سالگرد افشای لیست شهدای پنج هزار و رسوایی هرچه بیشتر حزب رسوای «خلق»

۲۵ سنبله (شهریور) ۱۳۹۶

درست چهارسال قبل در همین روز ها خون های به ناحق ریخته شده ی شهدا هزاران کیلو متر دور تر از کشور به نشانه گواه جنایات یک باند رسوا از هالند ، جای که پایگاه عمده تفاله های حزب است ، فوران کرد .. لیست شهدای ۵۰۰۰ توسط پولیس هالند به تاریخ 18 سپتمبر 2013 افشا گردید .هزاران فامیل بار دیگر در ماتم و اندوه بزرگی فرو رفتند. روزهای نخست بعد از

افشای لیست هیجان عجیبی بر ورثه شهدا مستولی بود .. فامیل های که تمام این سی و چند سال را در انتظار و بی سرنوشتی بسرمیبردند در تکاپوی دست  یافتن به لیست و پالیدن اسامی عزیزان شان سرگردان بودند.. روزی که" ۸ صبح " اطلاعیه ی  افشای لیست را پخش کرد من در یک سفر بودم . زنگ تلفون آمد. کابل بود. شماره شهدا را گفتند. لیست را فرستادند. دوستان زیادی تماس میگرفتند. هر کس از دیدن اسامی اقارب و آشنایان شان یاد میکرد. اندوه و تاثر عمیق همه را فرا گرفته بود.  همه  خواهان ارسالی کاپی از لیست بودند. کم کم انتظار ها برای همه پایان می یافت. واقعیتی را که نمی خواستی باور کنی اینک در سطور این لیست چون خنجر خونین بر پشت و پهلوی ورثه مینشست.

شهدا بر اساس روز شهادت شان فهرست شده بودند:

تاریخ اعدام، اسامی شهدا، مورد اتهام.... مرگ انسانیت و اوج افتضاح یک باند ددمنش و خون آشام...

۲۸ ثور ۱۳۵۸:

شماره مسلسل ، فلانی ولد فلانی،  معلم  .... اخوانی..

شماره مسلسل ، فلانی ولد فلانی ، شاگرد نانوا..... اخوانی

شماره مسلسل ، فلانی ولد فلانی ، استاد فاکولته .... سکتاریست

شماره مسلسل، فلانی ولد فلانی  ، شاگرد صنف یازده،  اشرار

شماره مسلسل ، فلانی ولد فلانی، محصل فاکولته ادبیات، .. شعله یی

شماره مسلسل ، فلانی ولد فلانی ، مامور در وزارت زراعت،...ضد انقلاب

شماره مسلسل، فلانی ولد فلانی ، مامور متقاعد.... توهین به رهبر ، ضد انقلاب

چهار سال از آن روز گذشت هنوز عده ای زیادی از شهدا در گمنامی بسر میبرند. هنوز هویت همه شهدا معلوم نیست.

بیاید شهدا را معرفی کنیم. شهدا اعداد و ارقام روی اوراق اگسا و خاد نیستند.

شناسایی و راجستر شهدا گامی به سوی مستند سازی جنایات است.

 

شناسایی و راجستر شهدا گامی به سوی مستند سازی جنایات

 

 با همین شعار انجمن خانواده شهدا بعد از افشای لیست شهدای ۵۰۰۰ اقدام به پروسه ی شناسایی و صدور کارت هویت برای شهدا مخصوصن شهدای لیست ۵۰۰۰ نمود.

حاصل این تلاش نشر قسمت اول مجموعه ی " لاله زار شهدا " در ۷۰۰ صفحه بود که در آن مشخصات عده ای از شهدا همراه با عکس، زنده گینامه و خاطرات شهدا و همچنان خاطره وارثه ی شهدا درج شده بود.

قسمت اول مجموعه لاله زار شهدا طی مکتوبی رسمی به نهاد های مهم بین المللی از جمله سازمان ملل ، محاکمه هاک ، دیده بان حقوق بشرو.. سپرده شد.

پروسه ی شناسایی و راجستر شهدا کماکان ادامه دارد. هر چند در این اواخر تحت شعاع حوادث خونبار جاری در این راستا کمتر تبلیغ گردیده.

انجمن روی تهیه و تدوین قسمت دوم مجموعه کار میکند.

هموطنان میتوانند با استفاده ازفورم پرسشنامه انجمن خانواده شهدای افغانستان که قبلا نشر شده ، شهدای شان را بما معرفی نمایند.

دوستانی که خواهان ارسال پرسشنامه باشند لطفن تماس بگیرند.

راشد رستمی مسول انجمن خانواده شهدای افغانستان

 به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   راشد رستمی