اعلامیه انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه

۱۱ حوت (اسفند) ۱۳۹۶

آنگونه که بر همگان آشکار است،کشور عزیز ما افغانستان خاستگاه ملیت ها وتبار های گوناگون است ،که هیچ یک از آنها از نگاه تعداد به تنهایی یک سوم نفوس کشور را تشکیل نمی دهد۰همزمان با تشکیل کشوری بنام افغانستان در سال ۱۸۹۳ با جغرافیای غیر طبعیی ، بحیث کشور حایل میان مستعمرات بریتانیای کبیر وروسیه تزاری در نتیجه خط کشی سرحدات، ملیت های مختلف دراین سرزمین از نگاه سیاسی تقسیم وبه کشور های علحیده مجزا گردیدند۰ نصف بدنه ملیت پشتون در جنوب وشرق به بریتانیای کبیر( بعدا به پاکستان) وبخش های از ملیت های تاجیک ،اوزبیک وترکمن درشمال به روسیه تزاری  جبرا پیوستند۰در نتیجه

جنگ های استعماری ، خلط جغرافیا وتبارهای ناهمگون ،عدم توجه زمامداران مزدور،جاه طلب و تنبل ،میهن ما از کاروان تمدن وپیشرفت عقب نگه داشته شد۰ از سوی دگر ناهمگونی رشد ملی و منطقه یی تبارها ومناطق که در فارماسیون های گوناگون ساختار اجتماعی از بدویت تا سرمایداری بصورت غیر متجانس ومیخانیکی با هم چسپانده شده بودند، باعث آن شد که ترقی و پیشرفت جامعه بصورت متوازن در عرصه های گوناگون به کندی مواجه شود وحتی در برخی مناطق نظام های قبیله یی عمدا ترقی و پیشرف مناطق پیشرفته را مهار می کردند۰

ناهمگونی سطح پیشرفت مناطق،تمایز سطح فرهنگ و ادبیات ملیت ها و تبارها،عقب مانده گی فرهنگی ملیت حاکم، برخورد ظالمانه حاکمان قبیله در برابر تبار های غیر خودی،تحکیم سلطه ملیت عقب مانده حاکم بر ملیت های بافرهنگ و پیشرفته ودر مجموع استبداد سیاسی ملیت حاکم بر سایر تبار ها نه تنها از ترقی وتعالی کشور جلوگیری کرد،بلکه دولت های قبیله یی نتوانستند جوی ملت سازی را در افغانستان مهیا سازند،که مسلما تا کنون در کشور ملت واحد وجود نداشته و اهالی کشور به ملیت و تبارهای گوناگون متعلق اند، پس هر قانون ، ابتکار وعملی که توسط حکومت به مرحله اجرا گذاشته می شود، باید همه ملیت و تبار های در آن رای موافق و سهم مشترک داشته و مورد تایید آنها قرار گیرد۰ در غیر آن توازن میان ملیت های اساسی کشور بهم خورده وعواقب آن برای مردم و میهن ما زیانبار و وخیم خواهد بود۰

وحدت راستین ملی در گرومشارکت در مدیریت وتصمیم گیری ها است۰وحدت راستین ملی در زیر چتر انحصارگرایی و تمامیت خواهی ولجاجت وسرتنبه گی شوونیستی ناممکن است۰

بنابر آنچه گفته آمد ،انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه بدین باور است که درج واژه ” افغان” ،که به ملیت شریف وبرادر پشتون ما تعلق دارد،در شناسنامه های هوشمند غیر منطقی،غیر طبعیی ،غیر دینی ،تبارگرایانه، ظالمانه وتوهین آمیز است که این امر بدون موافقت تبارهای وملیت های غیر افغان وضع را به تشنج کشانده و کشور را به پرتگاه تجزیه نزدیک می سازد۰ ملت سازی بدین سان در سده ۲۱ دور از هرنوع دلیل منطقی است۰

بدین لحاظ انجمن همبستگی شهروندان افغانستان در فدراسیون روسیه جدا مصر است که شناسنامه های هوشمند به اساس قانون قبلا توشیح و نافذ شده( سال ۱۳۹۳) برای شهروندان توزیع گردد،تا از تخاصم میان ملیت های برابر کشور جلوگیری شده و همگرایی،برابری واتحاد بین باشنده گان میهن مان تامین گردد۰

مسکو ۲۰ فبریوری سال ۲۰۱۸ به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

گلالی حمیدی18.03.2018 - 18:08

  در خبر سایت خصوصی افغانستان پیپر خواندم نوشته اند (مهاجران افغانی درکمپ کاله در فرانسه چنین و چطور ) چرا بجای مهاجران افغانی نمی نویسند مهاجران افغانستانی ؟ اینرا به این سبب تذکر دادم که نظر م.ش.فروغ را درین صفحه تایید کرده باشم

محمد فیاض مهاجر در ایران16.03.2018 - 16:03

  با یک انسان خوب به نام تهمورس خاضع و چند دیگر به قوم و اصلیت زرتشتی اند دوست هستیم او میگوید اقوام ما بسیار در هندوستان زندگی و شهروندی دارند هیچ وقت مجبور یا تشویق نه شده اند که به نام هندو ثبت شوند و لو یک تعداد فارسی نمیدانند و هندی صحبت میکنند . ایشان همه خود را هندو نی هندوستانی میگویند و خاص و عام هم ‍انهارا به خاطر شهروندی هندوستان هندو نمیگویندو همچنین سایر اقوام .

