پیام تسلیت بنیاد اجتماعی و مدنی لوگر در رابطه با شهادت مولوی عزیزالله مفلح

۲۶ سرطان (تیر) ۱۳۹۹

پیام تسلیت بنیاد اجتماعی و مدنی لوگر

در رابطه با شهادت جانگداز مولوی عزیزالله مفلح امام و خطیب مسجد شیرشاه سوری

بسم الله الرحمن الرحیم

موت العالم موت العالم 

 

ترور مولوی مفلح داغ دل ما را تازه کرد

بار دیگر تروریستان اسلام دشمن در حمله به مسجد جامع شیر شاه سوری جنایت دیگری رابه نام خود رقم زدند و این بار مولوی عزیزالله مفلح و جمعی دیگر از نمازگزاران مظلوم این مسجد را هدف قرار داده، شهید و زخمی نمودند.

 بنیاد اجتماعی و مدنی لوگر این جنایت هولناک را شدیداً تقبیح نموده و آن را جرم نابخشودنی می داند. و از مقامات مسئول امنیتی می خواهد تا این قضیه را هم چون قضیه شهادت داکتر نیازی با جدیت پیگیری نموده  و عاملان آن را مجازات نماید.

متأسفانه هنوز خون مولوی نیازی در زمین نخشکیده بود که تروییستان این دشمنان بشریت شب جمعه مولوی عین الله خلیانی و روز جمعه خون مولوی عزیز الله مفلح را به زمین ریختند.   

در آوانی که  ترور هدفمند و حذف فزیکی علمای معتدل با هدف ترویج خشونت و افراط گرایی، در صدر برنامه های دشمنان دین و فرهنگ و کشور ما قرار دارد و ترور علمای دین  ازپروژه های است که توسط عناصر و شبکه های اسلام دشمن طرح ریزی و پیگیری شده و توسط مزدوران محلی شان تطبیق می شود.

بنیاد اجتماعی و مدنی لوگر باورمند است که این گونه حملات بر اماکن مقدس و علمای اعلام دین پیامدهای اجتماعی، مذهبی  و فرهنگی ناگواری برای آینده کشور و جهان اسلام دارد.

قتل علمای اعلام دین را هر گونه که می خواهند تحلیل کنند، آن چه که معلوم است این گونه ترور ها یک بازی پیچیده استخباراتی ‌است که از دیر سال در کشورما جریان دارد. به نظر ما نه دکتر ایاز نیازی نخستین قربانی این بازی های استخباراتی خواهد بود و نه مولوی خلیانی و مفلح آخرین آن.

 

این گونه ترور ها در پی جنگ استخباراتی پیچیده و مرموزی کشورهای مغرض و اسلام دشمن صورت می گیرد که دین، ایمان، فرهنگ و معنویت ما را نشانه گرفته است.  و شاید این گونه پروژه ها قربانی های زیادی از طیف های مختلف جامعه بگیرد. بنابرین باید بیش از پیش هوشیار و بیدار بود، زیرا معلوم است که دشمن برنامه های مخرب و خطرناکی زیادی برای این کشور و مردم دارد.  که اگر اندکی غافل بمانیم از جمع نخبگان ما هم چنان قربانی های دیگر خواهد گرفت.

 

به صراحت می توان گفت که اگر حکومت هم چنان غافل باشد و نفوذی های دشمن هم چنان فعال ،  در آینده نیز تعدادی از شخصیت‌های دینی و ملی ما ترور خواهند شد که ادامه همین بازی استخباراتی بیگانه خواهد بود.

 

حمله بر مساجدی که تحت حمایت دولت قرار داشت نشان می دهد که دست های پیدا و پنهانی در درون نظام کار می کند تا اهداف دشمن برآورده شود. و حمله بر مساجد و اماکن مقدس نشان داد که در کشور نگون بخت ما هیچ جای دیگری امن نیست. و دولت توان امنیت و مصئونیت شهروندان کشور را ندارد.

 مولوی عزیزالله مفلح از معدود علمای دین بود که با روش و منش اعتدال گرایانه اش معارف دینی را بیان و فرهنگ اسلامی را تبلیغ می نمود. او در میان نسل جوان و سایر شهروندان کابل از محبوبیت خوبی برخوردار بود. ازین رو دشمن تحمل او را نداشت و در پی حذف فزیکی آن بزرگوار برآمد.

بنیاد اجتماعی و مدنی لوگر شهادت این عالم بزرگوار دینی را همراه با دوفرزندش یک ضایعه جبران ناپذیر می داند و این حادثه غم انگیز را به اعضای خانواده شان، علمای اعلام،  دانشگاهیان و شهروندان کابل و پنجشیر و تمام هم میهنان عزیز خود صمیمانه تسلیت می گوید و از خدای متعال برای شهیدان بهشت برین و برای بازماندگان صبر جمیل آرزو می نمائیم.

 

خواجه محمد نعیم قادری

رئیس بنیاد اجتماعی و مدنی لوگر

شنبه ۲۵ جوزا ۱۳۹۹ خورشیدیبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

آدم30.08.2020 - 16:22

 نیازی را کشتند و مفلح را کشتند مگر هنوز فاشیسم عطش حون آشامی اش در غلیان است.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   بنیاد اجتماعی و مدنی لوگر