همسبتگی ملی علیه تروریزم

۲۷ حوت (اسفند) ۱۳۹۳

من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمی خیزند!

من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟

تروریزم بلای خانمانسوزی است که فرصت زندگی را سالهای سال است از مردم ما گرفته است. افراط گرایی دینی و استفاده ی ابزاری از باورهای دینی مصـیــبت و مرگ را برای مردم مظلوم افغانستان به ارمغان آورده است. با اینکه تروریزم جدی ترین مشکل افغانستان معاصر به حساب می آید، متاسفانه کار فرهنگی جدی  در راستای مبارزه با آن صورت نگرفته است. تروریزم و افراط گرایی روشی است که دشمنان افغانستان برای به زانو در آوردن ساکنان این سرزمین به کار برده و این پدیده ی سیاه ربطی به هیچ قوم، نژاد، مذهب و منطقه ای ندارد. برای مبارزه ی فراگیر با این بلای خانمانسوز ضرورت جدی به یک اراده ی ملی است. همه ی هموطنان صرف نظر از وابستگی های قومی و منطقه ای شان باید با هوشیاری کامل در برابر این پدیده ی شوم مبارزه کنند.

گروه فیسبوکی "همسبتگی ملی با تروریزم" دریچه ای است برای "نه" گفتن به ترور و تروریزم. این خانه فرصتی است برای مبارزه ی فرهنگی و هنری با این بیماری کشنده. ما دست یکایک شما را برای مبارزه ی مداوم با تروریزم به گرمی می فشاریم و حضور شما در این سنگر فرهنگی را خوش آمد می گوییم. به خانه ی خودتان خوش آمدید.

از آنجایی که این فضا برای نشر نوشته های مربوط به تروریزم اختصاص یافته است، توقع می رود که دوستان گرامی و اعضای این خانه محبت فرموده و فقط پیرامون این مسئله به بحث و گفتگو بپردازند و مطالب  مربوط به این موضوع را منتشر نمایند.

لینک گروه:

https://www.facebook.com/groups/1546557118949523/?fref=ts

 به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   همبستگی ملی علیه تروریسم