باید ریس جمهور افغانستان کی باشد؟

۶ جدی (دی) ۱۳۹۷

ستیفن لوون رهبری کشور پیشرفته سویدن را که دارای یک نظام اقتصادی بازار آزاد و سیاست فوقالعاده پیشرفته در جهان است .به دوش دارد اقتصاد این کشور به صورت برق آسا هر سال در صدر کشور های پیشرفته جهان قرارمیگیرد و به سرعت در حالت رشد است . سویدن یک کشور سوسیالیستی نیست . اقتصادش به اساس نظام سرمایه داری میچرخد.

 

لوون در استکهلم متولد شد. اندک مدتی بعد، پدرش را از دست داد و مادر کارگرش که توانایی نگهداری از او را نداشت او را به فرزندخواندگی سپرد. . او پیش از ۲۲ سالگی مادر واقعیش را ندیده بود. لوون دو سال تحصیل کرد و سپس در ساختمانسازی جوشکاری را آموخت و سال‌ ها به حیث کارگر به این کار مشغول بود. در سال ۲۰۰۵ به مدیریت سندیکای فلزکاران و پس در سال ۲۰۱۲ به رهبری حزب سوسیال دمکرات های سویدن برگزیده شد..

حالا قدرتمندترین کشور جهان را از نگاه سیاست جهانی اداره میکند .کشور که میزبان مجالس حل منازعات بین کوریای شمالی و امریکا است.

کشور که یمنی ها و عربستان را برای مذاکرات صلح میزبانی میکند . کشورکه به رهبری یک کارگر میزبان بزرگترین حل منازغات کشور های خاورمیانه و افریقاست و در نهایت سالهاست برای افغانستان مکتب و شفاخانه میسازد.

......

حالا بخوانیم اینجا بیبینیم کی ها در این کشور محتاج , جنگ زده ودر قحطی فرورفته و دارای شگاف های عمیق طبقاتی میخواهند ریس جمهور شوند؟

 

بسیاری اشراف زاده های خاندانی .باز هم فکر کردند کاندید کردن در ریاست جمهوری هم مانند نماینده مجلس شدن کدام تکت لاتری است که باید بخت خود را آزمایش کنند و یا میراث قدرت  و چوکی های پدری خود را باید دنبال کنند

...

ویا هم مانند همان سهمیه بندی های قدرت در حکومت وحدت ملی باید از قافله عقب نمانند وسهم خود را در این پروسه بگیرند.

در کشور مثل افغاستان در چوکی ریاست جمهوری نشستن صد ها مرتبه با مسوولیت تر از نشستن در قصر سفید است.

این خاندانی ها باید بدانند که ریس جمهور شدن دریشی و نکتایی مود روز نیست که مطابق شرایط باید آنها هم داشته باشند.

 

۱. رهبری کشوری را به دوش میگیری که با صد ها گروه دزدان و مافیا و قاچاقبران خطرناک مقابل هستی .آیا واقعا از عهده این کار برامده میتوانی؟

۲. ریس جمهور کشوری میشوی که باید گره گشای ده ها مشکل منطقه و جهان باشی . آیا واقعا به وجدانت قسم چیزی درمورد دیپلوماسی با منطقه و جهان میدانی؟

۳. ریس جمهور کشوری میباشی که مانند یک چریک کار کشته در سنگر دفاع از وطن بیدار خواب میباشی و درهر ثانیه و هر دقیقه صد ها حمله دشمن را باید دفع کنی چیزی مهارتی در تکتیک نبرد و مقابله با دشمنان ناشناس این خاک داری؟ چقدرانسان تاثیر گذار در سیاست های منطقه هستی؟

۴. ریس جمهورکشوری باشی که به صدای میلیونها گرسنه جواب داشته باشی چی دستاویز برای تحقق وعده های که در جریان کمپاین به مردم میدهی در دست داری؟

ریس جمهور کشوری باشی که پنج میلیون معتاد را باید رهبری کنی.

چی تدابیر و خلاقیت های برای اداره چنین فاجعه خانمانسوز داری ؟ چقدر در مدیریت تجربه داری؟ چطوری خودت این تجربه را از کجا کسب کردی ؟ نکند خودت از راه های غیر مشروع مهارت های نامشروع را در مدیریت در این کشور بدبخت پیاده کنی و سالها تهداب باز هم کج گذاشته شود.

۵. به ۱۵ میلیون بیکار کار پیدا کنی چطور این کار را مدیدیریت و رهبری میکنی؟ با کدام تجربه و با چی مهارتی؟ چی منابع در دست داری ؟ منابع خیالی است یا حقیقی؟

۶. باید پنج میلیون مهاجر را حمایت کنی با کدام دیپلوماسی . چی مهارت در استدلال برای کشور های میزبان داری؟

نیم نفوس ملت را اززیر بار خشونت های خانوادگی باید نجات بدهی.

چگونه ؟ با کدام مهارت .؟ نکند خودت یک عضو از همان خشونت پیشگان باشی.

۷. باید با آژدهای هفت سر فساد که نود فیصد نفوس ملت را در کام خود فروبرده است مبارزه کنی ؟ چگونه ؟ خودت که فاسد نیستی ؟ خدا کند نباشی که به گمان اغلب هستی و صد ها موارد مهم خورد و بزرگ دیگر...........این حرفهای را که نوشتم در یک ثانیه میتوانید دروغ بگویید وبه همه مردم با باد هوا برنامه بسازید ولی حد اقل وجدان خود را متیقین بسازید که همین دروغ های که میگویید چقدر به حقیقت نزدیک است؟

شما که خود را کاندید میکنیند حد اقل کدام یک از اینها را میتوانید برآورده بسازید؟

باز هم تاکید میکنم که ریس جمهور شدن بردن کدام تکت لاتری نیست که چانس خود را آزمایش میکنید . لطفا کمی وجدانهایتان را بیدار کنید همین دروغها است که این ملت صد سال است در چنگال تباهی و بربادی دست و پنجه میکند و راهی نجاتی نمییابد.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

داکتر عبید الله فضلپور19.01.2019 - 17:43

  داکتر سلیمی موضوع بسیار خوبی را طرح کردید .درافغانستان اینطور شخصی پیدا خواهد شد؟ کسی پیدا خواهد شد که متعصب وقومگرانباشد.کسی پیدا خواهد شد که مافیا نباشد؟

کامران باری04.01.2019 - 03:49

  زنده باشی داکتر سلیمه . حقایق برجسه ای را شمردی که یک داوطلب کرسی ریاست جمهوری در افغانستان بی قانون و بی سنجش باید به آن بیندیشد . چیزی ناگفته نمانده که من اضافه کنم
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر جلیله سلیمی