«طرح مرام»، «تفاسیری بر کلیات مرام ...» و «پرسش‎ها و پاسخ‎ها»

۱۲ قوس (آذر) ۱۳۹۸

 

برای خواندن این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

قیام الدین قیام07.12.2019 - 21:15

 تبصره پیرامون «طرح مرام»، «تفاسیری برکلیات مرام...» و «پرسش ها وپاسخ ها» را که با زحمت کشیهای بی ریا؛ جنابان کوشانی و میر در تارنمای خراسان زمین به نشر رسید است مطالعه نمودم، آن را خیلی روشنگرانه و آگاهی دهنده یافتم. این تبصره روشنگرانه زیادی از تاریکی ها را روشن ساخت وضمن اجرایی وظیفه ایشان هر دو قابل قدردانی اند. روح استاد جمشید خاوری را شاد می خواهم، اگر مطالب و مضامین فوق را رونویس نمی کردند و حفظ نمی نمودند، امروز به گنجینه ها (طرح مرام، تفاسیر بر کلیات مرام...، پرسش ها وپاسخ ها و غیره) دسترسی نمیداشیم. همچنان مسئولیت شناسی فریدون جان خاوری در خور ستایش می باشد. امیدوارم؛ رهبری حزب آزادگان از زمینه های آماده و آنچه در تارنمای "خراسان زمین" به نشر رسیده در یک جلد - بخشیده به یکسالگی درگذشت زنده یاد استاد جمشید خاوری به چاب رسانند و در اختیار علاقمندان قرار دهند. البته دوستانی چند هزینه آن را بدون ریا متقبل خواهند شد. روح رفتگان شاد و عمر زنده ها دراز و با ثمر باد
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محبوب الله کوشانی