گزارش خبرى و قطعنامۀ تظاهرات جنبش روشنايى در هالند

۱۷ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۵

 

۱ - گزارش خبرى تظاهرات جنبش روشنايى در هالند   

 

در روز جمعه ١٤ جوزاى ١٣٩٥ خورشيدى برابر با سوم جون ٢٠١٦ ميلادى تظاهرات باشكوه جنبش روشنايى هالند در مورد پروژهء انتقال برق ٥٠٠ كيلو ولت از مسير باميان - ميدان وردك  برگزار گرديد .

مراسم از ساعت ١١ صبح در شهر لاههء هالند شروع شد و تا كمى بيشتر از ١٣ ظهر در مقابل پارلمان هالند به پايان رسيد . 

 

عدالتخواهان با وجدان هاى بيدار و احساس مسئوليت ميهنى و ملى و انسانى از نقاط دور و نزديك كشور هالند و حتى بعضأ از كشورهاى همجوار اشتراك نموده بودند . در اين حركت ملى از تمام اقوام و مليتهاى كشور حضور داشتند از هزاره گرفته تا بلوچ ، پشتو ، تاجيك ، ازبك ، تركمن ، عرب و .... 

 

تظاهركنندگان با در دست داشتن پارچه نوشته ها ، پلاكاردها ، شعارها ، پيام ها و پرچم هاى افغانستان و هالند آماده رسوايى بيدادگران انحصارگر شدند   .

شعارهاى عدالت ، عدالت - تبعيض نه - انكشاف متوازن - برادرى و برابرى اقوام - دادخواهى توزيع عادلانه برق - مناطق مركزى برق ٥٠٠ كيلو ولت - تبعيض در برق رسانى قابل تحمل نيست - روشنايى حق ماست - نژادپرستى نه - 

مگر خون ما سرخ نيست ؛ براى سرهاى بريده قندوز و گروگان اسير در قندوز و .... در دستان معترضين قرار داشت .

- مراسم تظاهرات با افتتاحيه خانم عسكرى و خانم خيش آغاز گرديد .

- سپس محترم عنايت عليزاده شروع به سخنرانى نمود . وى در ابتدا فاجعه اخير شهادت مسافران بيگناه  و گروگان گرفته شدگان تعداد ديگر در شاهراه  قندوز را تسليت گفت و ابراز همدردى نمود .

در مورد پروژه انتقال برق از تبعيض و نفاق افكنى حاكميت سخن گفت . اين برق اگر به مناطق مركزى برسد امكان استخراج معادن طبيعى بزرگ ذغال سنگ و آهن حاجيگك هم فراهم خواهد شد . استخراج اين معادن بزرگ ملى منفعت براى تمام افغانستان خواهد داشت . 

دولت را متهم نمود كه ميخواهد مردم را فريب دهد و به چشم معترضين ميليونى كابل خاك بپاشد و به شعور بيدار مردم توهين كند . 

وى افزود مردم تحقير و توهين را قبول ندارند. 

 

 سپس شعارهاى عدالتخواهانه سر داده شد .

معترضان با فريادهاى كوبنده خواهان عدالت و برابرى و تطبيق پروژهء لين ٥٠٠ كيلو ولت از مسير اصلى باميان - ميدان وردك شدند .

 

شعارهاى حكومت وحدت ملى : عدالت ، عدالت - -اقوام باهم برادر : در حقوق باهم برابر

- انكشاف متوازن : انكشاف براى همه

- ارگ و سپيدار : عدالت عدالت

-حكومت وحدت ملى : عدالت عدالت

- اشرف غنى عبدالله  : كجا شد آن وعده ها

- اشرف غنى : برادرى برابرى 

- روشنايى حق همه است 

تبعيض و تعصب : نه نه 

و شعارها بزبان انگليسى و هالندى داده شد .

No discrimination  in Afghanistan 

No Racism  in Afghanistan 

Justice , Justice 

Support equality 

Equal development for All  Afghanistan 

 

Electricity only via Bamyan 

Arg , sapidar  : Justice , Justice 

 

Afghan government  :Justice , justice 

Ashraf Gani  : Justice , Justice 

Ashraf Gani  : unity , unity 

 

 

 

- در ادامه جناب داكتر دستگير رضايى  مسئول يكى از انجمن هاى شهروندان مقيم هالند به ايراد سخن  پرداخت .

