اما و اگر های که دربارۀ زیارت اربعین مطرح میشود

۳۰ عقرب (آبان) ۱۳۹۵

به میزان رسانه ای شدن اربعین امام حسین وزوار ملیونی آن، به همان میزان تحلیل ها ونقد ونظر ها نیز از گستردگی متعدد ومتفاوت شده است.

مثلا با اینکه جامعه ما این همه فقیر است چرا پول های ملیاردی در یک سفر مستحبی  مصرف شود؟

این زیارت چه تأثیر اخلاقی  بر  زوار خود داشته؟ درحال  که کسانی که کربلا رفته، قبل از کربلای شدن وبعد از آن هیچ تفاوتی  نکرده. پس چرا باید کربلا بروند؟

این همه هزینه که دولت ها ومردم برای کربلا رفتن خرج می کنند برای اصلاح جامعه از فساد خرج کنند، جوانان بخاطر فقر اقتصاد توان ازدواج ندارند،  فرزندان ما توان تأمین هزینه تحصیلی خود را ندارند... ولی این همه پول در مسیر کربلا خرج می شود..

جمعیت که در زیارت کربلا شرکت می کنند بیشتر با شورهستد وکمتر با شعور ...

ووو

ودها وصد ها اما واگر های دیگر.

اما یاد آوری  می کنم:

الف) بنا نیست جامعه ما مدینه فاضل شود تا ما به زیارت کربلا برویم. اگر زیارت کربلا این شرط را می داشت که دروقت به زیارت کربلا بروید که ریشه فساد در جامعه خشکیده باشد، هیچ فردی بی سواد نباشد ووو  این اما واگر ها وارد بود  وزیارت ملیونی  کربلا کار عبث وبیهوده بود. اما چنین شرط در زیارت کربلا وجود ندارد.

ب) مشکلات اجتماعی حتی در مدینه فاضله نیز اجتناب ناپذیر است. زندگی اجتماعی مشکلات، ناهنجاری ها، چالش ها ودشواری های خودش را دارد، ممکن است هرکدام معلول عوامل متعدد ومستقل  باشد، این هیچ منصفانه نیست که یا به زیارت کربلا مرتبط سازیم یه به زیارت مکه ومدینه ....

ج ) امام حسین و عاشورا یک استثنا در تاریخ بشر است. آنچه که در روز عاشورا اتفاق افتاد، عقل ما توان تصور آن را ندارد، تحلیل وارزیابی ویا سنجش آن با توان عقلی، به طریق اولی  مقدور ومیسر نیست.

انچه که تاریخ تحلیلی  روایت کرده فقط تقلای بشر از برداشت های خودش درباره این حادثه است اما هیچ کدام نتوانسته ونمیتواند عمق حادثه را روایت کند.

انچه امروز در اربعین امام حسین اتفاق می افتد نیز با عقل بشری قابل سنجش نیست.

پس  قبل از قضاوت کردن وسخن گفتن در باره کربلا قدری تامل کنیم.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

عبدالجلیل وارسته25.11.2016 - 16:34

  مسوولیت این فاجعه به دوش علماء دینی است که بیش ازحد غلو میکنند وبه قران عمل نه میشود لا تغلو فی دینیکم از طرف دیگر عزا شرعا یک روز و عرفا سه روز. نه بیش از یک هزارو چند صد سال این عزای قرونی در رثای حضرت علی هم که به ناحق به شهادت رسید جواز ندارد که برپا نه شده ونه میشود . خیرالله یوسف زاده
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محرم علی خلیلی