هفت یادداشت درباره ی فاشیزم

١١ قوس (آذر) ١٣٨٧

1- فاشيزم همان است که در اروپا خلق شد... و اساس برخي از تفکرات در حوزه سياست گذاري و دولت سازي شد.

وقتي از فاشيزم حرف مي زنيم منظور ما انديشه ي است که به تجربه اي تاريخي ما مبدل شده است.کيفيت اين نوع انديشه را نمي توان بدون داشتن فهمي از وسعت چنان انديشه اي درک کرد.

 

2-فاشيزم را نمي توان مقايسي سنجش کرد. فاشيزم فاشيزم است....

 در جاي که به وسعت رفتار فاشيستي مي پردازيم شايد يک فاشيزم نسبت به فاشيزم دیگر،احتمالا، اسيب هاي کمتري داشته است. اما وقتي فکر فاشيزم در کله بود. مانعي براي انجام کارهاي خرابتر و غير انساني تر نمي شود.

مساله اي وسعت فاشيزم مساله اي کمي است نه کيفي .هر فاشيزمي مي تواند بي نهايت خطرناک باشد.

 

3بحث فاشیزم طالباني بحث فرهنگ است. طالبان در حوزه تفکر همان اند که مي کنند. ازين جهت صادقانه ترين نيروي فاشستی است که در بند هيچ اخلاقي نيست،و من به تکرار مي گويم که، هيچ کيفيتي درفاشیزم طالبی مخالف رفتار طالباني نيست. يعني طالبان هرچه بکنند براي ان مجوز فرهنگي دارند.

 

4- اينکه طالبان يک پروژه سياسي است... چيزي را در جهت مختلفی  در مورد رفتار و انديشه فاشيستي انها ثابت نمي کند،فاشيست بودن طالبان با پروژه سياسي بودن انان، در تناقض نيست.

 

5-مشابهت های روانی ورفتاری افرادالزاما" به معنای داشتن مخرج مشترک فکری نیست. آن نشانه ها اگر به دقت تفکیک و مورد ارزیابی قرار نگیرندخطرلغزشهای قیاسی را تشدید می بخشد.

با وصف تشابهت های روانی ورفتاری تفاوت هاي بوش با عبدرحمان وملاعمر خیلی زياد است. بوش با اينکه ادم مي کشد...انسانيت عراقی و افغانستانی را رد نمي کند. هرچند خون امريکايي برايش سرختر است. اما براساس انديشه اي عمل نمي کند که مبتني بر رد انسانيت عراقی و افغانستانی است.

 

6- فاشیزم طالبی به علت نداشتن پشتوانه ای قوی نرم افزاری ازقبیل فرهنگ ، ایدلوژی ارمانی ،مذهب ... هنری جز زورگویی وجنگ ندارد. بنابرآن ضرورت جریان جنگ تاپایان اجتناب ناپذیراست.

 

7- مخالفت با این وان نگاره درمورد بربریزم/جانوریزم طالبی،  به معنای انکارنفس فاشیزم طالبی که، معجونی ازتخیلی ملیتاریزه شده قومی ومذهبی است، نیست.

 چه جنبش ازادیخواهی بنامیم و،یا تحریک اسلامی؛ اين رفتار ها اصلن بحث نام گذاري نيستند.بلکه، بحث تجربه و انديشه اند.به عنوان يک تجربه تاريخي فاشیزم فکري است که بلاها آورده است.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

خراسان دوست11.02.2014 - 09:08

 نظر به این http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85 فاشیسم یک نوع حکومت داری ملی گرای است اما در زمان طالبان ما شاهد بودیم که یک قوه ملیت های مختلف را تشکیل داده بودند متشکل از ازبک تاجک عرب روسی چیچین امریکای ...... که الآن هم در کنارشان است و از نزدیکیت ملا عمر و اساهه طاهر یولداش که هیچ شخص انکار کرده نیمتواند . به نظر من این یک تخلص خوبی نیست میشه گفت که گروه متشدد مذهبی یا چیزی دیگری ... ملقب ساختن طالبان به فاشیست کاملا اشتباه است.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دریاباری