وى گفت : ما ميخواهيم فرياد عدالتخواهانه ايى كه جنبش روشنايى از داخل كشور براه انداخته  را در هالند  به گوش دولت و ملت هالند برسانيم . چرا بايد فرياد عدالتخواهانه را در هالند براه اندازيم ؟ كشور هالند در جمع كشورهايي است كه در چهارده سال گذشته به افغانستان كمكهاى مالى و نظامى نموده است ، هدف از اين كمكها تأمين امنيت و پيشرفت اجتماعى و اقتصادى افغانستان بوده است .  

يكى از مسايلى كه بايد به كمك جامعه جهانى حل شود پيشرفت و انكشاف متوازن در سطح افغانستان است .

البته ابتكار عمل و مسئوليت و پاسخگويى مستقيم بدوش دولت افغانستان است .

وى از ضعف و ناتوانى حكومت وحدت ملى يادكرد و افزود استفاده از منابع و عملى شدن همچون پروژه هاى بزرگ ملى براى پيشرفت افغانستان است . 

تغيير مسير پروژه لين برق ٥٠٠ كيلو ولت 

از مسير تثبيت شده اصلى اش از ديد اكثريت مردم افغانستان ، از لحاظ اقتصادى و عدالت اجتماعى قابل قبول نيست . 

بدين لحاظ جنبش روشنايى با تحقق هدف عدالتخواهى ايجاد شد .

با تمام تأسف ، اين جنبش عظيم مردمى ، هيچ پاسخ قناعت دهنده ايى را از طرف حاكميت دريافت نكرد و دولت بى اعتنايى نمود .

ما جمع شديم صداى جنبش روشنايى را از اين طريق دولت و مردم هالند به گوش دولت افغانستان برسانيم .

مزيت اقتصادى اين پروژه  از مسير باميان تحقق اهداف استراتژيك اقتصادى افغانستان است . 

انتقال برق از باميان نه تنها روشنايى را انتقال ميدهد بلكه امنيت و بازسازى و مهمتر از همه زمينه را براى رشد ظرفيتهاى بالقوه بوجود مى آورد و خصوصا استخراج معادن بزرگ  كه خودبخود باعث  پيشرفت كشور است. 

از دولت افغانستان ميخواهيم به صداى اعتراضات مردم اش توجه كنند،  انكشاف متوازن و درآمد ملى را عادلانه بالاى مردم تقسيم نمايد .

اشرف غنى به شعارهاى كمپاين انتخاباتى خود عمل نمايد و زندان جغرافيايى افغانستان مركزى را از بين ببرد .

-  سپس جناب عزيز جعفرى نويسنده و فعال فرهنگى بزبان هالندى بيانيه خويش را ايراد نمود . او گفت : دولت افغانستان یکی از فاسدترین ترین دولت هاست ؛ تصمیم گیری های این دولت رویکرد فساد اداری و مالی دارد . این ویژگی های منفی در این دولت باعث شد  که انتقال لین برق ترکمنستان که با توصيه شركت فيشنر كه قرار بود از مسیر بامیان - میدان وردک عبور كند ، تغيير مسير يافت . 

 

ما این تصمیم دولت را محکوم و از دولت و پارلمان هلند می خواهیم که براساس احترام به حقوق بشر و دموکراسی و نفی تبعیض و نابرابری، توجه مضاعف در این زمینه مبذول دارد و الا زحمات که دولت های غربی از جمله دولت هلند در قبال افغانستان کرده و از دموکراسی نوپای افغانستان حمایت سیاسی و اقتصادی نموده است، در خطر می باشد و تروریسم در کمین نشسته است.

 

 

- در ادامه جناب وحيد حسينى بنمايندگى از جوانان بيانيه آنان را قرائت نمود .

