پیام بنیاد اجتماعی و مدنی لوگر در رابطه به نشر گزارش در مورد فساد اخلاقی در معارف لوگر

۲۴ قوس (آذر) ۱۳۹۸

 

برای خواندن این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

طارق15.01.2020 - 23:14

 قضایای فساد اخلاقی باید جدی بررسی شود و عاملین آن مجازات شوند و راه های جلوگیری از وقوع مجدد آن باید بررسی شود. مهم نیست در کجای این وطن اتفاق افتاده. تشخیص و تداوی امراض جسمی یا روحی یا اجتماعی شرم نیست بلکه شرم پوشاندن و نه پرداختن به امراض است. طارق
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   بنیاد اجتماعی و مدنی لوگر