش جاویدانه باد!به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   احمد سیر عمر