در بخشى از اين بيانيه آمده است : رگه هاى استبدادى موجود در تفكر رهبران حكومت وحدت ملى ، آنان را از مردم و خواست هاى برحق شان بيگانه كرده است . 

تظاهرات عظيم و ميليونى مردم در دوشنبه بزرگ كابل ٢٧ ثور مشروعيت ملى و بين الملى اين حكومت تبعيض گرا و نفاق افكن را جدأ زير سوال برد . 

 

در ادامه شعارهاى كوبنده داده در فضاى آسمان لاههء هالند طنين انداز شد . 

 

و آنگاه توسط جناب امير همايون صادقى از شهداى قندوز و گروگانها كه توسط  طالبان جنايتكار به خاك و خون غلطان شدند و يا در اسارت بسر مى برند ياد و تجليل صورت گرفت و با اتحاف هديه بروح سربريدگان اين عمل تروريستى دهشت افكنان تقبيح گرديد 

 

- سپس متن قطعنامه بزبان هالندى توسط خانم خيش قرائت گرديد . كه نشر گرديده است .

 

 

-  بعد از آن جناب مقيم احمدى فعال اجتماعى  صحبت نمود و اشاره داشت كه مردم مظلوم ما  در بدترين وضعيت اقتصادى و امنيتى قراردارند. 

حكومت وحدت ملى غير مشروع و غير قانونى در دوسال حياتش غير از تشديد  اختلافات ، ناامنى و تضاد بين مردم و اقوام افغانستان دستآوردى نداشته است . تروريستها با پشتيبانى حاكميت تروريست پرور هر روز از مردم ما قربانى ميگيرد  ؛ هنوز خون جنايت تبسم  خشك نشده كه  ، جنايت ديگرى را در شاهراه قندوز مرتكب ميشوند . ضمن تسليت به فاميلها و همدردى با آسيب ديدگان ، از دولت افغانستان ميخواهيم براى رهايى گروگانها عاجل اقدام نمايند .

در ادامه افزود در اين پروژه اقتصادى مداخله سياسى انجام گرفت تا نفاق و اختلاف را بين اقوام دامن زنند  .

پروژه برق ٥٠٠ كيلو ولت براى محروم ترين مردم است و ديگر اينكه اين پروژه ميتواند زمينه ساز پروژه هاى ملى و اساسى باشد 

وى با تأكيد بر مدنى و ملى بودن  جنبش روشنايى افزود : جنبش سرتاسرى و با همبستگى ملى است و تامين عدالت و انكشاف متوازن اهداف جنبش است . 

با پيشتيبانى از جنبش روشنايى سرنوشت مردم افغانستان را بهتر رقم بزنيم .

 

 

سپس فريادهاى رساى معترضين براى عدالت و انكشاف متوازن طنين انداز شد و در ادامه جناب حسينى قطعه شعرى را به خوانش گرفت .

 

سپس محترم ولى شاپور فعال اجتماعى و مسئول يكى از مراكز شهروندان مقيم هالند صحبت نمود و گفت : صداى عدالتخواهى و انكشاف متوازن را شما مردم بلند كرديد .

حركت ميليونى شما نشان داد ما به دموكراسى واقعى ملى پى برديم . وى افزود ما از حركت جنبش مدنى روشنايى استقبال ميكنيم 

 

باز شعار سر داده شود و بانگ عدالت عدالت در فضا پيچيد !

ارگ و سپيدار : عدالت ، عدالت 

حكومت وحدت ملى : عدالت ، عدالت 

و .................................

...........

 

بعد از آن متن قطعنامه جنبش روشنايى هالند عليه تبعيض و بيعدالتى در مورد پروژهء انتقال لين برق ٥٠٠ كيلو ولت از مسير باميان - ميدان وردك توسط جناب امير همايون صادقى نويسنده و فعال مدنى به خوانش گرفته شد .

اين قطعنامه كه داراى يك مقدمه و ده بند است در پايان خواندن هر بند توسط تظاهركنندگان مورد تأييد قرار گرفت . 

متن قطعنامه در ادامه مى آيد .

 

سپس تعدادى از تظاهر كنندگان با اسكورت پوليس هالند بسوى مقر پارلمان هالند راهى شدند . 

