لاله زار شهدا

۱ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۷

فرستنده: راشد رستمی

 

به مناسبت چهلمین سالگرد کودتای خونبار ۷ ثور ۱۳۵۷

ھویت و زنده گی نامۀ عده ای از ھموطنان ما که در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق به شھادت رسیده اند و توسط انجمن خانواده شھدا بر اساس مراجعۀ مستقیم به ورثۀ شهدا بدست آمده و ترتیب و تنظیم گردیده است.

 

برای دسترسی به این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.

به نسبت حجم زیاد (۷۰ ام بی)، به دست آوردن این نوشته در انترنت کم سرعت میتواند بیشتر طول بکشد.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

جمال نیک بین19.02.2019 - 21:02

  کار بسیار ارزشمند و برزگی را انجمن انجام داده است.

سهیلا احمدی غنی21.04.2018 - 19:58

  عالی فوق العاده تاثرانگیزاماواقعیت تلخ ازدست دادن عزیزان اما چه بایدکرد چاربایدزیستن ناچاربایدزیستن
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   انجمن خانوادۀ شهدای افغانستان