حسن علی بهسودی16.03.2018 - 15:38

  نظر آقای م.ش.فروغ یک طرح معقول و سیاست عدم خشونت است که به اساس مقاومت مدنی باید شکل داده شود نماینوگان همه اقوام که از اقدام مسخ هویت نژادی و اصلی مواجه به رنج و ستم و بی عدالتی اند در یک همایش به ان باید متعهد شوند ( که در عوض پسوند و پیشوند افغان از افغانستان و افغانستانی ) در گفتار و نوشتار کار بگیرند این طرح به شیوه داکتر لوتر کینگ و گاندی فقید پیش برده شود .انشاء الله دوستی و برادری همه اقوام با عزیزان افغان (پشتون ) خدشه نا پذیر و پاینده و کماکان برادری حفظ شده و حاکمیت ستمگر و نفاق افگن که به خاطر دوام نامشروع دست به توطیه میزند ناکام خواهد شد .

م . ش. فروغ65714.03.2018 - 21:19

  یک پیشنهاد را که به شکل مبارزه و مقاومت مدنی است باید راه انداخت و آن اینکه : هر کجا که کلمه افغان به رسم پیشوند و یا پسوند به عناوین گفته و یا نوشته میشود ازین بعد افغانستان یا افغانستانی بگوییم یا بنویسیم . مثلا در عوض افغان پیپر بگوییم و بنویسیم افغانستان پیپر یا در عوض رستورانت افغانی بگوییم یا بنویسیم رستورانت افغانستانی . علی هذالقیاس

شاهنشاه 14.03.2018 - 11:53

  ولی آقای فروغ همین حالا در پاسپورتها در اینجا در افغانستان به شکل کمپیوتری واضح "افغان" نوشته میکنند.

م . ش . فروغ13.03.2018 - 18:32

  من در دفتر امیگریشن ( Immigration office ) امارات متحده عربی در اسناد صدور ویزا و کنترول ویزا به روشنی دیده ام که شهروندان افغانستان را مینویسند افغانستانی Afghanistani نه افغان و این موجب دلگرمی است که از فهم برادران افغان (پشتون ) ما کرده فهم و تحلیل و درک خارجی ها به واقعیت ها همخوانی دارد . امید است دیگر کشور ها هم به آن هم مانندی داشته باشند و با تلاش های شوونیزم داخل این فهم و تشخیص تغییر نه کند

شاهنشاه 13.03.2018 - 04:11

  آقای روند، نقش شما در زدایش واژۀ "افغان" از هویت مردمان افغانستانی برجسته باد. به حق، بانوان هریک نادیه جان و مستوره جان و آقای حیدر پور درست توضیح داده اند؛ هر تاجکستانی، تاجک شده نمیتواند، زیرا در کشور تاجکستان، علاوه از تاجکها، ازبکها، روسها، قرغزها و سایر اقوام نیز زندگی میکنند که تاجک نیستند، بناً هر شخص باشندۀ تاجکستان، منطقاً و انصافاً باید "تاجکستانی" گفته شود نه "تاجک". همینگونه، هر تاجکی که در دنیا زندگی میکند، "تاجکستانی" گفته نمیشود، بلکه "تاجک" است. لذا، کاربرد این واژهها و منسوب ساختن مردمان اقوام باید با احتیاط تمام و منطقی، که هویت قومی هیچکس را صدمه نزند صورت بگیرد. قومهای غیر پشتون در افغانستان، "افغانستانی" هستند، نه "افغان"، زیرا مسلماً "افغان" بدون از "پشتون" کسی دیگری بوده نمیتواند و نباید هم باشد. اگر قرار باشد، شکلاً مردم "افغان" بسازند، ولی با خون و DNA آنها چه میکنند و آن را چطور از بین ببرند؟ از اینکه بگذریم؛ همین دو روز پیش آگاهیی را به خدمت خوانندگان این سایت بعرض رساندم، که حکومت غیر قانونی غنی با شیوۀ نامردانه و دزدانه، در پاسپورت کمپیوتری که اخیراً در صحنه آمده است، در آن "تابعیت" به پارسی و "Nationality" را به انگلیسی جا داده، که در مقابل آن هر شخص داوطلب اخذ پاسپورت را جبراً "افغان" ذکر میکنند، و تا کنون ممکن کمتر کسی متوجه شده باشد، و یا هم بعضی خواهران و برادران، در این رابطه بی تفاوتی اختیار کرده باشند. بنااً لازم دانستم، تا این موضوع را یکبار دیگر همگانی بسازم، که غنی اگر نتوانست، تذکرۀ الکترونیکی را با واژۀ "افغان"ش توزیع نماید، در مقابل سند معتبر الکترونیکی دیگری را که هویت ساز است، در آن کملۀ "افغان" را مزورانه درج نموده است، و مردم هم در منتهای ناچاری برای گرفتن آن ساعتها و روزها در انتظار میمانند. امیدوارم دوستانی که این نوشته ها را میخوانند، واکنش خود را نشان دهند، تا از این ببعد اسناد دیگری که هویت سازی قومی میکند، با این واژه ملمع نگردد.

مستوره فرهادی12.03.2018 - 06:31

  آیا هر هندوستانی هندو است نه خیر پس من افغانستنی ام اما افغان نیستم

نادیه نوابی12.03.2018 - 06:36

  هرکه در روسیه زندگی و تابعیت دارد روس نیست من تابعیت افغانستان را دارم اما افغان نیستم

حیدر پور12.03.2018 - 06:54

  من بافامیل خود در روسیه زندگی دارم و پاسپورت روسی دارم , ومنزل شخصی هم دارم اما روس نیستم افغانستانی هستم و افغان هم نیستم هزاره هستم
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رحمت الله روند