بعد از چند دقيقه كه معترضين به مقابل پارلمان هالند رسيدند با بيان چند جمله بزبان انگليسى و اشاره به مضمون قطعنامه در جمع اشتراك كنندگان ، قطعنامه به پارلمان هالند ارسال گرديد . 

در خاتمه توسط جنبش روشنايى هالند  از حضور پرشور و با شعور حاضرين ، نهادها ، مراكز ، انجمن ها ، اتحاديه ها ،فدراسيون ها و شخصيتهاى حقيقى و حقوقى سپاس و امتنان بعمل آمد . 

تصاوير همراه گزارش است . 

تهيه : ژورناليست آزاد : امير همايون

    هالند  ٣جون ٢٠١٦

 

----------------------------------------------

 

۲ - قطعنامهء تظاهرات جنبش روشنايى در هالند

 

قطعنامهء تظاهرات جنبش روشنايى هالند عليه تبعيض و بيعدالتى در مورد پروژهء انتقال لين برق ٥٠٠كيلو ولت از مسير باميان - ميدان وردك  

 

 

- ماستر پلان برق افغانستان در سال ٢٠١٣ ميلادى توسط شركت معتبر بين المللى فيشنر آلمانى تهيه شد.

با تكميل كارشناسى تخنيكى فيشنر در مورد لين  انتقال برق ٥٠٠ كيلو ولت  ، مسير  پلخمرى - باميان - ميدان وردك تثبيت گرديد . 

پس از آن دستهاى غرض آلود تعصب و تبعيض درون حاكميت ، مسير پروژه را تغيير دادند و با پنهانكارى در جلسه كابينه در يازدهم ثور ١٣٩٥ خورشيدى آنرا تصويب نمودند .

پس از آگاهى عمومى ، اعتراض مردمى دامنهء گسترده ايى را شامل گشت كه حتى از جغرافياى داخل افغانستان فراتر  رفت و جنبهء جهانى گرفت . 

ما تظاهر كنندگان امروز جمعه سوم جون ٢٠١٦ ميلادى با فرياد رسا ، صداى مظلوميت مردم ستمديده افغانستان را به گوش جهانيان مى رسانيم و موارد ذيل را اعلام مينماييم : 

 

 

 

١) از خواسته هاى برحق و عدالت خواهانه ء جنبش روشنايى و در رأس آن شوراى عالى مردمى در كابل در مورد انتقال لين برق ٥٠٠ كيلوولت از مسير مناطق مركزى حمايت قاطع و پشتيبانى استوار مينماييم . خواستار لغو فيصلهء يازدهم ثور ١٣٩٥ خورشيدى كابينه دولت  وحدت ملى مى باشيم . 

 

٢) خواستار تطبيق سروى و كارشناسى كمپنى معتبر فيشنر آلمانى در مورد اجراى پروژهء برق ٥٠٠ كيلو ولت  از مسير باميان  ميدان وردك هستيم .  ناديده گرفتن مردم و حذف مناطق مركزى از يك پروژهء ملى ، تحقير و توهين آشكار است كه هيچ انسان آزاده و منصفى آنرا نمى پذيرد ؛ ما از دولت افغانستان ميخواهيم با نظر داشت ارادهء ملى و مصالح علياى كشور  مسئولانه عمل نمايد . 

 

٣) عدالت اجتماعى ، انكشاف متوازن ، فقر و محروميت زدايى و رفع تبعيض و تعصب را براى همه اقوام و مليتهاى ساكن كشور ميخواهيم و باور داريم كه بايد به حقوق كليهء شهروندان و تمامى مناطق بديده برابر و يكسان نگريسته شود و براى توسعه همهء مناطق ، گام هاى عملى برداشته شود . تبعيض سيستماتيك حكومت بين شهروندان و مناطق مختلف كشور را شديدا تقبيح مينماييم .

