تاثیر تهدیدات مشترک امنیتی بر روابط سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان و پاکستان

۲ حوت (اسفند) ۱۳۹۷

 

برای خواندن این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

سیف الرحمن02.03.2019 - 04:37

  واقعا نکته خوب را اشاره نمودید
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   سید نقیب الله هاشمی