اروپا و تجلیل از اصلاحات آیین مسیحیت

۱ عقرب (آبان) ۱۳۹۶

اصلاحات در کلیسا سبب گردید که در روستاها هم مدارسی تاسیس شوند برای دختران و پسران. در همه جا مکاتب باز شدند. البته اصلاحات کلیسا باعث انشعاب کلیسا هم شد که پاپ آنزمان نمی خواست آمال لوتر آلمانی ( بنیانگذار نوآوری) را برآورده سازند و کلیسا در دوره اصلاحات قرن 16 به کاتولیکها و پروتستانها انشعاب یافت.

امسال در اروپا پنجصد سالگی اصلاحات دین عیسوی را به صورت گسترده تجلیل میکنند. اصلاحات یا رفورماسیون کلیسا در اوایل قرن شانزدهم در اروپا صورت گرفت  که عمدتاً توسط مارتین لوتر در آلمان آغاز  شد. امسال پنجصد سالگی روز تجدد دین عیسوی را گسترده در اروپا و آلمان به 31 اکتوبر تجلیل میکنند.

اصلاحات دینی  کلیسا چه چیز را به مردم اروپا رساند؟

لوتر راهب آلمانی نظریات و نوشته های اصلاحی که 95 رساله بود در قرن 16 به دروازه کلیسا میخ نمود و به قدرت پاپ حمله کرد و تعدادی نسخه های ترجمه شده را به افراد با نفوذ توزیع نمود. این نسخه ها با اختراع فن چاپ به سرعت تکثیر یافت. شناخت لوتر از دین این بود که  پیوند مستقیم بین شخص معتقد و خدای او وجود دارد و دخالت کلیسا را غیرقابل قبول دانست زیرا تنها خداوند میتواند گناهان انسان را ببخشاید.

مهمترین کاری که صورت گرفت از دیدگاه امروز عبادت و دعا و آواز و خدمت در موعظه کتاب مقدس به زبان آلمانی (اروپایی ) است که قبلاً به زبان لاتین صورت می گرفت. در حال حاضر مردم می فهمند که چه دعا میکنند و چه میخوانند. و این باعث مشارکت مردم در عبادت خوبتر میشود. در حقیقت صرفنظر از نگرانی واقعی مذهبی  کتاب مقدس به زبان اروپاییان جنبه آموزشی هم دارد که همه مردم اروپا به آن دسترسی پیدا نموده اند.

همچنین اصلاحات در کلیسا سبب گردید که در روستاها هم مدارسی تاسیس شوند برای دختران و پسران. در همه جا مکاتب باز شدند. البته اصلاحات کلیسا باعث انشعاب کلیسا هم شد که پاپ آنزمان نمی خواست آمال لوتر آلمانی (بنیانگذار نوآوری) را برآورده سازند و کلیسا  در دوره اصلاحات قرن 16 به کاتولیکها و پروتستانها انشعاب یافت.

در دکترین پروتستانتها، فرد آزاد است و آزادی دین با آزادی فکری پایدار می باشند و هیچ محدودیت و اضطرابی وجود ندارد. ایمان  به مسیحیت باعث میشود که انسان آزاد باشد. یک اندیشه انقلابی البته تا امروز. این نعمت که انسان آزاد خلق شده و آزادانه  اعمال نیک را براه خدا و همکیش خود اجرا میکنند.

البته باید گفت که بدون  افکار انسانگرایی آنزمان و همچنین با اختراع ماشین چاپ ( گوتنبرگ ) اصلاحات کلیسا ترجمه و به چاپ رسید و همگانی شد. در غیر آن ناممکن بود که اصلاحاتی صورت گیرد.

بسیاری از اشخاص نابسامانی های دینی را  بسیار جدی نمی گرفتند اما اینکه بعضی راهبان و روحانیون از هزینه مردم، مفت زندگی میکردند و به ثروتهای بادآورده رسیدند همه سبب گردید که اصلاحات دینی عیسوی صورت گیرد.

مهم این بود که لوتر جوابهای منطقی و قابل فهم برای حل مسائل دینی داشت؛  پرسش های مذهبی مانند چطور باید به خدا رسید و رستگار بود، و پس از مرگ چه در انتظار ماست و دیگر مسایل دینی و اجتماعی...

همچنین از لحاط سیاسی اصلاحات کلیسا سبب آن گردید که امپراتوری و شاهان تضعیف شوند. اما کلیسا اربابان ارضی را تقویت نمود.

اصلاحات لوتر هم سبب گردید که مردم  نباید برای گناهان شان پول پرداخت کنند. موضوعی که در قرون وسطی رایج بود.

همچنین آن زمان بعضی ملاهای کاتولیک به خاطر مذهب، عروسی نمیکردند که لوتر مخالف این رسم و رواج بود. همچنین لوتر مخالفت داشت با تجمل در کلیسا و اینکه  پاپ خود را بزرگ عیسویان بداند. حالا کتاب مقدس تنها آرمانهای لوتر نیست بلکه یک کتاب اخلاقیست برای جامعه.

