نبرد انسان با کرونا

۲۱ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۹

پس از درود و سپاس

بنی آدم اعـضـای دیگـدیگـر اند

که در آفرینش ز یک گـوهـراند

چوعضوی به درد آورد روزگار

دیگـر عـضـوهـا را نمـانـد قـرار

تـو کز محـنـت دیگران بی غمی

نـشــایـد کـه نـامت نهـنــد آدمی

همه می دانیم که بحران شیوع بیماری همه گیر جهانی در اثر یورش ویروس کرونا (کووید-19) تمام مردم دنیا را به درد و ماتم گرفتار کرده است؛ ترس و اضطراب، دوری و جدایی و قرنطینه های درازدامن، مردم را بسی خسته، افسرده و ناامید ساخته است. کار و درآمد و حتی نان خوردن را از بسیاری گرفته است که این فشار بیشتر بر روی مردم تهی دست و غریب سنگینی دارد؛ زیرا سرمایه داران را پولدار تر کرده و فاصله های طبقاتی را برزگ تر ساخته است. بدتر از همه در این اوضاع و شرایط بحرانی و کشنده برخی از قدرت‏های جهانی بر طبل جنگ می کوبند و در پی آنند تا درد و رنج، سوگ و عزای جهانی را با بوی باروت و آتش و پولاد بیالایند. روی این منطور به سبب اهمیت این بحران جهانی که جان تمام انسان‏ها را تهدید می کند و جامعۀ انسانی را به خطر روبه رو کرده است. برای تبارز بیشتر ضرورت همکاری و همدلی بین مردم جهان جهت مبارزه با این بیماری همه گیر جهانی؛ به طور بسیار فشرده اوضاع کنونی را مطالعه و تحلیل نموده و اخبار و معلوماتی را گردآوری کردم. امیدوارم که مقدمۀ نگارنده و اخبار و گزارشات جمع آوری شده برای پژوهشگران، نویسندگان، خوانندگان و همگان مفید باشد.

با سپاس افزون
رسول پویان

 

برای خواندن این مطلب به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.
به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رسول پویان