ای ملت «غیور!!!» نوروز تان «فرخنده» باد!

۱ حمل (فروردین) ۱۳۹۴

در توصیف این جنایت حرفی برای گفتن نیافتیم!

خداوند در سورۀ عصر میگوید: والعصرِ ان الانسان لفی خسرٍ، الاالذین آمنو و عملوالصلحت.

سوگند به زمان که انسان زیانمند است، به جز آنانی که ایمان میاورند و عمل صالح انجام میدهند.

گویا برای این جانوران این "عمل صالحی" است که پروردگار در سورۀ بالا به آن تاکید نموده است!

مکتب ملا و رمز این کتاب *** کور مادرزاد و نور آفتاببه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

آریایی23.03.2015 - 10:04

  من به عمد کوشیدم تا از نشانی نام مستعارم با شما حرف بزنم. در این روزها خانواده های زیادی در کابل و یا هم در کل کشور بخاطر "فرخنده" گلیم غم را انداخته اند، گلوی همه را بغض گرفته و از هیچ کس هیچ کاری ساخته نیست، فرخنده مظلومانه از کانون گرم خانواده اش توسط افغانهای وحشی جدا شد و نوروز همه را به غم مبدل ساخت. امروز دیگر به حق باید از نام "افغان" و "افغانیت" شرمید. ننگ بر این قوم افغان و ننگ بر این "مردی" و ننگ بر این مسلمانی. من هم مانند شما دیگر هیچ حرفی برای گفتن ندارم و هم نمیتوانم حرف دیگری داشته باشم.

لطیف طبیبی21.03.2015 - 15:07

 فرهنگیان محترم خراسان زمین سلام بشما! راستی بهترین هدیه فرخنده ای نوروزی را به خوانندگان گرامی تقدیم نموده اید. تشکر از شما و اندیشه انتقادی شما که در سوگ فرخننده، بانوی که با مظلومیت تمام نقاب بر خاک کشید.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   خراسان زمین