از کشتن فرخنده وجدان بشر شرمنده

۹ حمل (فروردین) ۱۳۹۴

همانطوریکه میدانیم بتاریخ 19 مارچ سال 2015 درآستانه نوروز ودرآمدآمد بهارودرایام فرخندگی سال وشگوفندگی گلها درنزدیک مسجد شاه دو شمشیره دختر خانم 27 ساله بنام فرخنده در اثری تهمت دروغین ملای تعویذ نویس مبنی بر سوختاندن قرآنکریم ظالمانه بقتل رسید.

این واقعه وحشتناک بر روحیه مردم افغانستان تاثیر ناگوار گذاشت. در نخست تعداد از مردم و بعضی از اشخاص نامدار همچو داکتر ایاز نیازی،حشمت استانکزی، خانم سیمن و زلمی زابلی سناتور ازین رویداد استقبال کرده، فرخنده را بحیث یک زن کافر و جاسوس و زنیکه هدفش بدست آوردن حمایت خارجی ها و راه یافتن به کشورهای غربی بود توصیف کردند و داکتر ایاز نیازی که خطیب مسجد وزیر محمد اکبر خان و خادم دین اسلام و بحیث یک شخص عالم و فاضل در دین معرفی بود، این عمل وحشیانه یکتعداد از ولگرد ها و اوباش ها را توصیف و تمجید کرده و حکومت را مبنی بر نشان دادن عکس العمل از طریق مظاهرات و راه پیمایی های مردم هشدار داد. داکتر ایاز نیازی با وجودیکه ازارتباطات وسیع اجتماعی ودانش اسلامی و درجه تحصیلات عالی برخوردار است ولی بدون کدام تامل و تعمق اظهار داشت که این زن(فرخنده)12 نسخه قرآن شریف را سوختانده و گناه نابخشودنی رامرتکب شده است.

صرفنظر ا ز نظریات متناقض این اشخاص که یا از روی کم اطلاعی ویا از روی احساس حمایت از مهاجمان وقاتلان بوده، مساله مهم درین زمینه اینست که مردم افغانستان در طول  سه دهه جنگ شاهد چنین قتل وحشیانه و ظالمانه نبودند.به اندازه که طالبان در نزد مردم یک گروه  تندروزن ستیز معرفی هستند ولی زمانیکه بالای افغانستان حاکمیت داشتند زنان را به اینقدر زجر بقتل نمیرساندند وفقط باشلیک یک مرمی به حیات زن خاتمه میدادند ، نه اینکه زن رااول بامشت ولگد وچوب وسنگ بزنند بعد جسد نیمه برهنه ونیمه جانش  رازیرتایر موتر کنند وعاقبت بالایش تیل بریزند وآتش بزنند ، این گونه وحشت ودهشت درمقابل یک زن درهمان زمانهای جاهلیت تاریخ بشرکه زنان را زنده بگور میکردند ویازنان را بخاطرفرونشاندن طغیان دریاها ورود نیل به آب می انداختند دیده نشده است. حتی طالبان هم ازطریق رسانه هااین عمل مهاجمان را نکوهش کرده و یک عمل غیر اسلامی و ظالمانه دانستند. فامیل این دختر هم نخست از ترس مردم دختر خودرا نظر به مشوره پولیس دیوانه معرفی کردند و خواستند تا از محل سکونت اصلی خود نقل مکان نمایند، ولی بعدا زمانیکه واقیعت ها کم کم برملا گردید و مردم حمایت خودرا از فرخنده نشان دادند خانواده فرخنده خواستار تامین عدالت و مجازات مجرمین گردیدند. درین دو روز اخیر تعداد زیادی از مردم در ولایت های کابل،هرات،بلخ و سایر ولایت افغانستان دست به تظاهرات زدند و خواهان آن شدند تا قاتلان فرخنده به کیفر اعمال خود برسند.در آغاز برخی کسانیکه از حقیقت قضیه آگاه نبودند از کشته شدن فرخنده به نوعی طرفداری نموده ولی بعد از آنکه واقیعت آشکار گردید همه مردم به مجازات مجرمین و حمایت از فرخنده برخاستند ازاظهارات اولیه خود پشیمان گردیده وحتا معذرت خواستند. حکومت وحدت ملی که بنام حکومت ع و غ معروف است در چنین شرایط مصروف سفرهای خارجی بوده و درینمورد کدام اقدام جدی نکرده اند فقط ریس جمهور و ریس اجراییه پیام های تسلیت آمیز خود را اعلان داشته و ریس جمهور غنی کمیسیون خاص را جهت تحقیق درمورد این مساله موظف ساخته است. این واقعه نه تنها مردم افغانستان را بلکه تمام جهانیان را وحشت زده و شگفت زده ساخته و سازمانهای مدافع حقوق بشر هم این عمل را یک واقعه غیر انسانی  و غیر قابل بخشایش دانسته وبرگرفتاری ومجازات مجرمین تاکید نموده  اند. چندی قبل در نوار ویدیویی که در فیسبوک منتشر گردید، نشان میداد که چند تن فرخنده را به اتهام سوختاندن قرآنکریم محاصره کرده بودند و از فرخنده در مورد مساله بازجویی میکردند. درین هنگام یکی از اشخاصیکه فرخنده را محاصره کرده است میگوید که وی را امریکایی ها جهت انجام دادن این عمل فرستاده اند.زمانیکه من این سخن را شنیدم در موردش اندیشیدم و چنین برداشت کردم که مردم افغانستان در مقابل خارجی ها تنفر و خشم زیادی دارند اما چونکه امریکا و غرب کشورهای قدرتمندی هستند و مردم توانایی مقابله با آنها را ندارند بناٌ هر عمل غیر اسلامی که صورت میگیرد آن عمل را کار خارجی ها دانسته و تا توان دارند آن عمل رانکوهش نموده وعاملین آن را سرزنش میکنند و فرخنده هم بصورت قصدی ویاسهوی دستخوش چنین احساس وخشم متراکم وعصیان گرمردم گردید. تعداد کسانیکه حقیقت مساله را نمی دانستند وبنا برتحریک  ملای تعویذ نویس به فرخنده حمله ور شدند درآغازمعدود بود ولحظه به لحظه برشدت حمله وتعداد حمله کنندگان افزوده می شد. اماچرا پولیس محل ویا چند جوان آگاه وبااحساس پیدا نشد که رو به روی مهاجمان می ایستادند ومیگفتند که اگرفرخنده گناه وخطای راهم مرتکب شده همین قدر لت وکوب کفایت میکند ما اورابه حوزه پولیس وبه مراجع عدلی وقضایی می سپاریم وبه این طریق حداقل جسد نیمه جان اورانجات میدادند.

