ترویج روز افزون اخبار تنفرآمیز در شبکه های اجتماعی

۱۲ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۷

رشد رور افزون تبعیض نژادی و ترویج اخبار تنفرآمیز و نژادپرستانه یا توهین‌آمیز و تروریستی در فضای مجازی در شبکه های اجتماعی یک چالش بزرگ در سراسر جهان بویژه در شرایط ناجور کنونی در کشور عزیز ما افغانستان است.

در هیچ مرحله تاریخ اقوام مختلف افغانستان که مثل یک خانواده قرن ها در کنار هم زیست کرده اند به اندازه امروز مورد توهین تهدید و تحقیر یکدیگر قرار نگرفته اند.

درین آواخر و با گسترش رسانه های همگانی و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی در کشور و با ازیاد استفاده افراد از شبکه های اجتماعی با تاسف بعضی از رسانه ها و افراد بدون رعایت اصول و پرنسیب های اجتماعی  و یا همدیگر پذیری ، به شکل بسیار بیرحمانه ، غیر مسولانه و خارج از اصول و مبانی دموکراسی و آزادی  بیان بر هویت ، قوم و نژاد یکدیگر توهین و تحقیر می نمایند.

با تاسف و درد که بسیاری ها آزادی بیان را سو تعبیر کرده و با استقاده از آن دست به ترویج اخبار تنفرآمیز و نژادپرستانه یا توهین‌آمیز و حتی تروریستی میزنند.

دردآور تر از همه که در بسیاری از موارد افراد با سواد و تحصیلکرده این سرزمین با بی مسولیتی کامل و حتی بشکل آگاهانه و بدون در نظرداشت منافغ ملی و همدیگر پذیری بر و نژاد ، قوم و زبان یگدیگر میتازند.

درین میان و با تاسف که افراد مریض و مافیای قومی  فضای مجازی در شبکه های اجتماعی را بستر مناسب برای تخریب و تحقیر یکدیگر یافته اند.

نشر اخبار تنفرآمیز و نژادپرستانه یا توهین‌آمیز و تروریستی در فضای مجازی در شبکه های اجتماعی از چند دلیل سهل است. اول اینکه دسترسی به فضای مجازی در شبکه های اجتماعی آسان و ارزان است. دوم اینکه با بکار گیری پروفایل های مستعار و یا جعلی میتوان هویت اصلی را پنهان کرد.

 نظر به دلایل فوق همانگونه که همه میدانیم  به بسیار سادگی میتوان اخبار تنفرآمیز و نژادپرستانه یا توهین‌آمیز و حتی تروریستی را در ظرف ثانیه ها به هزاران مخاطب رساند.

 بلی ! این مسله با گسترش شبکه های اجتماعی در فضای مجازی به یک چالش بزرگ در سراسر جهان بویژه در شرایط ناجور کنونی در کشور عزیز ما افغانستان مبدل شده است.

 جهت مبارزه با این چالش بزرگ کشور های مختلف دست به کار شده و راه های مبارزه و جلوگیری از این پدیده ناجور را روی دست گرفته اند.

در اکثر کشور ها نهاد های امنیتی و ادارات مخابرات و تکنالوژی بخش های ویژه و تیم های کاری را تشکیل داده اند تا پست ها و یا تبصره های نژادپرستانه و توهین آمیز را شناسی نموده و به اطلاع مسولین شبکه های اجتماعی میرسانند.

کشور های مذکور مسولین شبکه های اجتماعی را زیر فشار قرار داده تا چنین تبصره ها را در ظرف چند دقیقه و یا ساعت حذف نمایند.

بگونه مثال صرف در آلمان فیس بوک چندین مرکز با تیم های بزرگ برای حذف چنین پست ها تشکیل داده است. تیم های ذکر شده روزانه صد ها پست ، تبصره و یااخبار تنفرآمیز و نژادپرستانه را از شبکه فیس بوک حذف میکنند.

بلی  ! با توجه به وضعیت ناجور و سال ها جنگ ، وحشت و بلاخره فقر و آورگی کنونی در کشور و با توجه به تجاوز نظامی قدرت های منطقه و جهانی از طریق گروه های ترورستی در افغانستان ، فرهنگ هم دیگر پذیریری بقدر کافی در میان ما از هم پاشیده است و مردم ما دیگر مجال از هم پاشی و گسستگی بیشتر را ندارند. 

