رویکرد فعال جنرال آمریکایی و عقبگرد جنرال افغانی

۱۴ قوس (آذر) ۱۳۹۸

احضار غنى توسط ترامپ و تقدير دوستم ذريعه جنرال ميلر حاوى پيام هاى ويژه انتخاباتى است.

قراين و شواهد حاكى از آن است كه مبادا نزديک شدن ديدگاه هاى آمريكا و طالبان بار ديگر قرعه فال را به نام ديوانه زند زيرا در مقطع حساس كنونى گره خوردن منافع آمريكا، انگليس، عربستان و پاكستان بر مقدرات سياسى افغانستان تعيین كننده است.

بالا بودن احتمالى آراى تيم ثبات و همگرايى، مخالفت دسته جمعى كانديدان با مداخله تيم دولت ساز در روند كار كميسيون انتخابات، اعمال نفوذ ارگ در بازشمارى آراى غير بايومتريک، اعتراضات خيابانى هواداران داكتر عبدالله نتيجه دلخواه آمريكا و ارگ را با چالش مواجه نموده است.

حالا كه دو قطبى شدن رقابت انتخاباتى ميان تيم هاى ثبات و دولت ساز محرز شده و ساير كانديدان به نحوى از گردونه خارج شده اند گردانندگان مغرض خارجى انتخابات گمان مى كنند كه با اعلان نتايج ابتدايى به نفع غنى نه تنها برخى از كانديدان مطرح ديگر نظير حكمتيار را به جانبدارى و ایتلاف غير رسمى با داكتر عبدالله سوق خواهد نمود بلكه موج اعتراضات گسترده تيم ثبات را در سراسر كشور به ويژه صفحات شمال كشور كه پايگاه سنتى آن تيم است گسترش خواهد داد.

اربابان آمريكايى و چاكران داخلى شان در اقدامات هماهنگ براى خنثىٰ سازى اين تحولات دست بكار شده اند. چنانكه سروصداهايى از تماس و تقلاى غنى به حكمتيار به گوش مى رسد و جنرال ميلر به جوزجان رفته تا با تقدير از دوستم و دادن وعده هايى در آينده او را از همكارى با داكتر عبدالله منصرف ساخته، زمينه هاى تظاهرات را در شمال خنثىٰ سازند.

آمريكايى ها بخوبى مى دانند كه يگانه گزينه عملى و كارآمد تيم ثبات در برابر تقلب و زورگويى تيم ارگ اعتراضات مردمى در مركز و شمال و نهايتا خارج سازى برخى از ولايات از حيطه حاكميت ارگ است كه در اين زمينه نقش دوستم جدى و موثر است زيرا داكتر عبدالله و محقق امكان سازماندهى گسترده و وسيع چنين اقداماتى را بدون همراهى دوستم ندارند. بعيد نيست ارگ از عطامحمد نور بعنوان تاير اشتپنى و مُهره ريزرف در بخش محدودى از شمال در وقت دلخواه شان سود جويند.

متحدان ناپايدار داكتر عبدالله شايد محاسبه ايستادگى او را در برابر تقلب رقيب دگرگون سازند و بهم زنند. فراموش نكنيم كه دوستم دوسيه ضخيم حل ناشده و ناخن افگارى در رابطه با احمد ايشچى دارد كه ارگ به سادگى از آن مي تواند بهره بردارى كند. ضمنا اگر آمريكايى ها همانگونه كه امروز مدال رايگانى را بدون خدمت مشخصى به سينه دوستم آويختند سهم چشم پُركن و تضمين قانع كننده براى او در آينده دهند و از قبل ضمانت كنند چه تضمينى وجود دارد كه اين جنرال معامله گر كه تا حال به هيچ موتلف سياسى اش وفادار و استوار نمانده به وعده سرخرمن تيم ثبات كه آن هم در شک و آميخته با مشكلات است دلخوش كند؟

مصاحبه او بعد از ديدار با جنرال ميلر بيطرفانه، خنثىٰ و انفعالى بود و او از تيم مشخصى دفاع ننمودو. كار را به كميسيونى محول كرد كه داكتر عبدالله از آنها سلب اعتماد نموده اما دوستم به لايحه وظايف و پروسيجر كار كميسيون به طور تلويحى اعتماد و تاكيد نمود صد البته كه دوستم جاى گرمش را در اردوگاه ثبات با وعده جنرال آمريكايى سرد نمى سازد و به سادگى به غنى متقلب و بدقول اعتماد نخواهد كرد و همين دليل است كه با رد نموده قيومى نماينده ارگ، ميلر پا پيش نهاده و از سطح بالاتر و بااعتبارترى وارد معامله با او شد. شايد تقاضا از او فقط اين باشد كه حضور فعال و پُررنگ در دفاع از داعيه تيم ثبات نداشته باشد و در اعتراضات شمال سهم چشمگير نگيرد كه همين براى ارگ كافى است.

هرچند روزهاى آينده اوضاع را مشخص تر خواهد ساخت اما اين خطر متصور است كه مبادا رويكرد فعال و سخاوتمندانه جنرال آمريكايى عقبگرد منفعلانه و ناجوانمردانه جنرال افغانى را رقم زند.

 

نشر شده در شبکۀ اطلاع رسانیبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   عارف منصوری