دو مقام امنیتی بدخشان: دولت عمداً ما را به کام دشمن می‌سپارد

۱۶ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۴

یک مقام امنیتی بدخشان می‌گوید که بی‌تفاوتی رهبری حکومت به وضعیت امنیتی بدخشان، عامل اصلی افزایش ناامنی‌ها و کشتار سربازان در این ولایت است.

این اظهارات پس از آن مطرح می‏شود که طالبان یکشنبه شب هفته جاری ده‌ها تن از سربازان پولیس را در ولسوالی وردوج بدخشان تیر باران کرده و mnandegar-3شماری را با خود بردند.

گفته شده که طالبان در این شب برچند پاسگاه امنیتی ولسوالی وردوج بدخشان حمله کردند وپس از درگیری میان نیروهای پولیس و طالبان مسلح ده پاسگاه پولیس همراه با هفده موتر زره پوش و رنجر این نیروها به کنترل مخالفان مسلح درآمده است.

یک مقام امنیتی بدخشان به شرط فاش نشدن نامش به روزنامۀ ماندگار می‌گوید، روحیۀ نیروهای اردوی ملی و پولیس برای مقابله با دشمن بسیار قوی و باانگیزه است؛ اما بی‌تفاوتی در سطوح رهبری سبب شده تا نیروهای ما شکست بخورند.

این مقام امنیتی تأکید کرد، ما برای بیرون راندن طالبان از بدخشان حاضر هستیم که جان خود را بدهیم؛ اما از حکومت مرکزی به دلیل حمایت نکردن از ما، نهایت ناامید هستیم.

این مقام امنیتی افزود، اگر وضعیت به همین منوال به پیش‌برود و سطوح رهبری همچنان نسبت به این مساله بی‌تفاوت باقی بماند، شماری از ولسوالی‌های بدخشان به دست دشمن سقوط خواهد کرد.

به گفتۀ این مقام امنیتی، همین اکنون طالبان در ولسوالی‌های وردوج، بهارک، جرم، شغنان، کران و منجان، دروازه‌های یفتل، کشم و تکاب حضور دارند؛ بنابراین می‌توان گفت که طالبان در اکثر ولسوالی‌ها بدخشان با نیروهای امنیتی درگیر جنگ اند.

در این حال، رحمت‌الله دلدار دروازی فرمانده پولیس سرحدی در بدخشان که شماری از خویشاوندان نزدیکش را در حملۀ اخیر طالبان بر مواضع پولیس از دست داده است، در پیامی در فیسبوک گفته که دولت قصداً آن‎ها را به کام طالبان فرو می‎برد.

او نوشته است: ﻣﻦ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺗﻦ اﺯ ﺳﺮﺑﺎﺯاﻧﻢ ﺭا ﻧﻪ، ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺗﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪاﻧﻢ ﺭا اﺯ ﺩﺳﺖ ﺩاﺩﻡ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺗﺒﺴﻢ و ﻟﻂﻒ ﺧﻮﺵ اﻳﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪاﻥ ﺷﻬﻴﺪ بهﻴﺎﺩﻡ می‌آﻳﺪ ﺗﻜﺎﻥ میﺨﻮﺭﻡ؛ اﺯ ﻧﺰﺩﻳکﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮﻳﺸﺎﻭﻧﺪاﻧﻢ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻭﻗﺘﻲ ﺳﻔﺮ ﻭﺭﺩﻭﺝ میﺸﺪ ﺑﻴﺶ اﺯ ﺩﻩ ﻧﻔﺮ اﺯ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﺑﺮاﻳﻢ ﺯﻧﮓ میﺰﺩ و می گفتند: ﻗوﻤﻨﺪاﻥ ﺭﻭﻳﺖ ﺭا ﺧﺪا ﺑﺒﻴﻨﺪ، اینﺒﺎﺭ ﻓﻘط ﻫمینﺒﺎﺭ ﺑﭽﻪ ﻣﺮا ﻧﺒﺮ. برادﺭ ﻣﺮا ﻧﺒﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ…

او نوشته است: اﻱ ﻛﺎﺵ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺣﻀﻮﺭ میﺩاﺷﺘﻢ. ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺭﻳﻴﺲ اﺭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ اﻭ ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﻮاﻥ ﺗﻼﺵ ﺑﻪ ﺧﺮﭺ ﺩاﺩﻩ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ اﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺭﻳﻴﺲ اﺭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ و ﻣﻦ ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﻧﮕﻬﺒﺎنی ﻣﺮﺯﻫﺎی ﺑﻴﺶ اﺯ ﻫﺸﺖ ﻭﻟﺴﻮالی ﺭا ﺩاﺭﻡ و ﺩﺭ ﺧﻮاﻫﺎﻥ ﻣﺼﺮﻭﻑ اﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﻮﺩﻡ. ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮمی ﺟﻨﮓ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

