قاچاق چوب چهارتراش به اقتصاد و بازسازى كشور فاجعۀ بزرگ آفريده است!

۸ میزان (مهر) ۱۳۹۷

دليل كه چوب چهار تراش زون جنوب شرق از كشور به بیرون قاچاق مى شود، نداشتن آگهى از مزيت هاى بهداشتى، معمارى و اقتصادی آن مى باشد و همگان براى ساخت و ساز تجهيزات و عناصر چوبى معمارى از قبيل كلكين، دروازه، الماری، تخت، میز، چوکی، فرش پارکیتی و سایر قطعات تزئيناتى به فرآورده هاى مصنوعى گیرایش پیدا کرده اند.

چوب طبيعى نسبت به فرآورده های مصنوعی مقاوم و از نظر پژوهشگران مواد ساختمانی داراى پایداری بيشتر از صد سال مى باشد. اگر تجهیزات و عناصر ساختمانی از مواد زائد و بازیافتی کارخانه ی ساخت گردد به مرور زمان موجب شکنندگی، درزها، تغییر رنگ و ایجاد بوی نامطبوع می گردند. معمارى معاصر عناصر چوبى را نسبت به مواد مصنوعى که از نگاه بهداشتى آسيب جانبى ندارد درخور ستایش می داند.

همان گونه ى كه معمارى معاصر پلستر گچ خاك، عناصر چوبى، وغيره مواد طبيعى را در پايدارى ساختمان و اقتصادی بودن آن می پسندد کاربرد آن را نسبت به عناصر مصنوعى بيشتر توصيه مى دارد، بنابران گیرایش به عناصر چوبی، بازار چوب را رونق داده و زمینه کار دهاقين را بهتر فراهم می سازد، و از توريد فرآورده هاى مصنوعى و سرطانزا قطعأ پیش گیری مى کند.

جا دارد که حکومت کارخانه های نجاری را جهت تولید تجهیزات ساختمانی از چوب های چارتراش باکیفیت کشور ایجاد نموده و زمینه کار را برای مردم گسترش دهد.

برای تقویت بخشیدن و پایداری چند برابر محکمیت چوب های طبیعی دستگاه های میخانیکی در بازار روز عرضه گردیده است تا عناصر چوبی را توسط آن تحت فشار قرار داده و استحکام بخشد. ایجاد کارخانه های مجهز با دستگاه های مودرن میخانیکی سبب می گردد تا کیفیت تجهیزات و عناصر چوبی را بلند برده و به پیکر اقتصاد و فرآورده های کشور پاسخ مثبت دهد.

کلکین ها و روشندان ها، عناصر مهم ساختمانی تعمیرات اند که توسط آن اماکن تنویر و تهویه می گردند و استفاده از شیشه های دو یا سه جداره می تواند به بالا بردن میزان عایق سازی در اماکن کمک نماید. روش دو و يا سه جداره شیشه ها عایق صوت، گرما و سرما شده و مشکلات عدیده جوامع صنعتی (آلودگی صوتی و هوا ) را به خوبی مهار ساخته و از نفوذ باد، آب و گرد به داخل تعمیرات پیش گیری نماید. شیشه های رنگه و گلدار مانع نور مستقیم آفتاب می شود که از دیدگاه بهداشتی حداقل شبانه روز دو ساعت به خاطر نابود ساختن میکروب ها و تأمین ویتامین دی جهت فراهم نمودن فضای صحی نیاز مبرم خوانده شده است. پژوهشگران طب می فرمایند، اماکن که در زون سرد قرار دارند برای کشتن میکروب های فضای آن تدابیر بهداشتی گرفته شود و افراد که در اماکن زون سرد تعميرات زندگی می کنند قطعأ به نور آفتاب نیازمند هستند و برای وقایعه بهداشتی هفته وار ويا ماهوار از نور آفتاب استفاده نمايند.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد ضیاء احدی