وظیفه نهاد های امنیتی و ادرات مخابرات و تکنالوژی افغانستان  است تا مثل سایر کشور ها پالیسی مشابه را روی دست گرفته و با تشکیل تیم های کاری پست ها، تبصره ها و یا اخبار تنفرآمیز و نژادپرستانه را شناسایی نموده و با همآهنگی با مسولین شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک و تویتر و سایر شبکه های آن ها را حذف نمایند .

در نهایت مبارزه با چنین پدیده ناجور و چالش بزرگ صرف شامل شبکه های اجتماعی در فضای مجازی نشده و دولت مسولیت دارد تا با مسولین رسانه های چاپی و صوتی و تصویری را بوِیژه رسانه ها تصویری را که تربیون های شانرا در اختیار افراد مضر ، مریض و یا هم مافیای قومی و سمتی قرار میدهند بصورت ، برخورد جدی نمایند تا باشد اندکی مسولیت خود را ادا نموده و توانسته باشیم تا حدی از هم پاشی بیشتر ملت مظلوم خود جلوگیری نماییم.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهنشاه 03.06.2018 - 04:12

  دکتر نثاری، احساس پاک شما قابل قدر است، من عاجز مقالۀ مؤجز شما را خیلی دقیق خواندم، اما صرف در مورد پراگراف پنجم شما که از افراد باسواد و تحصیلکرده گله کرده اید، برایم قابل تأمل بود؛ شما چه فکر میکنید، که از این رسانه های خاصتاً الکترونیکی کیها باید بتوانند استفاده کنند؟ دهقانهای روستاها، مزدوران سرمایداران، گداییگران کوچه ها، جوالیهای روی بازار و یا دیگر اقشار بیسواد جامعه؟ طبعاً افرادی که چنین مینویسند، آگاهانه مینویسند، گاهی با مسؤولیت و گاهی هم بدون مسؤولیت. در میان این همه تحصیلکرده ها و باسوادها، آیای آقای غنی هم در شمار میآید یا نه؟ زیرا او هیچگاهی در رسانه نوشته نمیکند، ولی در عمل تفرقه میکند و قومهای این سرزمین را نه تنها اینکه از همدیگر دور ساخته، بلکه به جان هم انداخته است. لذا در مورد این جناب نظر شما چه است؟ اگر در مورد رئیس جمهور، با هویت اصلی و صریح نوشته نمیتوانید، مهربانی شما هم مانند من با نام مستعار بنویسید، ولی حتماً بنویسید، که این آدم گودی مانند و خود فروخته، چه بلایی برسر این ملت مظلوم آورده است؛ همین چند روز پیش بردن وزیر داخله با خود به مزار شریف بخاطر افتتاح پروژههای برق و حصر خانگی وزیر انرژی برق و مانع رفتنش به ولایات، این چه معنی میدهد؟ اینها همه واقعیتهای عینی از کارکردهای این به نام رئیس جمهور کشور است، سایر تفرقه های همه روزۀ پشت پرده اش، صرف گاهگاهی به بیرون درز پیدا میکند، که از آن کمتر خبر داریم. پس در سرزمینی که رئیش جمهورش دارای چنین اندیشۀ تفرقه افگنانانه باشد، شما از یک روشنفکر و تحصیلکردۀ با احساس چرا گله میکنید، و در واقع شما هم در پهلوی غنی، یک سنگی بر فرقش میزنید. شما با این پیشنهاد چاقوی محمد اشرف خان را دسته میدهید، تا اینبار در فکر سانسور رسانه ها شود، و مانند سی.آی.ا. امریکا، تمام تلفنهای شهروندان را تحت کنترول قرار دهد. در نهایت پیشنهاد جناب نثاری، غیر از توسل به زور و استخبارات، بخاطر رفع خشونت قومی و تفرقۀ قومی از لحاظ سیاسی چه است؟ از دید شما، تحصیلکردهها غیر از این، چه شیوه های انسانی را بخاطر حل معضل قومی، و چه راهکاری را در پیش بگیرند، تا قومها را به هم نزدیک بسازیم. شما میدانید که نقش یک فرد و آن هم ولو رئیس جمهور تقلبی چقدر ارزنده و کاری است حتی تا به سرحد بربادی.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکتور شهیر نثاری