نیازی به دشمن ندارم!

۳ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۸

من خیلی کوشش کردم ملی‌گرا باشم. خودم‌را افغان خواندم و نه افغانستانی/خراسانی، زبانم‌ را دری گفتم و نه فارسی، ولی با خواندن نظریات برخی در پست‌ها به‌این موضوع پی بردم که در آخر روز، من در نگاه آن‌ها هیچ‌گاه افغان نیستم چون دری زبان و از هرات‌ام، من شهروند دست دو و در ذهن شان یک مهاجر ایرانی و تاجکستانی‌ام!

چه ساده لوحانه، هرات باستان را با قدامت چند هزار ساله به ثبت رسیده و تاریخ و زبان و فرهنگ و ادبش، با ایرانی خواندن باشنده گانش، به ایران می‌بخشند و چه حماقت امیز و عاری از درک و فهم، زبان دری فارسی را که زبان مولانای بلخ، خواجه عبدالله انصاری، بهزاد، رابعه بلخی، مخفی بدخشی، بوعلی سینا، جامی، ناصر خسرو را زبان تاجکستان و ایران می‌دانند و نه زبان افغانستان/خراسان و تمام اعتبار آن‌را به هم‌سایه ها مفت می‌دهند!

وچه غمگینانه، بخش بزرگ ومهمی ازخاک وهویت افغانستان/خراسان را که جهان به نام آن و ادبا، شعرا، هنرمندان و فیلسوفانش فخر می‌کند، از افغانستان/خراسان میگیرندو دودسته تقدیم ایران و تاجکستان می‌کنند!

با هموطنی غرق در تعصب و اینگونه، من نیازی به دشمن ندارم!

 

نشر شده در هفته نامۀ امید







به دیگران بفرستید



دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهین20.09.2021 - 05:40

  ما را چی به فرهنگ و زبان پارسی یا دری! در اصل از ما نیست. باید دوباره به صاحبش داده شود. چون مردم ما بسیار زود غلام پول می شوند. مچم چقدر ارزش دارد این زبان پارسی؟

شاهنشاه 26.05.2019 - 04:40

 خانم لینا، این تنها درد تو نیست، بلکه درد هزاران هموطنت که در این سرزمین زندگی میکنند هست. این درد را فقط پارسی زبانان افغانستان در اتحاد و همدلی با هم مداوا خواهند نمود، در غیر آن این درد مزمنی است که هرگز بهبودی نخواهد یافت. من بارها گفته ام، که رشد و تکامل زبان پشتو در افغانستان در عقب زدن زبان پارسی دری جستجو میگردد. این تجربۀ تقریباً یک قرنه در کشور است. سردمداران زبان پشتو به عمد این کار را انجام میدهند، ولی افسوس به حال پارسی یا دری زبانان افغانستان است، که هنوز از خواب غفلت بیدار نمیشوند، و به جان هم افتاده اند، که این زبان دری و یا این زبان پارسی است، و بعداً این زبان تاجکی است. پس شما چه فکر میکنید، با این ذهنیتی که ما داریم، به زبان خود خدمت خواهیم نمود؟ ما وقتی این موضوع و یا نام زبان خود را میان خود نپذیریم، همواره یا متهم به ایرانی بودن خواهیم شد و یا هم تاجکستانی بودن. ولی هیچگاهی، ما کسی را به پشتونستانی بودن متهم نکرده ایم، که دقیقاً و به واقعیت پشتونهای ما از سرزمین پشتونستان به این دیار آمده اند. از ما زبان ما برش ندارد، و یا زبان ما از اظهار چنین حرفهای تعصب آلود میشمرمد. زادگاه اصلی تاجکها همین سرزمین افغانستان است و این حرف مسلم بر همگان میباشد، زادگاه سایر اقوام این سرزمین به شمول هزارهها و ازبکها و غیره همین خاک است، به استثنای پشتونها که واقعاً باشندۀ اصلی این خاک نیستند، ولی اینکه تصادف زمان آنان را در یک قرن اخیر حاکم بر جامعه ساخته و از زور حکومتهای خود استفاده میکنند حرف دیگریست؛ حال مسلم شده که حتی احمد خان ابدالی هم از ملتان است و میرویس هوتکی هم از بخارا، پس حال دیگر به پشتونها کی و چه باقیمیماند؟ هیچ، صرف یهودیت.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   



لینا روزبه حیدری