نوشابه های انرژي زا، با تغيرات در قلب رابطه دارند

۱۴ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۶

تحقيقات از انجمن قلب امريكا، ۱۳ . ثور . ۱۳۹۶

رفیع حمیدی، فوق لیسانس جراحی قلب

===

نوشابه هاي انرژي زا، بيشتر از يك مقوي رواني و فزيكي عمل ميكنند:

طبق تحقيقات كه اخیرا در مجله قلب امريكا منتشر گردیده است؛  ٣٢ اونس نوشابه انرژي زا حاوی ٣٢٠ ملي گرام كافيين(با ترکیبات مختلف) باعث تغيرات جدي در فعاليت هاي الكتريكي قلب و فشار خون ميگردد، در حاليكه همان ٣٢ اونس نوشابه کنترول شده(بدون ترکیبات مختلف)  با همان مقدار كافيين باعث چنين تغيراتي در فعاليت هاي برقي قلب و فشار خون نميگردد.

اين در حاليست كه أداره غذا و دواي ايالات متحده امريكا، كافيين را به اندازه هاي كمتر از ٤٠٠ ملي گرام بطور كلي محفوظ و بي خطر اعلان كرده است.

نوشابه هاي انرژي زا اغلب متعلق به نوشیدنی هاي تركيبي هستند و فعلا بيشتر از ٥٠٠ نوع ازين نوشيدني ها در بازار موجود بوده و علت اينكه صحي بودن شان را زير سوال ميبرد، افزايش أمراض مرتبط به مصرف اين نوشابه ها ميباشد. يكي از مسولين مركز صحي و محققين اين پروژه در قواي هوايي امريكا در كالفورنيا ميگويد؛ ما براي این تصميم به مطالعه تاثيرات بالقوه نوشيدني هاي انرژي زا بالاي قلب را گرفتيم که تحقيقات قبلي نشان داده بود،  چون٧٥ فيصد كارمندان ما در مراكز نظامي ازين نوشابه ها استفاده ميكنند و عموما نزديك به ١٥ در صد كارمندان نظامي ما وقتي در ماموريت هستند، روزانه حداقل سه قطي ازين نوشيدني ها را مصرف ميكنند كه بيشتر از مطالعه ما درينجا ميباشد.

درين تحقيق، محققان بصورت تصادفي ١٨ شركت كننده را به دو گروه تقسيم و بررسی كردند؛

گروپ اول (گروه مورد آزمايش يا گروهي كه تحت آزمايش است و ما فرضيه را روي آن انجام ميدهيم)؛ از نوشيدني انرژي زا كه حاوي ١٠٨ ملي گرام شكر، ٣٢٠ ملي گرام كافيين و تركيبات مختلف ديگر بود، را مصرف كردند.

گروپ دوم ( گروه كنترول يا گروه ايكه مقابل گروه آزمايش قرار ميدهيم)؛ از نوشيدني كه حاوي ٣٢٠ ملي گرام كافيين، ٤٠ ملي ليتر آب ليمو و١٤٠ ملي ليتر شربت گيلاس در آب گازدار بود، را استفاده كردند.

شش روز بعد، گروپ اول از نوشابه های گروپ دوم و برعكس استفاده كردند و درعین حال محققان فعاليت هاي الكتريكي قلب هر دو گروپ را با استفاده از الكتروكارديوگرام و همچنان فشار خون مركزي و محيطي هر دو گروپ را در شروع تحقیق، در روز اول، در روز دوم، در روز چهارم، در روز ششم و در ٢٤ ساعت پس از مصرف اندازه گيري كرده اند.

نوت؛ فشار خون محيطي، عبارت از اندازه گيري فشار در شريان هاي دور تر از قلب، فرضا در بازو است و فشار خون مركزي عبارت از اندازه گيري فشار در شريان نزديكتر به قلب، در آئورت(سرخ رگ بزرگ، كه به بطن چپ متصل است) ميباشد.

پس از اندازه گيري فشار خون مركزي و محيطي، محققين دريافتند كه شركت كننده گان در گروپ اول، ١٠ ملي ثانيه فاصله اصلاح شده كيو تي(QTc Interval) در ظرف دو ساعت نسبت به شركت كننده گان در گروپ دوم، داشتند.

نوت؛ فاصله اصلاح شده كيو تي، فاصله كيو تي را در يك ضربان قلب، ٦٠ ضربه في ثانيه بررسي ميكند. اين فاصله شامل فاصله ميان آغاز كمپليكس كيو آر اس(QRS Complex) و پايان موج تي(T) بوده و مدت زمان ديپولايريزيشن(Depolarization) و ريپولايريزيشن(Depolarization) بطن های قلب را نشان ميدهد. فاصله كيو تي با تغير مدت زمان هر سيكل قلبي تغير ميكند اما در ضربان قلب طبيعي بين ٠.٣٥ تا ٠.٤٤ ثانيه طول ميکشد.

 

در نتیجه؛

 اگر آن ده ملي ثانيه فاصله اصلاح شده را مد نظر گرفته و با ادويه جات كه حتي شش ملي ثانيه فاصله اصلاح شده ايجاد ميكند، مقايسه كنيم، به اين نتيجه ميرسيم كه آن ده ملي ثانيه فاصله اصلاح شده كه در نتيجه تحقيق در گروه مورد آزمايش ما ايجاد گرديده بود همچنان هشدار دهنده است، چون اين فاصله زماني به ملي ثانيه اندازه ميشود،  اگر از حد عادی كوتاه تر و يا بيشتر تر طولاني شود، ميتواند ضربان قلب غير طبيعي ايجاد كند كه باعث آريتمي ها گرديده و خطر ناك نیز میباشد.

در نتيجه تحقيق، هر دو گروپ فوق فشار خون بلند مشابه را تجربه كردند اما آنهايكه در نوشابه هايشان  فقط كافيين موجود بود، بعد از شش ساعت دو باره به حالت نورمال يا عادي برگشتند. از سوي ديگر، آنهايكه در نوشيدني هاي شان بر علاوه كافيين، تركيبات مختلف ديگر وجود داشت، بعد از شش ساعت همچنان فشار خون شان، بلند باقيماند.

اين بررسي ها نشان ميدهد كه كافيين نه، بلكه تركيبات مختلف ديگر ممكن است اثرات تغير دهنده ی فشار خون داشته باشند كه نياز به تحقيقات بيشتر دارد اما بر أساس اين شواهد مقدماتي؛ جوانان، افراد سالم، افراديكه داراي فشار خون بلند هستند، افراديكه در معرض خطر هاي ناشئ از وجود أمراض زمينه اي قلبي و يا افراديكه داراي مسايل صحي ديگر اند، ممكن است بايد از نوشيدني هاي انرژي زا جلوگيري و يا هم براي فعلا الي روشن شدن دقيق قضيه و تاثيرات آن بالاي صحت قلب محتاطانه عمل نمایند.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد رفیع حمیدی