مناطق قبایلی، پرورشگاهِ امنِ افراط گرایی

۱۹ دلو (بهمن) ۱۳۹۳

پاکستان اززمان پیدایش اش تا اکنون یکی از بازیگران مهم منطقه بوده و در بازی های آسیای میانه نقش کلیدی و اساسی را بازی نموده است. این کشور از بدو تولد تا اکنون در منطقه چالش برانگیز و به ویژه در تحولات هند وافغانستان نقش مهمی را بازی نموده است.

جنگ با هند برسر کشمیر، حمایت از گروه طالبان در افغانستان از جمله بازی های سیاسی این کشور بوده است، حمایت (ISI)از گروه های تروریستی و گروه های افراطی مذهبی در مناطق قبایلی که در بازی های سیاسی خود ازین نیروی های آماده برای مهاراهداف هند ونا امن کردن افغانستان،گسترش افراط گرایی در منطقه به اهداف خود دست پیدانماید، (ISI) نامی آشنا برای هر فرد آسیای مرکزی و بازیگران بین المللی می باشد، این سازمان مخوف ، چرخاننده بازی های پاکستان در منطقه و نیروی قوی ومدرن پاکستان به حساب می آید. سازمان (ISI) از زمان تأسیس تا حال، بزگترین و قوی ترین بخش نظامی پاکستان محسوب میگردد که درسیاست گذاری های داخلی و خارجی نقش تعیین کننده ومهمی را بازی می نماید. پس از تحولات چهاردهه اخیر، از ورود شوروی در افغانستان تا ظهور طالبان مهمترین عنصرفعال دربازی های آسیای مرکزی محسوب می گردد که این مسئله باعث جلب توجه سازمان های امنیتی و کشورهای بزرگ جهانی شد و در نتیجه کمک های فراوانی برای تحقق اهداف وبرنامه های شان در منطقه به دست شان قرار گرفت. در سه دهه گذشته این سازمان در افغانستان بازیگر اصلی بود و با تربیه و حمایت از گروه های هراس افگن در مناطق مرزی نگرانی های کشور های همسایه وآسیای مرکزی و خاورمیانه و حتی جهان را برانگیخته است. فعالیت های روز افزون گروه های تندرو، تأسیس مکاتب برای آموزش افراط گرایی در مناطق قبایلی، حمایت مالی از گروه های تند رو باعث بوجود آمدن گروه های مختلف در مناطق مرزی خود مختار پاکستان گردید.

باید خاطر نشان ساخت که مناطق قبایلی دارای هفت ایالت وبخش می باشد که تحت تسلط دولت مرکزی پاکستان نبوده و از حکومت ملوک الطوایفی و مذهبی قومی برخوردار می باشند.

این منطقه خود مختار، به مکانی امن برای گروه های تندرو مذهبی و گروه های هراس افگن مبدل گردیده است. دراین مناطق بیشتر بزرگان قوم، محاسن سفیدان و علما تأثیر گذار می باشند و کسی حق سرپیچی از فرمان آنان را ندارد.
آمار آموزش و پرورش در این مناطق پایین بوده و تعلیم وتربیه به شکل مذهبی تندروانه می باشد. در بازی های جدید سیاسی منطقه وی، این منطقه یکی از موارد پرجنجال و خطر بالقوه برای آسیای مرکزی به شمار می آید که با پناه دادن به گروه های تندرو و تأسیس لانه های امن دراین محلات برای هراس افگنان، گروه های بزرگ افراط گرا را در خود جا داده است.
پس از سقوط رژیم منحط طالبان و عقب نشینی این گروه از افغانستان به وزیرستان شمالی و جنوبی بار دیگر بعداز چند سال طالبان والقاعده با قوه بیشتر وارد بازی های سیاسی منطقه وبین المللی گردیده اند.

در این مناطق قاچاق مواد مخدر یکی از بزرگترین عواید گروه ها به حساب آمده و منبع اصلی تغذیه هراس افگنان محسوب می گردد.در هر یک از بخش های خیبرپختون خوا، گروه های مذهبی مشخصی فعالیت می کنند. اگرچه این منطقه برای پاکستان از نظر سیاسی واستراتیژیک مهم بشمار می آید، اما در دراز مدت خطر بزرگی دامنگیر پاکستان خواهد گردیدو از همین اکنون نتایج این تحولات آینده پاکستان را میتوان مشاهده نمود که نا امنی دامنگیر پاکستان گردیده که ازین مناطق سرچمشه می گیرد.

در بازی های سیاسی بزرگ منطقه، احتمال تحت کنترول درامدن هر یک ازین گروه ها بدست کشور ویا سازمان های ذیدخل و رقیب را نباید نادیده گرفت، هند از رقبای اصلی پاکستان بشمار می آید که ازمان جدا شدن پاکستان از هند تا هنوز جنجال برسر کشمیر دربین این دو کشور موجود بوده وحتی باعث جنگ های خونینی نیز گردیده است. همچنین حمایت هند از گروه های تندرو این مناطق واستفاده علیه منافع پاکستان، جنجال بزرگی را برای این کشور خلق خواهد نمود وجنگ نیابتی این دو کشور در مرز افغانستان وحتی همه مناطق افغانستان را به باور خواهد آورد که این تهدید بزرگی است برای تمام کشورهای منطقه.

اکنون که خبر از یکجاشدن گروه های هراس افگن در این مناطق با گروه تندرو «داعش» شنیده می شود خود نشان از یک تحول وبازی جدید در آسیای مرکزی را نشان میدهد. از سویی هم تاسیسات اتمی پاکستان در نزدیکی مرز ومناطق قبایلی، کشور های منطقه وجهان را مبنی بر قرار گرفتن این تاسیسات به دست گروه های تروریستی در سرحدات مرزی افغانستان و پاکستان به شدت نگران و وحشتزده ساخته است.

اخیراً پاکستان عملیات برای پاک سازی گروه های هراس افگن در مناطق مرزی راه اندازی نمود، اما روشن نیست برای پاک سازی این مناطق از دست گروه های هراس افگن بود و یا مانوری برای انحراف افکار عامه و فریب جامعه جهانی و یا اینکه بخاطر عقب راندن این گروه ها به داخل خاک افغانستان برنامه ریزی شده بود. بعدازین عملیات، سیلی از خانواده های ساکن در این مناطق مرزی، به خاک افغانستان پناهنده شده و در ولایت های مختلف کشور ازجمله سرپل غزنی وردک پروان زابل قندهار هلمند پکتیا پکتیکا و فاریاب مستقرشدند که این خود نگرانی هایی را به بار آورده است و احتمال از راه اندازی یک توطئه جدید و جدی می دهد.از سویی هم اعلان خلافت داعش در مناطق شمال شرقی کشور نشان از بازی جدید وانتقال بازی از طالب به داعش می باشد که در صورت جدی نگرفتن دولت براین مسئله بار دیگر کشور وارد بحران های خونین گردیده و مبدل به میدان تاخت وتاز افراط گرایی ودهشت افگنان خواهد شد.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

ع ع 11.02.2015 - 06:56

  عملیات پاکستان در دردوطرف سرحد افغانستان وپاکستان درحقیقت پاکسازی منطقه از وجود هراس افگنان وانتقال آنها به خاک خراسان زمین است ومتاسفانه دولت درین راستا خاموش است وهمین هراس افگنان باگذشت زمان خودشان را باشندگان اصلی این مرزوبوم میدانند. وفکر میکنم که پاکستان به آن آرمان های که درسرمی پروراند کم کم داره نزدیک میشود.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   مهدی پارسا