پادشاهان آریایی - شاهنشاهی کوشانیان

١٨ میزان (مهر) ١٣٨٩

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی. دی. اف. به این جا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

داریوش 31.01.2020 - 12:42

 جواب به دوست عزیز مهدی مازندرانی دوست عزیز کدام سند تاریخی مارا به یقین می راسند که هخامنشیان آن مقداری که شما گفتید حکومت م یکردند. خب مگر ما و بزرگان فرنگ و تاریخ ایران پیراهن چاک نمی کنند که کوروش کبیر پادشاه صلح جو بوده. خب این که متضاد هست با صلح دوستی این مردک (کوروش). مگر این که ما تصور کنیم که مردمی که تحت حکومت کوروش بودند خودشان التماس کردندو کوروش را پادشاه خود کردند و اصلا جنگ و کشتن در کار نبوده. ثانیا: اگر هخامنشیان بزرگترین پادشاهی جهان را داشتند که تا حالا جهان بخود دیده؟ باید بگویم به فرض هم که بوده. منظور شما از نظر بزرگترین تعداد مردم تحت حکومت بوده یا وسعت جغرافیا؟ پس حکومت مغولان که کل چین و هند و خاور میانه و نصف اروپا را تحت حکومت خود برا بیش از 5 قرن داشتند چه نظری دارید؟ یا امپراتوری رم که بعد ها به دو امراتوری تبدیل شد روم غربی و روم شرقی؟

محمد مهدوی مازندرانی04.07.2018 - 14:58

  من با نظرجناب قدرت الله عزیز اصلا موافق نیستم دلیلی ندارد اگر اثاری از یک تمدن باستانی در یک محیط جغرافیایی نباشد انرا کاملا حذف کنیم ونادیده انگاریم تردیدی نیست هخامنشیان بزرگ ترین امپراطوری جهان که حتی تا تاریخ معاصر بی بدیل بودند از پهنه کنونی افغانستان تا اسیای میانه و ایران امروزی تا سرحد اروپای شرقی و شمال افریقا بوده است و فارسی دری امروزی باقی مانده زبان ایران باستان است که به شکل وسیاق امروزی در آمده است اینکه بی محابا به یک محقق می تازید بنظر کار درست و اخلاق صحیح نیست تمام بیانات دکتر کامجو از نظر ایشان یقیینا دارای منشا و مستند تاریخی بوده و هست بگرد پیدا خواهی کرد سرزمین آریانا اسم واقعی ان سرزمینی است که امروز افغانستان می نامندش کاش روزی برسد این نام این پهنه جغرافیایی آریانا گذاشته شود محمد مهدوی از شهر ساری شمال ایران سرفراز

کامبیز پهلوی پور31.07.2015 - 22:11

  ازدبیرکل حزب دمکرات حنفی ایران برشما درود.

پارسی از سیراز08.08.2014 - 16:08

 ستگنوشته بیستون داریوش خود را پارسی و اریایی معرفی میکن.

قدرت الله05.01.2013 - 05:16

 داکتر صاحب کامجو سلام٬ شما فقط در دو صفحه نوشته٬ آنقدر ناف ستایی کرده اید که دلم آدم برایتان میسوزد. آیا امکان دارد که شخصی به نمای شما٬ اولا٬ چیزی را بنام(پادشاهان آریایی - شاهنشاهی کوشانیان) را عنوان کند و بعدا در مورد همچو مدخلی تاریخی٬ تنها دو صفحه بنویسد؟ آیا واقعا دولتی بنام هندواشکانی در استان های شرقی آریانا٬ در سال های پس از بیستم میلادی وجود داشته است؟ هندواشکانی یعنی چه؟ و این دولت در زمان آریاییان؟ و اینهمه در حدود سال بیستم میلادی؟ و باز میگویید: کوشانیان از نژاد آریایی٬ در زبان فارسی و خود را متعلق به ملیت تاجیک میدانسته اند. آیا در عصر کوشانیان٬ معقوله یی بنام ملیت وجود حتی ذهنی داشته؟ آیا ملتی بنام آريایی مسما بوده؟ آیا زبانی بنام فارسی یاد میشده؟ و آیا سوال تعلق گروهی٬ اصطلاح سیاسی آن سامان بوده؟ باز میگویید: سرزمین باختریان٬ یعنی آریانای شرقی... اگر آریانای شرقی باختر است٬ پس آریانای شمالی حتما کانادا میباشد؟ و آشوکای هندو٬ که نواسهٔ چندراگوپتا میباشد٬ از عشیرهٔ ساکهای آریایی بوده است. که به گفتهٔ شما٬ بابه کلانش نخست بایداز سلسلهٔ موریا فرار کرده و با بیندوس پسرش به زرنگا یا ساکستان رفته باشد٬ از آنجا تذکرهٔ سکایی گرفته و پس از آن٬ وارد آریانای شرقی برای گسترش آیین بودا شده باشد؟!! میگویید: اردشیربابکان آریايی؟!!!...توران قزدار در جنوب کویته؟؟!!..شاهنشاهی ماد؟!!..شاهنشاهی هخامنشی؟!! دولت ساسانی؟!! آیا در اوراق اصلی٬ ساسانیان و هخامنشیای٬ آریایی بوده و ثبت شده اند؟ آیا توران و قزدار در جنوب کویته موقعیت دارند؟ آیا لغت شاهنشا٬ واژهٔ متروک و مردود و غلط نیست؟ آیا در زمان و مکان جهان٬ از تمدن مادها٬ چیزی به اندازهٔ سرسوزن داریم؟ آیا از شاهنشاهیٔ با شکوهٔ هخامنشیای اثری به اندازهٔ سرسوزن در خراسان شرقی٬ یافته ایم له بتواند لااقل موجوديت عینی آنانرا ثبوت کند؟ داکتر صاحب٬ استفادهٔ سو از ساده گی ملت٬ گناهی نا بخشودنی است. بروید مطالعهٔ بیشتر کنید. شما با این سرونول٬ هنوز آمادهٔ رهبری مردم تان نیستید. فراموش نکنید که ملت ساختن شیوهٔ استعماریست. با احترام به همه.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   بصیر کامجو