احیای شاه هراه ابریشم در قرن بیست و یک

۱ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۶

کنفرانس بزرگی در پیکینگ کشور چین بتاریخ 14 و15 می 2017 برگزارشد که نمایندگان 100 کشور جهان درآن اشتراک داشتند ونمایند گان 58 کشورشرکت کننده موافقه همکاری با چین را در این زمینه به امضا رسانیدند .این کنفرانس تحت عنوان" یک کمر بند – یک راه " نام گزاری شد که بعضی آنرا موسوم به "جاده ابریشم نوین "نیز یاد کرده اند دراین نشست بزرگ بین القاره ایی 28 رئیس های جمهور رهران سیاسی بسویه وزرا و65 نمایندگان ونهاد های معتبراقتصادی کشورها اشتراک داشتند ولادیمیرپوتین رئیس جمهورروسیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه و نورسلطان نظربایوف رئیس جمهورقزاقستان وآنتونیوگورتزدبیرکل سازمان جهانی موسسه ملل متحد وسائیررهبران سیاسی  داشتند ودراین کنفرانس صرف امریکاه وجاپان اشتراک نداشتند وامریکاه مخالفت خودرابا این نشست بزرگ جهانی اعلان کرد وچین را متهم به انحصار طلبی ملزم نمود وجاپان به دلایل تاریخی ازطرح احیایای راه ابریشم در قرن 21 نیز مخالفت خودرا ابراز و چین را رقیب آسیائی خود میداند وحتی جاپان درسال 2015طرح های زیر بنایی برای کشورهای اسیا ئی برای یک پلان پینج ساله را در نظر گرفته بود وبرای تحقق این طرح مبلغ 110 ملیارد دالر به منظور سرمایه گزاری هزینه کرده است.

کشور ایران از این نشست استقبال و برای عملی شدن این پلان همکاری های همه جانبه را ابرازکرد  آلمان توسط وزیر اقتصاد این کشور اشتراک داشت ولی  آلمان انتقاد داشت که شرکت های آلمانی بخصوص صنایع موتر سازی نمی تواند که مستقیما در بازار های چین راه یابند وبرای  ورود در مارکیت صنایع موتر سازی اجبارا با شرکت های خودرو سازی چین همکاری داشته باشند ووزیر اقتصاد آلمان تاکیدی بر تجارت آزاد ومارکیت بازدرکنفرانس نمودکشور های اروپایی بخصوص المان نا رضایتی خودرا ومحدودیت های که دربازار چین مانع فعالیت مطلوب شرکت های اروپائی دراین کشور شده اظهارداشت ولی در گفت وگو با رئیس جمهور ونخست وزیر چین درارتباط باز شدن بازار های چین برای رقابت های عادلانه شرکت های تولیدی آلمان تا کید ورزید . واتحادیه اروپا نیز در کنفرانس راه جدید ابریشم در پیکنیگ نیزاختلافاتی به خصوص درارتباط بازار آزاد باچین به میان آمدگرچه چین وعده سپرده که شرایط بهتری برای فعالیت شکرت های خارجی فراهم سازد اما این وعده نیز نتوانست که از نگرانی اتحادیه اروپا بکاهد .

شی جین پنگ رئیس جمهور ورئیس حزب کمونیست چین درارتباط به اهداف برگزاری این کنفرانس گفت که ما امیداورایم که همکاری های نزدیک طرح راه ابریشم جدید کشورهای عضو را به توسعه وپیشرفت های اقتصادی نایل سازد ودر این نشست شی جین پینگ اعلان نمودکه چین بیش از 100ملیارد یورو را برای تحقق این طرح اعتبار پولی ومالی را برای ساختار بنادر شاهراه ها وخطوط آهن وسائیرزیرساخت های اقتصادی کشور های عضوتامین خواهد نموده هزینه این طرح عظیم از طریق بانک سرمایه گذاری آسیا که با سرمایه یکصد ملیارد دالر امریکاه در سال 2013به همین هدف تاسیس شده بود تامین میشود وسهم چین دراین سرمایه گذاری 50ملیارد دالر است.رهبران سیاسی چین تاکید ورزیدند که در روند اجرای این پروژه بزرگ اصول مذاکره وسازندگی وبهره برداری مشترک را رعایت خواهند نمود وشرکت کنندگان دراین نشست درباره موضوعات مختلف مانند توسعه زیر ساخت ها وچگونگی سرمامیه گذاری همکاری های اقتصادی وتجاری کیان کشورهایی که در مسیر جاده ابریشم قرار دارند وتامین انرژی ومنابع آن همکاری های مالی تبادلات فرهنگی محیط زیست کمک وهمکاری های دریایی با یکدیگر مذاکرات را راه اندازی میکنند.

با تاسف که مسیر ابریشم نوین افغانستان را در بر نگرفته وزیادترین بهره را کشورهای آسیای میانه پاکستان وایران در منطقه برده است واین هم ارتباط میگیرد به نبود دانش  کافی سیاسی و اقتصادی کشور که نتوانست در این کمربند بزرگ اقتصادی کشورهای منطقه گنجانیده شود وصرف از طریق تاجکستان وقرغیزستان به  این مسیر راه یابد که آنهم مربوط به شرایط سیاسی دوکشور همسایه خواهد بود.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر سخی سیدکاغذ