این مقام امنیتی بدخشان نوشته است: (سربازان پولیس) ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ‌ﻛﻪ ﺣﺎﻝ ﺷﺎﻥ ﻭﺧﻴﻢ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﻳﻴﺲ اﺭﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻭﻟﺴﻮاﻟﻲ ﻭﺭﺩﻭﺝ اﺣﻮاﻝ ﺩاﺩﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اﺣﻮاﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﻴﺪ. اﺯ ﺯﻭﻥ ﺳﺮﺣﺪی ﺷﺮﻭﻉ ﺗﺎ قوماندانی اﻣﻨﻴﻪ و قوماندانی ﺳﺮﺣﺪی و ﻭﺯاﺭﺕ ﺩاﺧﻠﻪ ﺗﺎ ﻭﻛﻼﻱ ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ ﺭا ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻴﺶ اﺯ ﻭاﻗﻌﻪ اﻟﻤﻨﺎﻙ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﮔﺬاﺷﺘﻢ؛ ﺣتی ﭘﻴﺶ اﺯ آﻥ ﻫﻢ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﻮﺩ و ﺳﺮﺑﺎﺯاﻥ ﺳﺮﺣﺪﻱ ﺭا ﺭﺳمی و ﻛﺘبی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﻭﻟتی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ. ﺩﻳﺪﻡ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ و ﺩاﺩ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧمیﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻴﺎسی ﺁﺭﻳﺎﻧﺎ ﻧﻴﻮﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﻣسأﻠﻪ ﺭا ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬاﺭﺩ.

او نوشته که ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﺩﻱ و ﻣﻌﻨﻮﻱ اﺰ ﺳﻮﻱ ﺩﻭﻟﺖ به ﺳﺮﺑﺎﺯاﻥ ﺩﺭ ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ ﻧمیﺷﻮﺪ، وﺭﻧﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺏ میﺩاﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺻﺪ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺖ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪﻫﺰاﺭ ﻧﻴﺮﻭی ﻧﻆﺎمی ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻴﺎﻳﺴﺘﻨﺪ.

او گفته که ﻫﻤﻴﻦ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﺮﺣﺪی اﺯ ﻣﺠﺮﺏﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﺑﺎﺯاﻥ و اﻓﺴﺮاﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪاﺯﻩ ﻛﺎفی ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺻﺪﻣﻪ و ﺁﺳﻴﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺩﺷﻤﻦ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ. ﺩﺭ ﻛﻨﺪﻙ ﺷﺶ ﺳﺮﺣﺪﻱ ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ اﺻﻼً ﻣﻮﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ و اسلحه ﻛﺎﺭا ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﺩ. ﺗﺠﻬﻴﺰاﺕ ﻋﺼﺮﻱ ﻣﺜﻞ ﺯﺭﻩ و ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ و اﺳﻠﺤﻪ ﺩﻭﺭ اﻧﺪاﺯ ﺭا ﻛﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬاﺭﻳﻢ. ﻣﻦ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺶ اﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻧﻆﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺩاﺭﻡ: ﺩﺭ ﻛﺪاﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺳﺮﺣﺪﻱ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻦ و ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺖ اﺳﺖ؟ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭﺵ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ اﺯ ﻣﺮﺯﻫﺎ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻋﺒﻮﺭ و ﻣﺮﻭﺭ اﻓﺮاﺩ و ﻭﺳﺎﻳﻄ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ اﺯ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و.. اﺳﺖ.

فرمانده پولیس سرحدی بدخشان نوشته است که ﻭﻗﺘﻲ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ اﺯ ﻣﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ میﻜﺮﺩﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻏﻴﻮﺭ ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ میﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺑﻮﺩﻳﻢ و ﺳﻪ ﺩﺭﻭﻱ ﺭﺷﻘﻪ ﺭا ﺧﻮﺭﺩﻳﻢ و ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﺪﻳﻢ. ﻣﻦ ﭘﻴﺶ اﺯ اﻳﻦ ﺧﻂﺮﻧﺎکﺘﺮﻳﻦ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺭا ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩاﺷﺘﻢ. اﺯ ﻛﺎﺭ ﺑﺤﻴﺚ ﺁﻣﺮ ﻟﻮﮊﺳﺘﻴﻚ و اﻋﺎﺷﻪ ﻛﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ و ﺁﻣر اﻛﻤﺎﻻﺕ ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﺧﺮابﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻄ ﺑﺎ ﺁﻣﺮﻣﺴﻌﻮﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻝ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﺮﺩﻳﺰ و ﻫﻠﻤﻨﺪ و ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺮﺯﻱ ﻭﻻﻳﺖ ﻫﺮاﺕ؛ اﻣﺎ ﻫیچﮕﺎﻩ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ بیﺼﺎﺣﺐ و بیﻜﺲ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺣﺲ ﻧﻜﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﺎ ﺭا ﺩﺭ ﻛﺎﻡ ﺩﺷﻤﻦ ﻓﺮﻭ ﺑﺒﺮﺩ.

با این حال، کشته‌‌شدن سربازان در ولایت بدخشان و افزایش ناامنی در ولایت‌های شمال، واکنش تند رسانه‌ها و نمایندگان هردو مجلس را نیز در پی‌داشته است. روز دوشنبه مجلس نماینده‌گان و سه شنبه مجلس سنا مقامات امنیتی را برای پاسخگویی در این خصوص فراخواندند.

نزدیک به یک ماه پیش نیز حمله شورشیان مسلح مخالف دولت افغانستان به پاسگاه‌های نیروهای امنیتی این کشور در ولایت بدخشان، تلفات سنگینی به جا گذاشته بود.

 

برگرفته از ماندگاربه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   ناجیه نوری