سومین سالگرد درگذشت شادروان محمد ظاهر حاتم

۳ حوت (اسفند) ۱۳۹۳

امروز سوم حوت، سومین سالگشت درگذشت شادروان محمد ظاهر حاتم است. حاتم نستوه مردِ از تبار آزاده‌گان و مبارز راه آزادی، عدالت و برابری بود.
خواستم بدین مناسبت از دشوار روزهای زنده‌گی و خاطرات فراموش ناشدنی یاران و عزیزانیکه، جان‌های شیرین خویش را در برابر دژخیمان دَدمنش وعملکرد فاشیست‌مآبانۀ احکام، جهت تحقق اهداف انسانی همانا عدالت اجتماعی، فقرزدایی، رفع عقب ماندگی... نثار نموده اند، یادی نمایم.
محمد ظاهر حاتم، قسمی‌که برهمگان هویداست، در جوانمردی، ازخود گذری، شجاعت، صداقت، متانت و عزم بی بدیل بود.
خاطرات زنده‌گی مرحوم حاتم و دوستان شهیدش در شرایط مشخص آن زمان که چگونه وضعیتی در کشور و جهان حاکم بود، ثبت تاریخ زرین حقیقی افغانستان عزیز خواهد شد.
جوانان و دانش آموختگان با احساس فعلی کشور بدانند که نفس کشیدن سیاسی و خیزش‌های مدنی امروز در نتیجۀ رشادت، قهرمانی، فداکاری و خون بهای نسل های گذشته و مردان کهن کشور بوده، امیدوارم و امیدوارم رسالتی را که بدوش شان گذاشته شده، بدون خستگی ادامه دهند.
روان همه رفته‌گان راه آزادی و نهضت حق طلبانۀ دموکراسی این مرز و بوم شاد باد!
به امید فرداهای هرچه بهتر
به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شهیم الله خیری 12.07.2023 - 04:15

 واقعا نبودش را احساس میکنیم

داکتر نوشین کهر 20.12.2016 - 09:11

 سیاستمدار صادق و بی بدیل روح پاکت شاد باد.

انجنیر طارق دانشی22.02.2016 - 09:15

  بدخشان با مرگ حاتم صاحب یکی از مدافعان چریک ومبارزش از دست داد. روحش شاد.

Ahmad FaNaa02.06.2015 - 06:40

  مرد آراسته به استعمار و استثمار سبر پایه باورهای انسانی و همزیستی ککتلهاش را درین بوم آبدیده ساخت ، بعداز درگذشت مرحوم بی باوری سلول های داخلی و اعتماد های بیرونی روی این کتله تاثیر منفی گذاشته و هر فرد این روند دنباله رو سیاست های بیگانه اند...

دولت نظر 24.02.2015_1:4524.02.2015 - 18:20

  مرحوم محمدظاهرحاتم مردی بودکه در شرائیط بسیاردشواروحساس کشور با یک تعداد ازهمرزمانش به مقاومت مسلحانه علیه حاکمیت وقت پرداخت که از خود ویارانش حماسه های به یاد ماندنی بجا گذاشتندموصوف یک نظامی عالی منحیث یک فرمانده نستوه بوده وهم در عرصهء سیاست دست بالائی را نیز دارا بوده مرگ شان یک ضایعهء بزرگ برای نسل بالنده واگاه ورهروان ان مرحومی میباشد.روح شان شاد ویادشان گرامی باد.

شکرالله حمیدی22.02.2015 - 10:15

  روان شاد محمد ظاهر حاتم مردی ازتبار آ زاده گان ، چریک وپارتیزان به معنی حقیقی آن ،شخصیتیکه همه عمرش را فدای مبارزه چه به گونه یک چریک به شکل مسلحانه وچه به شکل مسالمت آمیزبه گونه یک سیاست مداردرمبارزه با بیعدالتی وقف نمودکه روحش راشاد وراهش را پر رهروخواهانم وجایشرا دربین دوستانش برای همیشه خالی گذاشت

منوچهر«ماهنوش»22.02.2015 - 08:23

  مرحوم محمد ظاهر حاتم واقعا یک مرد واقعیی نستوه و آراسته بود که برای دفاع از حق مظلومان و فراموش شدگان از هیچ نوع تلاش دریغ نکرد. افسوس که بعد از این فرهیخته ترین شخصیت مرد قلم و سیاست را در کنار نداریم؛ واقعا که عدم موجودیت ایشان ضایعه بزرگ برای ملت افغانستان است. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

احمد جاوید22.02.2015 - 06:44

 روح این بزرگمرد شاد.

سید22.02.2015 - 02:41

  روح شان شاد و یاد شان گرامی باد
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   عطاالله کریم