 

٤) پروژه ملى انتقال برق گرچه عام المنفعه است ، ولى وارداتى و وابستگى به آنسوى سرحد است ؛ مسير باميان - ميدان وردك ظرفيتهاى عظيمى چون معادن غنى ذغال سنگ و آهن حاجيگك و... دارد كه ميتوان با بهره بردارى صحيح و صنعتى نه تنها راه واردات و وابستگى را قطع نمود  بلكه راه توليد مطمئن انرژى برق دائمى داخلى و بستر انكشاف اقتصاد توليدى ملى را احياء  نمود . 

بدين لحاظ ما از حكومت وحدت ملى ميخواهيم انكشاف متوازن ملى ، استراتژيك و عدالت محور را اجرا نمايد .

 

٥)  كميسيون نام نهاد دولتى و غير ملى فقط در خدمت اهداف انحصارگران و بازيچه حاكميت بود ، كه تصاميم آن غير قانونى ، غير ملى و بى ارزش است.  

همانطور كه آشكار گرديد تغيير مسير پروژهء ٥٠٠ كيلو ولت  كار متعمدانه و متعصبانهء حاكميت انحصارگر بوده است ، ما خواهان شناسايى ، بررسى و مجازات عاملان اين حركت ضد ملى و تبعيض آميز هستيم . بر پاسخگو بودن حكومت  و محاكمهء عاملان اين خيانت ملى  اصرار داريم . 

 

٦) ملت بزرگ ، صبور و دردمند افغانستان ظلم و بيداد و ستم بر هيچ يك از شهروندان كشور را نمى پذيرد و بر حفظ و تقويت وحدت ملى ، همدلى و يكپارچگى تأكيد مينمايد و از دولت افغانستان ميخواهد تا مادهء ششم قانون اساسى را عملى گرداند ؛ در همين راستا جنبش روشنايى هالند نيز ظلم و تبعيض و بيعدالتى را برنمى تابد و از حقوق قانونى شهروندى ، منافع مردمى ، وحدت ملى و انكشاف متوازن حمايت مينمايد . 

 

 

٧) اگر سران حكومت وحدت ملى ، رويهء ملى و منطقى را در پيش نگيرند و به خواسته هاى  برحق مردم اعتنا نكنند ؛ با اعتراض شديد مدنى گسترده روبرو خواهند گشت و آنگاه كنفرانس هاى ورسا و بروكسل را برايشان زهر هلاهل  خواهيم ساخت كه عواقب ناگوار برايشان متصور خواهد بود . 

 

 

 

٨) از دولت هالند و جامعه جهانى ميخواهيم با پيگيرى كمكهاى بين المللى خويش به دولت افغانستان ، مصرف مفيد ، مؤثر و عدالت آور آن را تضمين نمايند ، تا هم از فساد و ارتشاء گسترده دستگاه حكومتى جلوگيرى بعمل آيد و هم منافع ملى مردم افغانستان تأمين گردد . 

پارلمان و دولت هالند صداى اعتراضى مظاهره چيان را بشنود و از مجارى لازم براى احقاق دادخواهى ، اقدام نمايد .

 

٩) ياد و خاطره شهدا و آسيب ديدگان سه شنبه خونبار شاهراه قندوز را گرامى ميداريم و جنايت وحشتناك گروگانگيرى و كشتار مسافران بيگناه را شديدا محكوم مينماييم .  فرياد دادخواهى شهروندان مظلوم را طنين انداز مى كنيم و  از دولت و جامعه جهانى انتظار آن داريم تا عوامل پليد اين واقعهء هولناك را بسزاى اعمالشان برسانند .

 

١٠) جنبش روشنايى هالند با اين تظاهرات باشكوه مدنى اعتراض خود را به سران حكومت وحدت ملى ، پارلمان و دولت محترم هالند و اتحاديه اروپا و جامعهء جهانى ميرساند و قاطعانه صلح ، عدالت و انكشاف متوازن را براى همهء مردم افغانستان مى خواهد !

 

 

زنده باد عدالت و برابرى 

مرگ بر تبعيض و تعصب 

 

جنبش روشنايى هالند 

١٤ جوزا  ١٣٩٥ خورشيدى - سوم جون ٢٠١٦  - لاههء هالندبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   امير همايون صادقى