آزادی مذهب، حقوق بشر است.

در بسیاری از کشورهای جهان مؤمنین به سبب دین و آیین خود  آزار و اذیت میشوند؛ تبعیض و ترس زندگی روزمره است و تهدید و خشونت برای افراد گاهی سبب جدایی فامیل ها میشود. نداشتن آزادی مذاهب مختلف در کشورهای جهان بی  توجهی مقامات دولتیست.

به باور فعالین متجدد مسیحی، نقض آزادی مذاهب در جهان، نقض آزادی حقوق بشر است. آزادی مذهب یک حق انسانیست. از نظر فعالان مدنی اروپا همان قسمی که انسانها حق آزادی اجتماع  و یا حق آزادی بیان باید داشته باشند، حق آزادی مذهب هم مهم در آزادی فرد است. که متشکل است از آزادی باورهایش، ایمان خود را آزادانه ادا کند، براساس ایمان خود زندگی را پیش ببرد.

در آلمان، کلیسا بر آزادی همه ادیان در سراسر جهان تاکید میکند و این آزادی را نه تنها برای عیسویان بلکه برای تمام ادیان در سراسر جهان تقاضا دارند.

همچنین شورای واتیکان اعلام میکند که هر فرد حق آزادی مذهبی دارد. این آزادی این است که افراد از تمام جبر اجتماعی آزاد باشند و هیچگونه خشونت در اجرای مسایل دینی نباشد.

سیاستمداران آلمان از اینکه حملات در مساجد و کلیساها صورت میگیرد و یا خشونت در مقابل یهودیان را تقبیح نموده  و از مردم دعوت میکنند تا در مبارزه با افراطگرایان دولت را کمک کنند و هرگونه  نفرت و خشونت به نام دین را نامشروع میدانند.

یونیورستی هامبورگ قوانین مذهبی رادر اختیار دانشجویان تصویب نمودند  روزنامه آلمنی  مینویسد .
تعدادی از دانشجویان مسلمان خواستار روسری برای دوشیزگان هستند . دانشجویان سلفیت در دهلیزها وراهروبه نماز میپردارند. این اعمال سسب تحریک و برخورد های گردیده میان مذهبیون و ادیان مختلف و غیر مومنان در دانشگاه هامبورگ .

کمیسیون کارشناس از بخشهای مختلف علوم دانشگاه هامبورگ خواستار احترام همه جانبه بوده و مینویسند، اجرای آزادی مذهب زمانی به پایان وخاتمه میرسد که سبب اخلا ل به دیگرا ن باشند
کمیسیون دانشگاه مطابق به قانون اساسی آلمان لایحه را تصویب نمودند ودر آن درج است که
جشنواره ها ویا نمایشنامه های مذهبی در محوطه دانشگاه ممنوع است.

مثال سروصداهای بلند در وقت نماز وسخنرانی ، در کتابخانه ها ، ویا شستشوی مذهبی وپاها درتوالت های دانشگاه.
استفاده از نمادهای مذهبی ممنوع نیست مانند، ستاره داود ع( یهودیان ) ویا صلیب ویا چادر دوشیزهگان .
روسریر وحجاب ممکن است ، اما محوددیتها در لباس زمانی وجود دارد که سبب جلوگیری تفاهم علمی ( لابراتوارها) شود. ویا مانند امتحانات ،برای شناسایی دانشجو که حجاب کامل ممنوع است.

ریس دانشگاه میگوید که این لایحه ( تفاهم متقابل ) ، آزادی مذهبی اعضای دانشگاه را تضمین میکند که نه تنها آزادی داشتن ایمان وانجام آن مهم است بلکه آزادی نداشتن ایمان را هم ضمانت میکنند. اینکه دانشجویان مسلمان حلوای اضافگی تمنا دارند یعنی پذیریش گواهینامه را ازدست کارمند جنس زن نمیخواهند بگیرند چیزی خاصی بوده رد میشود. و عواقب معایب قانونی نگرفتن گواهینامه مربوط خودشان میباشد .

همچنان دانشگاهای هامبورگ آلمان (اطاق های سکوت) ایجاد نمودن که در آن مسمان میتواند دعا کند. گفتگوهای مذهبی باید تقویت شوند .اما دانشجویان مسلمان میخواهند در اتاق پرده را برای جدایی مرد وزن نصب کنند این هایل قابل قبول نبوده این جدایی تبعیض جنسی میباشد .

در مورد توزیع غذا در کافه یونیورستی ربطی به آمریت دانشگاه نداشته مربوط به مسولین تصدیها است.
تمام مشکلات که درده نقطه مورد بحث قرار گرفت توسط اعضای کمیسیون بررسی گردید اعظای کمیسیون متشکل اند از روشنفکران جناح های آلهیات ، جامعه شناسی ، روانشناسان وقانونمندان ،درینمورد همکاری نمودن.

در اخیر بلال گلباز رییس انجمن عالی مسلمانان از این لایحه استقبال نمود .به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   عنایت الله حبیب