امرالله صالح رییس اسبق امنیت ملی افغانستان در یکی از نوشته هایش در فیسبوک گفته است: در نزدیکی مسجد شاه دو شمشیره و مکتب انصاری محل تجمع اشخاص بیکار و اوباش است و آنانیکه از کم پولی و بیکاری خسته شده اند وهمیشه درجستجوی فرصت اند تابه جیب واموال مردم دستبرد بزنند. این افراد بیکار واوباش خواستند بعد از شکنجه فرخنده دست به تظاهرات زده و بالای دکانها،فروشگاه ها و سایر مکان ها حمله نموده و بدین طریق دزدی نمایند که خوشبختانه به هدف دومی خود دست نیافتند. نکته جالبی که درینمورد متوجه شدم آن ایسنت که شرف لوگری کسیکه در فیسبوکش ادعا کرده بود که این خانم را تعداد زیادی لگد زده و در سوختن اش هم سهم گرفته است، دوست اش از بالای فرخنده موتر را گذشتانده و چنین معلوم میشود که این عمل، یک عمل طرح ریزی شده بوده است. خوب بهر صورت از ارایه تفصیلات بیشتر در مورد این حادثه غم انگیز صرفنظر میکنم ولی یک نقطه را در مورد این واقعه باید خیلی متوجه بود و جدی گرفت که  حکومت باید بصورت جدی این واقعه را پیگیری نموده و عاملان آنرا شدیداً مجازات نماید در غیر صورت در آینده ها اعمال مشابه یا شدیدتر از آن صورت خواهد گرفت ودرتحت نام دفاع ازمقدسات دینی جنایات بدتروشدیدتر ازآنچه درزیارتگاه شاه دوشمشیره ولی رخ داد واقع خواهد شد وازین حوادث گروه های مختلف ومخصوصآ تندروان سود خواهند برد.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

Sarah Sevim 12.05.2015 - 09:34

 مصطفى جان ، موفق باشى برادرم.

شهریارمستان پور31.03.2015 - 03:17

  مصطفی جان عزیز! خداوند شمارا درپناه خود نگهدارد، درین سن جوان درک عالی ازمسایل ومباحث روز دارید وپیرامون قتل ظالماه فرخنده خوب اندیشیده وخوب نوشته اید.خداوند موفقیتهای بیشتر ودرخشانتر نصیب تان کند.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   مصطفی تقوی